WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 5.3.x - Development: Vietnamese Glossary

1 2 3 4 5 248
Filter ↓ Sort ↓ All (3,706) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Sorting and Filtering Sắp xếp và lọc Details
Sorting and Filtering

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-27 09:23:29 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Post Meta Settings Cài đặt meta bài viết Details
Post Meta Settings

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-27 09:23:49 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Post Content Nội dung bài viết Details
Post Content

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-27 09:23:53 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Post Content Settings Cài đặt nội dung bài viết Details
Post Content Settings

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-27 09:24:12 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Percentage width Tỷ lệ phần trăm chiều rộng Details
Percentage width

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-27 09:24:19 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Column Settings Tùy chỉnh cột Details
Column Settings

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-13 01:43:58 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
There is no poster image currently selected Không có ảnh nào đang được chọn Details
There is no poster image currently selected

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-15 10:47:37 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
The current poster image url is %s Đường dẫn cho ảnh hiện tại là %s Details
The current poster image url is %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-19 04:40:44 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Play inline Chạy cùng dòng Details
Play inline

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-19 04:38:59 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Note: Autoplaying videos may cause usability issues for some visitors. Lưu ý: Video tự động phát có thể gây ra sự cố về khả năng sử dụng cho một số khách truy cập. Details
Note: Autoplaying videos may cause usability issues for some visitors.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-27 09:25:37 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Note: Autoplaying audio may cause usability issues for some visitors. Lưu ý: Tự động phát âm thanh có thể gây ra vấn đề về khả năng sử dụng cho một số khách truy cập. Details
Note: Autoplaying audio may cause usability issues for some visitors.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-17 03:07:04 GMT
Translated by:
Tung Du (dinhtungdu)
Priority of the original:
normal
All around this is an almost totally black screen. Now, as the camera moves slowly towards the window which is almost a postage stamp in the frame, other forms appear; Xung quanh đây là một màn hình gần như đen hoàn toàn. Bây giờ, khi máy ảnh di chuyển chậm về phía cửa sổ gần như là một con tem bưu chính trong khung hình, các hình thức khác xuất hiện; Details
All around this is an almost totally black screen. Now, as the camera moves slowly towards the window which is almost a postage stamp in the frame, other forms appear;

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-27 09:26:18 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Window, very small in the distance, illuminated. Cửa sổ, rất nhỏ ở phía xa, được chiếu sáng. Details
Window, very small in the distance, illuminated.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-27 09:26:26 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
EXT. XANADU - FAINT DAWN - 1940 (MINIATURE) EXT. XANADU - FAINT DAWN - 1940 (MINIATURE) Details
EXT. XANADU - FAINT DAWN - 1940 (MINIATURE)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-04 03:27:30 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
Nam risus massa, ullamcorper consectetur eros fermentum, porta aliquet ligula. Sed vel mauris nec enim. Đây là một đoạn chữ ngẫu nhiên, được viết để dùng làm nội dung mẫu. Đừng quên sửa nó nhé! Details
Nam risus massa, ullamcorper consectetur eros fermentum, porta aliquet ligula. Sed vel mauris nec enim.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-19 04:41:06 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 5 248
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar