WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 5.0.x - Development: Vietnamese Glossary

1 2 3 12
Filter ↓ Sort ↓ All (3,409) Untranslated (251) Waiting (179) Fuzzy (0) Warnings (1)
Prio Original string Translation
This image has an empty alt attribute Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt Details

This image has an empty alt attribute

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 06:26:42 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
References:
Priority:
normal
More links:
This image has an empty alt attribute; its file name is %s Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là %s Details

This image has an empty alt attribute; its file name is %s

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là %s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 06:28:32 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
References:
Priority:
normal
More links:
To edit the featured image, you need permission to upload media. Để chỉnh sửa hình ảnh đại diện, bạn cần có quyền tải lên thư viện. Details

To edit the featured image, you need permission to upload media.

Để chỉnh sửa hình ảnh đại diện, bạn cần có quyền tải lên thư viện.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 06:36:25 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
References:
Priority:
normal
More links:
Given your current role, you can only link a video, you cannot upload. Với vai trò hiện tại của bạn, bạn chỉ có thể liên kết video, bạn không thể tải lên. Details

Given your current role, you can only link a video, you cannot upload.

Với vai trò hiện tại của bạn, bạn chỉ có thể liên kết video, bạn không thể tải lên.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 06:37:22 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
References:
Priority:
normal
More links:
Given your current role, you can only link a video, you cannot upload. Với vai trò hiện tại của bạn, bạn chỉ có thể liên kết một video, bạn không thể tải lên. Details

Given your current role, you can only link a video, you cannot upload.

Với vai trò hiện tại của bạn, bạn chỉ có thể liên kết một video, bạn không thể tải lên.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 06:38:07 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
References:
Priority:
normal
More links:
Given your current role, you can only link an image, you cannot upload. Với vai trò hiện tại của bạn, bạn chỉ có thể liên kết một hình ảnh, bạn không thể tải lên. Details

Given your current role, you can only link an image, you cannot upload.

Với vai trò hiện tại của bạn, bạn chỉ có thể liên kết một hình ảnh, bạn không thể tải lên.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 06:38:23 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
References:
Priority:
normal
More links:
Given your current role, you can only link an audio, you cannot upload. Với vai trò hiện tại của bạn, bạn chỉ có thể liên kết âm thanh, bạn không thể tải lên. Details

Given your current role, you can only link an audio, you cannot upload.

Với vai trò hiện tại của bạn, bạn chỉ có thể liên kết âm thanh, bạn không thể tải lên.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 06:38:49 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
References:
Priority:
normal
More links:
Given your current role, you can only link a media file, you cannot upload. Với vai trò hiện tại của bạn, bạn chỉ có thể liên kết một tệp phương tiện, bạn không thể tải lên. Details

Given your current role, you can only link a media file, you cannot upload.

Với vai trò hiện tại của bạn, bạn chỉ có thể liên kết một tệp phương tiện, bạn không thể tải lên.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 06:39:54 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
References:
Priority:
normal
More links:
To edit this block, you need permission to upload media. Để chỉnh sửa block này, bạn cần có quyền tải lên thư viện. Details

To edit this block, you need permission to upload media.

Để chỉnh sửa block này, bạn cần có quyền tải lên thư viện.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 06:40:21 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
References:
Priority:
normal
More links:
(selected block) (block đã chọn) Details

(selected block)

(block đã chọn)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 06:40:34 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
References:
Priority:
normal
More links:
Permalink Settings Cài đặt đường dẫn tĩnh Details

Permalink Settings

Cài đặt đường dẫn tĩnh

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 07:11:05 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
References:
Priority:
normal
More links:
Permalink Đường dẫn tĩnh Details

Permalink

Đường dẫn tĩnh

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 07:11:15 GMT
Translated by:
Long Nguyen (longnguyen)
References:
Priority:
normal
More links:
Block tools Công cụ Chặn Details

Block tools

Công cụ Chặn

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-16 09:30:50 GMT
Translated by:
khoighost
References:
Priority:
normal
More links:
Sorry, you are not allowed to view autosaves of this post. Rất tiếc, bạn không được phép xem bản lưu tự động của bài viếtnày. Details

Sorry, you are not allowed to view autosaves of this post.

Rất tiếc, bạn không được phép xem bản lưu tự động của bài viếtnày.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Annotation Chú thích Details

Annotation

Chú thích

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-11-14 07:59:30 GMT
Translated by:
Triet Minh (nmt90)
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 12
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar