WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Romanian translation of 5.3.x - Development

Glosarul folosit de echipa de localizare

Item Part of speech Translation Comments
add-on noun adițional supliment?

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:31
Alin Marcu (deconf)
Actions:
are you sure ...? expression sigur ...? În loc de: Ești sigur/sigură că ...? - evitarea genului

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:31
Alin Marcu (deconf)
Actions:
aside noun notă format de articol (en: post format)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:32
Alin Marcu (deconf)
Actions:
backend noun partea administrativă a sitului

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:32
Alin Marcu (deconf)
Actions:
bandwith expression lățime de bandă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:32
Alin Marcu (deconf)
Actions:
blogger noun bloger

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:32
Alin Marcu (deconf)
Actions:
bookmark verb pune un semn de carte

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:32
Alin Marcu (deconf)
Actions:
bookmarklet noun marcator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:32
Alin Marcu (deconf)
Actions:
bot(s), botnet expression bot de rețea pl.: boți (parte a cuvântului ro-bot)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:32
Alin Marcu (deconf)
Actions:
bounce rate expression rata de respingere

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:33
Alin Marcu (deconf)
Actions:
box noun casetă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:33
Alin Marcu (deconf)
Actions:
boxed adjective încasetat stil de "layout" -> aranjament

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:33
Alin Marcu (deconf)
Actions:
breadcrumbs noun firimituri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:33
Alin Marcu (deconf)
Actions:
browse verb răsfoi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:33
Alin Marcu (deconf)
Actions:
browser noun navigator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:33
Alin Marcu (deconf)
Actions:
bug noun eroare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:33
Alin Marcu (deconf)
Actions:
builder noun constructor

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:33
Alin Marcu (deconf)
Actions:
built-in adjective nativ built-in post type -> tip de articol nativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:33
Alin Marcu (deconf)
Actions:
bullet list expression listă punctată

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:33
Alin Marcu (deconf)
Actions:
cache noun cache intraductibil?!

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:34
Alin Marcu (deconf)
Actions:
call to action button expression buton ce cere acțiune de obicei în teme

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:34
Alin Marcu (deconf)
Actions:
callback adjective apelînapoi ... sau retro-apel; tip de funcție

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:34
Alin Marcu (deconf)
Actions:
cancel verb anula anulare, anulează

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:34
Alin Marcu (deconf)
Actions:
caption expression text asociat imaginilor

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:34
Alin Marcu (deconf)
Actions:
carousel noun carusel sin. "slider"; mai jos

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:34
Alin Marcu (deconf)
Actions:
change verb modifica ... sau schimbă (dacă modificarea se face între un număr finit de valori)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:34
Alin Marcu (deconf)
Actions:
changelog expression jurnal-de-modificări

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:34
Alin Marcu (deconf)
Actions:
changeset expression set-de-modificări

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:35
Alin Marcu (deconf)
Actions:
chart noun diagramă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:35
Alin Marcu (deconf)
Actions:
checkbox noun bifă ca element de interfață; "check the option" -> bifează opțiunea

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:35
Alin Marcu (deconf)
Actions:
clipboard noun clipbord spațiu de stocare temporară în editare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:35
Alin Marcu (deconf)
Actions:
code snippet expression fragment de cod vezi și snippet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:35
Alin Marcu (deconf)
Actions:
codec noun codec pl. codecuri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:35
Alin Marcu (deconf)
Actions:
commit verb contribui sin.: "contribute"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:35
Alin Marcu (deconf)
Actions:
commiter noun contributor cel care contribuie la cod

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:35
Alin Marcu (deconf)
Actions:
copyright expression drepturi de autor

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:35
Alin Marcu (deconf)
Actions:
core noun nucleu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:35
Alin Marcu (deconf)
Actions:
create verb crea creează, pers II sg., imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:36
Alin Marcu (deconf)
Actions:
credits noun recunoștințe

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:36
Alin Marcu (deconf)
Actions:
cross browser compatible expression compatibilitate între navigatoare backwards browser compatible -> compatibilitate cu navigatoare mai vechi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:36
Alin Marcu (deconf)
Actions:
custom post type expression tip de articol personalizat la fel pentru taxonomii

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:36
Alin Marcu (deconf)
Actions:
cut and paste expression taie și plasează MS a tradus taie și lipește

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:36
Alin Marcu (deconf)
Actions:
debug verb depana subst.: depanare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:36
Alin Marcu (deconf)
Actions:
deprecated adjective învechit ... sau abandonat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:36
Alin Marcu (deconf)
Actions:
display verb afișa afișează, afișat (subs.: evran, vitrină)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:36
Alin Marcu (deconf)
Actions:
docked adjective ancorat ... sau andocat?!

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:36
Alin Marcu (deconf)
Actions:
downgrade verb retrograda

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:37
Alin Marcu (deconf)
Actions:
download verb descărca vezi și "upload"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:37
Alin Marcu (deconf)
Actions:
draft noun ciornă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:37
Alin Marcu (deconf)
Actions:
drag and drop expression trage și plasează la fel și în utilizări separate

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:37
Alin Marcu (deconf)
Actions:
drop cap noun letrină O letrină este o majusculă mărită la început de paragraf

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:37
Alin Marcu (deconf)
Actions:
dropdown menu expression meniu derulant

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:37
Alin Marcu (deconf)
Actions:
e-mail noun email

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:37
Alin Marcu (deconf)
Actions:
easing effect expression efect de tranziție pentru animații

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:37
Alin Marcu (deconf)
Actions:
edit verb edita editare, editează

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:37
Alin Marcu (deconf)
Actions:
embed verb îngloba înglobat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:37
Alin Marcu (deconf)
Actions:
emojis noun emoticoane pl. sg.:emoticon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:37
Alin Marcu (deconf)
Actions:
endpoint(s) noun punct-final (puncte-finale) în API-uri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-19 16:05:28
Dan Caragea (dancaragea)
Actions:
escaping verb escapare înlocuirea caracterelor speciale dintr-un șir cu codul lor (hexazecimal) de ex: "adi pop!" -> "adi%20pop%21"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:38
Alin Marcu (deconf)
Actions:
excerpt noun rezumat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:38
Alin Marcu (deconf)
Actions:
fade in / fade out expression apariția / dispariția efecte de animație claritate/estompare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:38
Alin Marcu (deconf)
Actions:
fail verb eșua

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:38
Alin Marcu (deconf)
Actions:
FAQ expression ÎF, ÎPF Întrebări frecvente (puse frecvent)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:38
Alin Marcu (deconf)
Actions:
feature verb evidenția

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:38
Alin Marcu (deconf)
Actions:
feature noun funcționalitate facilitate

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:38
Alin Marcu (deconf)
Actions:
feature image expression imagine reprezentativă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:38
Alin Marcu (deconf)
Actions:
featured adjective reprezentativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:38
Alin Marcu (deconf)
Actions:
feed noun flux

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:39
Alin Marcu (deconf)
Actions:
feedback noun impresii

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:39
Alin Marcu (deconf)
Actions:
fetching verb se aduc se scot, se extrag...

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:38
Alin Marcu (deconf)
Actions:
fix noun corecție reparație (cod); verb: "to fix" -> a corecta / a repara

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:39
Alin Marcu (deconf)
Actions:
folower noun urmăritor

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:39
Alin Marcu (deconf)
Actions:
font noun font pl. fonturi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:39
Alin Marcu (deconf)
Actions:
footer noun subsol

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:39
Alin Marcu (deconf)
Actions:
front page expression pagina din față

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:39
Alin Marcu (deconf)
Actions:
frontend expression partea din față (a sitului) - fațadă?!

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:39
Alin Marcu (deconf)
Actions:
geotagging expression geo-etichetare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:39
Alin Marcu (deconf)
Actions:
grid noun grilă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:39
Alin Marcu (deconf)
Actions:
hastag noun haștag preluare homofonică :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:39
Alin Marcu (deconf)
Actions:
header noun antet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:40
Alin Marcu (deconf)
Actions:
homepage expression prima pagină homepage la fel; poate fi si pagina de pornire

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:40
Alin Marcu (deconf)
Actions:
hook noun cârlig

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:40
Alin Marcu (deconf)
Actions:
hover verb trece peste pluti?! "hoover the link" -> treci peste legătură

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:40
Alin Marcu (deconf)
Actions:
hovercard noun pluticard ctxt.: Jetpack

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:40
Alin Marcu (deconf)
Actions:
icon noun icon icon, iconuri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:40
Alin Marcu (deconf)
Actions:
importer noun importator module importatoare/exportatoare (de conținut)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:40
Alin Marcu (deconf)
Actions:
impressions noun impresionări ctxt.: Google Analytics

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:40
Alin Marcu (deconf)
Actions:
inbox noun intrări outbox -> ieșiri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:40
Alin Marcu (deconf)
Actions:
indent adjective indentare verb: a indenta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:40
Alin Marcu (deconf)
Actions:
Initial release expression Lansare inițială

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:41
Alin Marcu (deconf)
Actions:
inline expression în-linie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:41
Alin Marcu (deconf)
Actions:
insights noun perspective ctxt.: Google Analytics

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:41
Alin Marcu (deconf)
Actions:
keychain connections expression conexiuni înlănțuite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:41
Alin Marcu (deconf)
Actions:
language pack expression pachet lingvistic

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:41
Alin Marcu (deconf)
Actions:
layout noun aranjament aranjare în pagină

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:41
Alin Marcu (deconf)
Actions:
lean & mean expression simplu și semnificativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:41
Alin Marcu (deconf)
Actions:
library noun bibliotecă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:41
Alin Marcu (deconf)
Actions:
like noun apreciere

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:41
Alin Marcu (deconf)
Actions:
link noun legătură

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:41
Alin Marcu (deconf)
Actions:
locale noun locală

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:41
Alin Marcu (deconf)
Actions:
logged in adjective autentificat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:41
Alin Marcu (deconf)
Actions:
logged out adjective deautentificat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:42
Alin Marcu (deconf)
Actions:
login verb autentifica autentificare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:42
Alin Marcu (deconf)
Actions:
look and feel expression aspect și afect ... sau: aspect și senzație?

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:42
Alin Marcu (deconf)
Actions:
ltr expression ltr nu se traduce! (tip scriere: left-to-right, rtl - right-to-left)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:42
Alin Marcu (deconf)
Actions:
markup adjective markup poate cu vremea... marcap | tagat ... :) limbaj markup, schemă (de) markup...

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:42
Alin Marcu (deconf)
Actions:
media noun media media, element media

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:42
Alin Marcu (deconf)
Actions:
membership adjective apartenență membru în, participant...

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:42
Alin Marcu (deconf)
Actions:
merge verb îmbină sau combină

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:42
Alin Marcu (deconf)
Actions:
metadata noun metadate

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:42
Alin Marcu (deconf)
Actions:
minify verb minifica a minifica, minificare, minificat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:42
Alin Marcu (deconf)
Actions:
miscellaneous adjective diverse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:42
Alin Marcu (deconf)
Actions:
mobile-first expression întâi-mobil

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:43
Alin Marcu (deconf)
Actions:
module noun extensie ex.: Jetpack; "complex plugins have several modules" -> modulele complexe au mai multe extensii

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:43
Alin Marcu (deconf)
Actions:
mouse noun maus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:43
Alin Marcu (deconf)
Actions:
namespace expression nume-spațiu numele spațiului de șiruri pentru o temă/modul utilizat în internaționalizare/localizare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:43
Alin Marcu (deconf)
Actions:
nested adjective imbricat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:43
Alin Marcu (deconf)
Actions:
nonce noun nunic/nunice criptografie: n(umăr) unic - număr/șir folosit o singură dată

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:43
Alin Marcu (deconf)
Actions:
obfuscated code expression cod obscurizat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:44
Alin Marcu (deconf)
Actions:
off adjective oprit se traduce doar atunci când nu reprezintă o valoare de variabilă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:44
Alin Marcu (deconf)
Actions:
on adjective pornit se traduce doar atunci când nu reprezintă o valoare de variabilă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:44
Alin Marcu (deconf)
Actions:
on the fly expression din mers

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:44
Alin Marcu (deconf)
Actions:
override verb contramanda adj.: contramandat (a contramada/opri o funcțiune automată)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:44
Alin Marcu (deconf)
Actions:
padding noun distanțare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:44
Alin Marcu (deconf)
Actions:
parallax noun paralaxă defilare/mișcare pe axe paralele (și cu viteze diferite) a elementelor vizuale dintrun diapozitiv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:45
Alin Marcu (deconf)
Actions:
parser noun interpretor verb: a interpreta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:45
Alin Marcu (deconf)
Actions:
patch noun corectură (de cod) - petec (de cod) sună ciudat :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:45
Alin Marcu (deconf)
Actions:
picker noun selector ... sau pipetă?!

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:45
Alin Marcu (deconf)
Actions:
pie chart expression diagramă (sectorial) circulară

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:45
Alin Marcu (deconf)
Actions:
placeholder noun substituent "front-end placeholders" -> substitueți de conținut (înlocuitori)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:45
Alin Marcu (deconf)
Actions:
play verb rula "to play a video" -> "a rula un video"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:45
Alin Marcu (deconf)
Actions:
player noun player pl. playere

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:45
Alin Marcu (deconf)
Actions:
plays noun rulări

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:45
Alin Marcu (deconf)
Actions:
please expression te rog formă de adresare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:46
Alin Marcu (deconf)
Actions:
plugin noun modul vezi și "module" -> extensie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:46
Alin Marcu (deconf)
Actions:
post noun articol

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:46
Alin Marcu (deconf)
Actions:
post verb publica ... uneori a trimite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:46
Alin Marcu (deconf)
Actions:
privacy adjective confidențialitate

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:46
Alin Marcu (deconf)
Actions:
proofread noun corectură

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:46
Alin Marcu (deconf)
Actions:
publicize verb (a face) publicitate ... publicizare - există, pate fi adoptat?

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:46
Alin Marcu (deconf)
Actions:
push notifications expression notificări imediate notificări "împinse" imediat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:47
Alin Marcu (deconf)
Actions:
raster noun rastru (matrice de puncte) adj.: rasterizat - imagine rasterizată - procesul: de rasterizare / de randare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:47
Alin Marcu (deconf)
Actions:
referal noun referire

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:47
Alin Marcu (deconf)
Actions:
referrer noun referent pl.: referenți

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:47
Alin Marcu (deconf)
Actions:
refresh verb a reîmprospăta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:47
Alin Marcu (deconf)
Actions:
related adjective similar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:47
Alin Marcu (deconf)
Actions:
remove verb înlătura

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:48
Alin Marcu (deconf)
Actions:
render verb randa a transpune într-un rastru o imagine (vectorială sau nu), a randa, randare (similar cu: a desena, desenare)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:48
Alin Marcu (deconf)
Actions:
repository noun depozitar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:48
Alin Marcu (deconf)
Actions:
responsive adjective responsiv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:48
Alin Marcu (deconf)
Actions:
revamped adjective modernizat ... sau reînnoit?

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:48
Alin Marcu (deconf)
Actions:
review noun recenzie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:48
Alin Marcu (deconf)
Actions:
reviewer noun recenzent

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:48
Alin Marcu (deconf)
Actions:
rtl expression rtl vezi "ltr"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:49
Alin Marcu (deconf)
Actions:
sanitize verb sanitiza "to sanitize the code" -> "a sanitiza codul" (sin.: a dezinfecta); cod sanitizat - cod imunizat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:49
Alin Marcu (deconf)
Actions:
screen noun ecran "administrative screen" -> ecran de administrare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:49
Alin Marcu (deconf)
Actions:
scroll verb derula

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:49
Alin Marcu (deconf)
Actions:
send to Trash expression arunca la gunoi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:49
Alin Marcu (deconf)
Actions:
setup noun inițializare setări inițiale, instalare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:49
Alin Marcu (deconf)
Actions:
share verb partaja ... sau a împărtăși?!

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:50
Alin Marcu (deconf)
Actions:
shopping cart expression coș de cumpărături WooComerce și alte module de comerț electronic

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-28 15:35:00
Dan Caragea (dancaragea)
Actions:
shortcode noun scurtcod

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:50
Alin Marcu (deconf)
Actions:
shortcut noun scurtătură

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:50
Alin Marcu (deconf)
Actions:
shortlink noun legătură scurtă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:50
Alin Marcu (deconf)
Actions:
show verb arăta arată; antonim: "hide" -> ascunde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-28 15:37:41
Dan Caragea (dancaragea)
Actions:
showcase noun exemplificări sau 'vitrină' (de expunere/prezentare)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:50
Alin Marcu (deconf)
Actions:
site noun sit situl, sitului, situri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:50
Alin Marcu (deconf)
Actions:
sitemap expression hartă sit pl. hărți situri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:50
Alin Marcu (deconf)
Actions:
skin noun aspect cînd e vorba de un ansamblu de elemente de aspect (suprafață - uneori e vorba doar de aspectul unui font)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:51
Alin Marcu (deconf)
Actions:
slider noun carusel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:51
Alin Marcu (deconf)
Actions:
slides noun diapozitive

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:51
Alin Marcu (deconf)
Actions:
slug noun descriptor

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:51
Alin Marcu (deconf)
Actions:
smooth adjective lin "smooth scroll" -> derulare lină

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:51
Alin Marcu (deconf)
Actions:
snippet noun fragment (de cod) vezi code snippet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:51
Alin Marcu (deconf)
Actions:
sorry, but expression regret, dar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:52
Alin Marcu (deconf)
Actions:
staging noun instanțiere punere în scenă, înscenare e prea departe...

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:52
Alin Marcu (deconf)
Actions:
sticky adjective reprezentativ sticky post -> „articol reprezentativ” („lipicios” nu are sens, „ținut la început” sau „scos în față” - cam mult)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-10 16:31:04
Dan Caragea (dancaragea)
Actions:
sticky header expression antet fixat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-10 16:31:31
Dan Caragea (dancaragea)
Actions:
strikethrough adjective barare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:52
Alin Marcu (deconf)
Actions:
string noun șir

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:52
Alin Marcu (deconf)
Actions:
styler noun stilist

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:52
Alin Marcu (deconf)
Actions:
stylesheet expression foaie de stiluri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:53
Alin Marcu (deconf)
Actions:
submenu noun sub-meniu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:53
Alin Marcu (deconf)
Actions:
submit verb trimite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:53
Alin Marcu (deconf)
Actions:
subscript adjective indice-jos (indice)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:53
Alin Marcu (deconf)
Actions:
superscript adjective indice-sus (la putere)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:53
Alin Marcu (deconf)
Actions:
swich verb comuta sub.: comutator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:53
Alin Marcu (deconf)
Actions:
tab noun filă "tab control" -> control cu file (multi-filă)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:54
Alin Marcu (deconf)
Actions:
tag noun etichetă excepție: pentru «HTML tag» se va folosi «tag HTML»

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:54
Alin Marcu (deconf)
Actions:
tap verb tap intraductibil! "tap the link" -> "dă tap pe legătură"; similar cu clic, dar pe "ecrane sensibile (la atingere)" <- "touch screen"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:54
Alin Marcu (deconf)
Actions:
task noun task pl. taskuri; multitask, mutitaskuri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:54
Alin Marcu (deconf)
Actions:
template noun șablon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:54
Alin Marcu (deconf)
Actions:
testimonial noun testimonial mărturie?

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:54
Alin Marcu (deconf)
Actions:
text area expression zonă text tip de câmp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:54
Alin Marcu (deconf)
Actions:
text-domain expression domeniu-text

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:55
Alin Marcu (deconf)
Actions:
theme noun temă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:55
Alin Marcu (deconf)
Actions:
thumbnail noun miniatură

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:55
Alin Marcu (deconf)
Actions:
tiled adjective placat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:55
Alin Marcu (deconf)
Actions:
tips noun sfaturi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:55
Alin Marcu (deconf)
Actions:
toggle noun comutator vb. a comuta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:55
Alin Marcu (deconf)
Actions:
token noun token, tokeni criptografie: garant/garanți?

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:56
Alin Marcu (deconf)
Actions:
toolbar noun bară de unelte

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:56
Alin Marcu (deconf)
Actions:
tooltip expression text explicativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:56
Alin Marcu (deconf)
Actions:
trigger noun declanșator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:56
Alin Marcu (deconf)
Actions:
tweets noun twituri twit, twituri - mesaje de pe Twitter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:56
Alin Marcu (deconf)
Actions:
typografy noun tipografice se referă la fonturi; ansamblul setărilor legate de aspectul textului

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:56
Alin Marcu (deconf)
Actions:
underscore expression liniuță-jos liniuțe-jos (pl.) "_"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:56
Alin Marcu (deconf)
Actions:
undo verb revino revenire

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:57
Alin Marcu (deconf)
Actions:
unfollow site expression sit ne-urmărit ne-urmărire (scoatere de sub urmărire)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:57
Alin Marcu (deconf)
Actions:
update noun actualizare (la zi)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:57
Alin Marcu (deconf)
Actions:
upgrade noun actualizare (la o versiune superioară)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:57
Alin Marcu (deconf)
Actions:
upload verb încărca încărcare, încarcă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:57
Alin Marcu (deconf)
Actions:
usability adjective uzabilitate (expresie) ușurință în utilizare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:57
Alin Marcu (deconf)
Actions:
view verb vedea vezi; sub.: vizualizare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:58
Alin Marcu (deconf)
Actions:
viewport expression spațiu vizibil ...pentru pagina sitului în fereastra navigatorului

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:58
Alin Marcu (deconf)
Actions:
watermark noun filigran

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:58
Alin Marcu (deconf)
Actions:
wearables expression lucruri de purtat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:58
Alin Marcu (deconf)
Actions:
widget noun piesă vezi motivația la: https://ro.wordpress.org/2015/05/09/o-piesa/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:58
Alin Marcu (deconf)
Actions:
widgetized area expression zonă asamblabilă

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:58
Alin Marcu (deconf)
Actions:
wildcard noun metacaracter substitut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:58
Alin Marcu (deconf)
Actions:
workaround expression soluție ocolitoare (for a bug | pentru o eroare)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:59
Alin Marcu (deconf)
Actions:
you are not allowed to expression nu ai voie să

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:44
Alin Marcu (deconf)
Actions:
zip/unzip verb comprimă/decomprimă uneori merge și versiunea arhivare/dezarhivare deși e puți inexactă, și e redundant să spui dezarhivează arhiva :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-02 19:43:59
Alin Marcu (deconf)
Actions:

Export as CSV

Skip to toolbar