WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 4.9.x - Development: Vietnamese Glossary

1 2 3 178
Filter ↓ Sort ↓ All (2,658) Untranslated (0) Waiting (1) Fuzzy (1) Warnings (0)
Prio Original string Translation
html_lang_attribute vi Details

html_lang_attribute

vi

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Translate this to the correct language tag for your locale, see https://www.w3.org/International/articles/language-tags/ for reference. Do not translate into your own language.
Date added:
2016-03-02 17:27:20 GMT
References:
Priority:
high
More links:
ltr text direction ltr Details

ltr

ltr

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
text direction
Comment:
translators: 'rtl' or 'ltr'. This sets the text direction for WordPress.
Date added:
2015-02-08 06:05:57 GMT
Translated by:
mannuong
References:
Priority:
high
More links:
number_format_thousands_sep . Details

number_format_thousands_sep

.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: $thousands_sep argument for https://secure.php.net/number_format, default is ,
Date added:
2017-02-19 16:59:30 GMT
Translated by:
Le Van Toan (levantoan)
Approved by:
Tran Ngoc Tuan Anh (rilwis)
References:
Priority:
high
More links:
number_format_decimal_point , Details

number_format_decimal_point

,

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: $dec_point argument for https://secure.php.net/number_format, default is .
Date added:
2017-02-23 10:25:55 GMT
Translated by:
Tran Ngoc Tuan Anh (rilwis)
References:
Priority:
high
More links:
The site administrator has been notified. You will receive an email confirmation when they erase your data. Người quản trị website đã nhận được thông báo. Bạn sẽ nhận được email một khi dữ liệu bạn yêu cầu được xoá. Details

The site administrator has been notified. You will receive an email confirmation when they erase your data.

Người quản trị website đã nhận được thông báo. Bạn sẽ nhận được email một khi dữ liệu bạn yêu cầu được xoá.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-11 01:13:37 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Thanks for confirming your erasure request. Cảm ơn vì đã xác nhận yêu cầu xoá của bạn. Details

Thanks for confirming your erasure request.

Cảm ơn vì đã xác nhận yêu cầu xoá của bạn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-11 01:13:46 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
The site administrator has been notified. You will receive a link to download your export via email when they fulfill your request. Người quản trị website đã nhận được thông báo. Bạn sẽ nhận được liên kết tải về dữ liệu qua email một khi họ xác nhận yêu cầu. Details

The site administrator has been notified. You will receive a link to download your export via email when they fulfill your request.

Người quản trị website đã nhận được thông báo. Bạn sẽ nhận được liên kết tải về dữ liệu qua email một khi họ xác nhận yêu cầu.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-11 01:14:15 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Thanks for confirming your export request. Cảm ơn vì đã xác nhận yêu cầu xuất dữ liệu. Details

Thanks for confirming your export request.

Cảm ơn vì đã xác nhận yêu cầu xuất dữ liệu.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-11 01:14:29 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. For more information, you can also read our privacy policy: ###PRIVACY_POLICY_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Xin chào, Yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân của bạn trên website ###SITENAME### đã được hoàn tất. Nếu bạn có bất kì câu hỏi hay quan ngại gì, hãy liên hệ với quản trị website. Để biết thêm thông tin, bạn có thể đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi: ###PRIVACY_POLICY_URL### Xin cảm ơn, ###SITENAME### ###SITEURL### Details

Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. For more information, you can also read our privacy policy: ###PRIVACY_POLICY_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###

Xin chào, Yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân của bạn trên website ###SITENAME### đã được hoàn tất. Nếu bạn có bất kì câu hỏi hay quan ngại gì, hãy liên hệ với quản trị website. Để biết thêm thông tin, bạn có thể đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi: ###PRIVACY_POLICY_URL### Xin cảm ơn, ###SITENAME### ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Do not translate SITENAME, SITEURL, PRIVACY_POLICY_URL; those are placeholders.
Date added:
2018-05-11 01:15:38 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Xin chào, Yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân của bạn trên website ###SITENAME### đã được hoàn tất. Nếu bạn có bất kì câu hỏi hay quan ngại nào, hãy liên hệ với người quản trị website. Xin cảm ơn, ###SITENAME### ###SITEURL### Details

Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###

Xin chào, Yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân của bạn trên website ###SITENAME### đã được hoàn tất. Nếu bạn có bất kì câu hỏi hay quan ngại nào, hãy liên hệ với người quản trị website. Xin cảm ơn, ###SITENAME### ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Do not translate SITENAME, SITEURL; those are placeholders.
Date added:
2018-05-11 01:16:44 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
[%s] Erasure Request Fulfilled [%s] Yêu cầu xoá dữ liệu đã xong Details

[%s] Erasure Request Fulfilled

[%s] Yêu cầu xoá dữ liệu đã xong

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s Site name.
Date added:
2018-05-11 01:16:58 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Howdy, A user data privacy request has been confirmed on ###SITENAME###: User: ###USER_EMAIL### Request: ###DESCRIPTION### You can view and manage these data privacy requests here: ###MANAGE_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Xin chào, Yêu cầu về dữ liệu cá nhân của bạn tại website ###SITENAME### đã được ghi nhận: Tài khoản: ###USER_EMAIL### Nội dung yêu cầu: ###DESCRIPTION### Bạn có thể xem và quản lý các yêu cầu về dữ liệu cá nhân ở đây: ###MANAGE_URL### Xin cảm ơn, ###SITENAME### ###SITEURL### Details

Howdy, A user data privacy request has been confirmed on ###SITENAME###: User: ###USER_EMAIL### Request: ###DESCRIPTION### You can view and manage these data privacy requests here: ###MANAGE_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###

Xin chào, Yêu cầu về dữ liệu cá nhân của bạn tại website ###SITENAME### đã được ghi nhận: Tài khoản: ###USER_EMAIL### Nội dung yêu cầu: ###DESCRIPTION### Bạn có thể xem và quản lý các yêu cầu về dữ liệu cá nhân ở đây: ###MANAGE_URL### Xin cảm ơn, ###SITENAME### ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Do not translate SITENAME, USER_EMAIL, DESCRIPTION, MANAGE_URL, SITEURL; those are placeholders.
Date added:
2018-05-11 01:18:15 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
[%s] Action Confirmed [%s] Thao tác được xác nhận Details

[%s] Action Confirmed

[%s] Thao tác được xác nhận

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s Site name.
Date added:
2018-05-11 01:18:24 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
[%1$s] Confirm Action: %2$s [%1$s] Xác nhận hoạt động: %2$s Details

[%1$s] Confirm Action: %2$s

[%1$s] Xác nhận hoạt động: %2$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Privacy data request subject. 1: Site name, 2: Name of the action
Date added:
2018-05-11 01:18:32 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Erase Personal Data Xóa dữ liệu cá nhân Details

Erase Personal Data

Xóa dữ liệu cá nhân

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-19 10:34:48 GMT
Translated by:
skylarkcob
Approved by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 178
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar