WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 5.1.x - Development: Zulu

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All (3,443) Untranslated (3,419) Waiting (24) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
The site administrator has been notified. You will receive an email confirmation when they erase your data. Umphathi wesizinda useyazisiwe. Uzothola isiqinisekiso se-imeyili nxa basula imininingwane yakho. Details

The site administrator has been notified. You will receive an email confirmation when they erase your data.

Umphathi wesizinda useyazisiwe. Uzothola isiqinisekiso se-imeyili nxa basula imininingwane yakho.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-06-25 21:43:00 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Thanks for confirming your erasure request. Siyakubonga ngokuqinisekisa isicelo sakho sokusula. Details

Thanks for confirming your erasure request.

Siyakubonga ngokuqinisekisa isicelo sakho sokusula.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-06-25 21:45:02 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The site administrator has been notified. You will receive a link to download your export via email when they fulfill your request. Umphathi wesizinda useyazisiwe. Uzothola isixhumanisi sokulanda umkhiqizo wakho nge-imeyili nxa bafeza isicelo sakho. Details

The site administrator has been notified. You will receive a link to download your export via email when they fulfill your request.

Umphathi wesizinda useyazisiwe. Uzothola isixhumanisi sokulanda umkhiqizo wakho nge-imeyili nxa bafeza isicelo sakho.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-06-25 21:49:31 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Thanks for confirming your export request. Siyakubonga ngokuqinisekisa isicelo sakho sokukhiqiza. Details

Thanks for confirming your export request.

Siyakubonga ngokuqinisekisa isicelo sakho sokukhiqiza.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-06-25 21:50:12 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. For more information, you can also read our privacy policy: ###PRIVACY_POLICY_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Sawubona, Isicelo sakho sokusula imininingwane yakho siqu ku ###SITENAME### sesifeziwe. Uma usenayo imibuzo noma ukukhathazeka sicela uthintana nomphathi wesizinda. Ukuthola eminye imininingwane ungafunda inqubomgomo yethu yobumfuhlo: ###PRIVACY_POLICY_URL### Yithi abazithobayo, Bonke be###SITENAME### ###SITEURL### Details

Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. For more information, you can also read our privacy policy: ###PRIVACY_POLICY_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###

Sawubona, Isicelo sakho sokusula imininingwane yakho siqu ku ###SITENAME### sesifeziwe. Uma usenayo imibuzo noma ukukhathazeka sicela uthintana nomphathi wesizinda. Ukuthola eminye imininingwane ungafunda inqubomgomo yethu yobumfuhlo: ###PRIVACY_POLICY_URL### Yithi abazithobayo, Bonke be###SITENAME### ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: Do not translate SITENAME, SITEURL, PRIVACY_POLICY_URL; those are placeholders.
Date added:
2018-06-25 21:56:12 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Sawubona, Isicelo sakho sokusula imininigwane yakho siqu ku ###SITENAME### sesiqedile. Uma usenayo eminye imibuzo noma ukukhathazeka sicela uthintana nomphathi. Yithi abazithobayo, Sonke abe-###SITENAME### ###SITEURL### Details

Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###

Sawubona, Isicelo sakho sokusula imininigwane yakho siqu ku ###SITENAME### sesiqedile. Uma usenayo eminye imibuzo noma ukukhathazeka sicela uthintana nomphathi. Yithi abazithobayo, Sonke abe-###SITENAME### ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: Do not translate SITENAME, SITEURL; those are placeholders.
Date added:
2018-06-27 19:08:41 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
[%s] Erasure Request Fulfilled [%s] Isicelo Sokusula Sifeziwe Details

[%s] Erasure Request Fulfilled

[%s] Isicelo Sokusula Sifeziwe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s: Site name.
Date added:
2018-06-27 19:09:14 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Howdy, A user data privacy request has been confirmed on ###SITENAME###: User: ###USER_EMAIL### Request: ###DESCRIPTION### You can view and manage these data privacy requests here: ###MANAGE_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Sawubona, Isicelo sobumfihlo bomsebenzisi besiqinisekisiwe ku-###SITENAME###: Umsebenzisi: ###USER_EMAIL### Isicelo: #DESCRIPTION### Ungazibuka naziphatha lezi zicelo zobumfihlo la: ###MANAGE_URL### Yithi abazithobayo, Sonke abe-###SITENAME### ###SITEURL### Details

Howdy, A user data privacy request has been confirmed on ###SITENAME###: User: ###USER_EMAIL### Request: ###DESCRIPTION### You can view and manage these data privacy requests here: ###MANAGE_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###

Sawubona, Isicelo sobumfihlo bomsebenzisi besiqinisekisiwe ku-###SITENAME###: Umsebenzisi: ###USER_EMAIL### Isicelo: #DESCRIPTION### Ungazibuka naziphatha lezi zicelo zobumfihlo la: ###MANAGE_URL### Yithi abazithobayo, Sonke abe-###SITENAME### ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: Do not translate SITENAME, USER_EMAIL, DESCRIPTION, MANAGE_URL, SITEURL; those are placeholders.
Date added:
2018-06-27 19:14:58 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
[%1$s] Confirm Action: %2$s [%1$s] Qinisekisa Isenzo: %2$s Details

[%1$s] Confirm Action: %2$s

[%1$s] Qinisekisa Isenzo: %2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: Privacy data request subject. 1: Site name, 2: Name of the action
Date added:
2018-06-27 19:17:10 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Erase Personal Data Sula Imininingwane Yobumfihlo Details

Erase Personal Data

Sula Imininingwane Yobumfihlo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-06-27 19:17:31 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Londolozela igama lami, i-imeyili, nesizindalwazi kulesi siphequluli isikhathi sami esizayo sokuphawula. Details

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Londolozela igama lami, i-imeyili, nesizindalwazi kulesi siphequluli isikhathi sami esizayo sokuphawula.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-06-27 21:40:12 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User Description Incazelo Yomsebenzisi Details

User Description

Incazelo Yomsebenzisi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-06-27 21:45:37 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User Last Name Isibongo Somsebenzisi Details

User Last Name

Isibongo Somsebenzisi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-06-27 21:45:54 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User First Name Igama Lomsebenzisi Details

User First Name

Igama Lomsebenzisi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-06-27 21:46:04 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User Nickname Isifekethiso Somsebenzisi Details

User Nickname

Isifekethiso Somsebenzisi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-06-27 21:52:06 GMT
Translated by:
wade-newb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar