WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 4.9.x - Development: Albanian

1 2 3 178
Filter ↓ Sort ↓ All (2,658) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
html_lang_attribute sq-AL Details

html_lang_attribute

sq-AL

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Translate this to the correct language tag for your locale, see https://www.w3.org/International/articles/language-tags/ for reference. Do not translate into your own language.
Date added:
2016-03-02 17:08:36 GMT
References:
Priority:
high
More links:
ltr text direction mnd Details

ltr

mnd

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
text direction
Comment:
translators: 'rtl' or 'ltr'. This sets the text direction for WordPress.
Date added:
2016-03-10 09:59:39 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
high
More links:
number_format_thousands_sep Details

number_format_thousands_sep

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: $thousands_sep argument for https://secure.php.net/number_format, default is ,
Date added:
2010-11-11 07:29:40 GMT
References:
Priority:
high
More links:
number_format_decimal_point , Details

number_format_decimal_point

,

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: $dec_point argument for https://secure.php.net/number_format, default is .
Date added:
2016-02-22 20:57:26 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
high
More links:
The site administrator has been notified. You will receive an email confirmation when they erase your data. Përgjegjësi i sajtit u njoftua. Do të merrni një email ripohimi, kur të fshijnë të dhënat tuaja. Details

The site administrator has been notified. You will receive an email confirmation when they erase your data.

Përgjegjësi i sajtit u njoftua. Do të merrni një email ripohimi, kur të fshijnë të dhënat tuaja.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-15 09:43:31 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
normal
More links:
Thanks for confirming your erasure request. Faleminderit për ripohimin e kërkesës tuaj për fshirje. Details

Thanks for confirming your erasure request.

Faleminderit për ripohimin e kërkesës tuaj për fshirje.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-15 09:43:31 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
normal
More links:
The site administrator has been notified. You will receive a link to download your export via email when they fulfill your request. Përgjegjësi i sajtit u njoftua. Përmes email-i do të merrni një lidhje shkarkimi të eksportimit tuaj, sapo të plotësojnë kërkesën tuaj. Details

The site administrator has been notified. You will receive a link to download your export via email when they fulfill your request.

Përgjegjësi i sajtit u njoftua. Përmes email-i do të merrni një lidhje shkarkimi të eksportimit tuaj, sapo të plotësojnë kërkesën tuaj.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-15 09:43:31 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
normal
More links:
Thanks for confirming your export request. Faleminderit për ripohimin e kërkesës tuaj për eksportim. Details

Thanks for confirming your export request.

Faleminderit për ripohimin e kërkesës tuaj për eksportim.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-15 09:43:31 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
normal
More links:
Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. For more information, you can also read our privacy policy: ###PRIVACY_POLICY_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Njatjeta, Kërkesa juaj për fshirje të dhënash personale te ###SITENAME### u plotësua. Nëse keni ndonjë pyetje tjetër apo shqetësim, ju lutemi, lidhuni me përgjegjësin e sajtit. Për më tepër të dhëna, mund të lexoni rregullat tona të privatësisë: ###PRIVACY_POLICY_URL### Të fala, Krejt ne nga ###SITENAME### ###SITEURL### Details

Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. For more information, you can also read our privacy policy: ###PRIVACY_POLICY_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###

Njatjeta, Kërkesa juaj për fshirje të dhënash personale te ###SITENAME### u plotësua. Nëse keni ndonjë pyetje tjetër apo shqetësim, ju lutemi, lidhuni me përgjegjësin e sajtit. Për më tepër të dhëna, mund të lexoni rregullat tona të privatësisë: ###PRIVACY_POLICY_URL### Të fala, Krejt ne nga ###SITENAME### ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Do not translate SITENAME, SITEURL, PRIVACY_POLICY_URL; those are placeholders.
Date added:
2018-05-15 09:43:31 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
normal
More links:
Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Njatjeta, Kërkesa juaj për fshirje të dhënash personale te ###SITENAME### u plotësua. Nëse keni ndonjë pyetje tjetër apo shqetësim, ju lutemi, lidhuni me përgjegjësin e sajtit. Të fala, Krejt ne nga ###SITENAME### ###SITEURL### Details

Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###

Njatjeta, Kërkesa juaj për fshirje të dhënash personale te ###SITENAME### u plotësua. Nëse keni ndonjë pyetje tjetër apo shqetësim, ju lutemi, lidhuni me përgjegjësin e sajtit. Të fala, Krejt ne nga ###SITENAME### ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Do not translate SITENAME, SITEURL; those are placeholders.
Date added:
2018-05-15 09:43:31 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
normal
More links:
[%s] Erasure Request Fulfilled [%s] Kërkesë Fshirjeje e Plotësuar Details

[%s] Erasure Request Fulfilled

[%s] Kërkesë Fshirjeje e Plotësuar

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s Site name.
Date added:
2018-05-15 09:43:31 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
normal
More links:
Howdy, A user data privacy request has been confirmed on ###SITENAME###: User: ###USER_EMAIL### Request: ###DESCRIPTION### You can view and manage these data privacy requests here: ###MANAGE_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Njatjeta, Te ###SITENAME### është ripohuar një kërkesë privatësie të dhënash përdoruesi: Përdorues: ###USER_EMAIL### Kërkesë: ###DESCRIPTION### Këto kërkesa privatësie të dhëash mund t’i shihni dhe shqyrtoni nga këtu: ###MANAGE_URL### Të fala, Krejt ne nga ###SITENAME### ###SITEURL### Details

Howdy, A user data privacy request has been confirmed on ###SITENAME###: User: ###USER_EMAIL### Request: ###DESCRIPTION### You can view and manage these data privacy requests here: ###MANAGE_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###

Njatjeta, Te ###SITENAME### është ripohuar një kërkesë privatësie të dhënash përdoruesi: Përdorues: ###USER_EMAIL### Kërkesë: ###DESCRIPTION### Këto kërkesa privatësie të dhëash mund t’i shihni dhe shqyrtoni nga këtu: ###MANAGE_URL### Të fala, Krejt ne nga ###SITENAME### ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Do not translate SITENAME, USER_EMAIL, DESCRIPTION, MANAGE_URL, SITEURL; those are placeholders.
Date added:
2018-05-15 09:43:31 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
normal
More links:
[%s] Action Confirmed [%s] Veprim i Ripohuar Details

[%s] Action Confirmed

[%s] Veprim i Ripohuar

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s Site name.
Date added:
2018-05-15 09:43:31 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
normal
More links:
[%1$s] Confirm Action: %2$s [%1$s] Ripohoni Veprimin: %2$s Details

[%1$s] Confirm Action: %2$s

[%1$s] Ripohoni Veprimin: %2$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Privacy data request subject. 1: Site name, 2: Name of the action
Date added:
2018-05-15 09:43:31 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
normal
More links:
Erase Personal Data Fshini të Dhëna Personale Details

Erase Personal Data

Fshini të Dhëna Personale

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-15 09:43:31 GMT
Translated by:
Besnik
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 178
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar