WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Polish translation of 5.7.x - Development

Item Part of speech Translation Comments
'Cancel' to stop, 'OK' to expression Kliknij „Anuluj”, aby anulować tę operację, lub „OK”, aby ją sfinalizować.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:57
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
activate verb włączać raczej unikajmy słowa "aktywować"; używamy go tylko w kontekście aktywacji konta, w innych przypadkach piszmy "włączać"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:57
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
admin bar noun pasek administratora

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:57
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
affect verb mieć wpływ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:58
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
anchor noun kotwica

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:58
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
anchors noun kotwice

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:58
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
attach verb załącz W sensie powiązania danego medium (np. obrazka) do konkretnej podstrony (np. wpisu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 13:07:36
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
attachment noun załączone medium W sensie powiązania danego medium (np. obrazka) do konkretnej podstrony (np. wpisu). Jeśli zaś mowa o typowym załączniku (np. do emaila), to tłumaczymy: załącznik.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 13:09:00
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
avatar noun awatar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:58
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
await moderation verb oczekiwać na moderację

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:58
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
block editor expression edytor blokowy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 16:58:28
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
blog noun blog dopełniacz: blogu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:58
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
button noun przycisk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-11-09 08:54:31
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
cache noun pamięć podręczna (wymowa: kesz)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:58
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
changeset noun zestaw zmian

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:59
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
child theme noun motyw potomny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:59
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
Classic Editor noun Edytor Klasyczny wtyczka Edytora Klasycznego

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 16:59:08
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
compatible adjective zgodny [może być też "kompatybilny"]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:59
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
contributing to WordPress noun pomoc w rozwoju WordPressa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:59
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
core noun rdzeń Jeśli chodzi o kod główny samego WordPressa, tłumaczymy: rdzeń. Jeśli chodzi o zespół tworzący, np. "core developer", tłumaczymy: programista, ewentualnie "programista systemu" lub "programista silnika". Wyraz "silnik" może mieć jednak kiedyś konkretne znaczenie w WordPressie, jak również nie oddaje pełni wyrażenia "core", więc raczej go unikamy.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:34:31
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
could not verb nie można było

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:59
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
credits noun autorzy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:59
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
current adjective obecny, aktualny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:59
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
current noun używany [jeśli w kontekście "włączony"]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:59
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
customize verb spersonalizuj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:29:59
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
customizer noun personalizacja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
dashboard noun kokpit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
database noun baza danych

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
deactivate verb wyłączać raczej unikajmy słowa "dezaktywować"; używamy go tylko w kontekście dezaktywacji konta, w innych przypadkach piszmy "wyłączać"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 11:59:17
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
delete verb usuwać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
deprecated verb przestarzały is deprecated - jest przestarzałą praktyką

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
detach verb odłącz W sensie powiązania danego medium (np. obrazka) do konkretnej podstrony (np. wpisu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 13:07:27
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
distraction-free adjective bezrozproszeniowy Z reguły w kontekście "tryb pisania bezrozproszeniowego".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
documentation on expression dokumentacja:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
email noun email Bez znaku minusa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:22:31
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
embed verb osadzać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
enable verb włącz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
eraser noun procedura kasowania

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 17:01:24
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
error noun błąd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:25:40
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
fatal error expression błąd krytyczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 15:47:54
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
feature noun funkcja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
feedback noun uwagi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
front page noun strona główna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:01
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
https://gravatar.com expression https://pl.gravatar.com Serwis Gravatar jest dostępny po polsku.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:01
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
https://wordpress.org/support/ expression https://pl.wordpress.org/support/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-07 03:29:03
By:
marsjaninzmarsa
Actions:
ID noun identyfikator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:01
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
image noun obrazek NIE obraz!

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:01
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
importer noun importer dop.: importera, bier.: importer; mian. lm.: importery

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:01
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
involved verb biorący udział get involved = weź udział

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:01
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
label noun etykieta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-11-09 08:54:19
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
layout noun układ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:01
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
legacy adjective starego typu Ewentualnie: przestarzały

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:15:21
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
link noun odnośnik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:01
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
Live Preview expression Podgląd na żywo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:01
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
load verb wczytywać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:02
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
log in verb logować się

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:02
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
maintenance release noun wydanie z poprawkami błędów

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:02
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
media library noun biblioteka mediów

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:02
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
nonce noun jednorazowy klucz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-24 20:32:02
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
page noun strona Jeśli chodzi o dowolną podstronę witryny, a nie wyłącznie typ wpisu "Strona", to tłumaczymy: "podstrona"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:02:01
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
panel noun panel jeśli w sensie "ekran", to "ekran", w przeciwnym razie "panel"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:02
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
parent theme noun motyw nadrzędny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:02
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
pass as argument verb podawać jako argument (funkcji)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:02
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
permalink noun bezpośredni odnośnik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:03
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
persistent cache noun trwała pamięć podręczna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:03
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
personal data expression dane osobiste

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:27:14
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
placeholder noun podpowiedź W polach formularzy tłumaczymy jako "podpowiedź". W zapytaniach bazy danych tłumaczymy jako "treść zastępowalną".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:18:18
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
plugin noun wtyczka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:03
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
post noun wpis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:28:10
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
post format noun format wpisu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:03
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
post type noun typ treści stare, nieaktualne tłumaczenie: typ wpisu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:03
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
poster noun plakat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-03-05 20:36:36
By:
marsjaninzmarsa
Actions:
preview noun podgląd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:03
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
preview verb podejrzyj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:04
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
protected adjective zabezpieczony

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:04
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
pullquote noun wtrącenie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-03-03 12:22:25
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
rating noun ocena klasyfikacja, jeśli np. jakichś treści, które mogą być nieodpowiednie; ocena, jeśli czegoś, czemu np. przyznaje się ileś gwiazdek

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:04
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
recovery verb przywracanie ALE jeśli z kontekstu wynika, że chodzi o tryb "przywracania", to tłumaczymy: tryb awaryjny.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 11:57:03
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
Recovery Mode expression Tryb awaryjny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 11:56:04
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
reflect verb mieć wpływ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:04
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
release noun wydanie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:04
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
remove verb usuwać kiedy już naprawdę nie da się inaczej, może być i "kasować" :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:04
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
REST API noun REST API Nie zmieniamy kolejności wyrazów.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 17:05:31
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
Reusable Block expression Zapisany blok

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-11-09 09:23:01
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
Reusable Block expression Blok wielokrotnego użycia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-11-14 06:39:32
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
revision noun wersja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:05
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
rich text expression formatowanie tekstu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:04:08
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
screen noun ekran

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:05
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
security noun zabezpieczenia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:05
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
security release noun wydanie z poprawkami błędów w zabezpieczeniach

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:05
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
sidebar noun panel boczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:05
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
site noun witryna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:06
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
Site Health expression Stan witryny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:16:32
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
slug noun uproszczona nazwa uproszczona nazwa czegoś, np. post slug to uproszczona nazwa wpisu używana w odnośnikach

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:06
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
Sorry, you are not allowed to expression Przepraszamy, nie posiadasz uprawnień do Przepraszamy, nie posiadasz uprawnień do

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-07 03:25:16
By:
marsjaninzmarsa
Actions:
spotlight mode expression tryb podświetlania bloku

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:03:34
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
static adjective statyczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:06
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
stylesheet noun arkusz stylów (nie stylu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:06
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
support noun pomoc techniczna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:07
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
support verb wspierać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:07
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
support verb obsługiwać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:07
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
taxonomy noun taksonomia Objaśnienie: taksonomia to nazwa kategorii, zaś termin to konkretne wartości taksonomii (kategorii). Przykładowo: taksonomią może być wyrażenie "Gatunek książki", zaś terminami dla tej taksonomii będą wyrażenia: "Horror", "Komedia", "Romans". Taksonomie można definiować dla różnych typów treści (własnych, Wpisów, Stron).

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:46:06
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
term noun termin Objaśnienie: taksonomia to nazwa kategorii, zaś termin to konkretne wartości taksonomii (kategorii). Przykładowo: taksonomią może być wyrażenie "Gatunek książki", zaś terminami dla tej taksonomii będą wyrażenia: "Horror", "Komedia", "Romans". Taksonomie można definiować dla różnych typów treści (własnych, Wpisów, Stron).

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:46:01
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
text direction noun kierunek pisania (nie tekstu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:07
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
theme noun motyw

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:07
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
thumbnail noun miniatura

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:50:39
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
trash noun kosz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:08
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
trash verb przenosić do kosza

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:08
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
URL noun adres URL

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:08
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
video noun film

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:08
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
view verb zobacz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:08
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
visit verb przejdź na np. przejdź na witrynę [WordPress często zachęca do "odwiedzenia" własnej witryny po wprowadzeniu na niej jakichś zmian, ale odwiedziny składa się raczej komuś innemu, dlatego wyjątkowo "przejdź", jeśli chodzi o naszą witrynę]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:09
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
warning noun ostrzeżenie Zależnie od kontekstu może też być: uwaga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 12:26:16
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:
white space expression odstęp Można też napisać "przestrzeń" - wszystko zależy od kontekstu.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-12 09:02:58
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
You are about to expression Zamierzasz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-19 05:30:09
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
your host expression twój dostawca serwera hostingowego

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-09 11:55:27
By:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
Actions:

Export as CSV