WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 4.9.x - Development: Nepali

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Did you know there is a “Custom HTML” widget now? You can find it by scanning the list of available widgets on this screen. Check it out to add some custom code to your site! के तपाईंले सुन्नुभएको छ कि अब हामी सँग “कस्टम एचटिएमएल” विजेट छ? तपाईं यस स्क्रिनमा उपलब्ध विजेट सूची स्क्यानिङ गरेर पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो साइटमा केही कस्टम कोड थप्न यसलाई हेर्नुहोस्! Details

Did you know there is a “Custom HTML” widget now? You can find it by scanning the list of available widgets on this screen. Check it out to add some custom code to your site!

के तपाईंले सुन्नुभएको छ कि अब हामी सँग “कस्टम एचटिएमएल” विजेट छ? तपाईं यस स्क्रिनमा उपलब्ध विजेट सूची स्क्यानिङ गरेर पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो साइटमा केही कस्टम कोड थप्न यसलाई हेर्नुहोस्!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-07-31 08:15:58 GMT
Translated by:
Sudeep Balchhaudi (meissudeep)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Did you know there is a &#8220;Custom HTML&#8221; widget now? You can find it by pressing the &#8220;<a class="add-widget" href="#">Add a Widget</a>&#8221; button and searching for &#8220;HTML&#8221;. Check it out to add some custom code to your site! के तपाईंले सुन्नुभएको छ कि अब हामी सँग &#8220;कस्टम एचटिएमएल&#8221; विजेट छ? तपाईं &#8220;<a class="add-widget" href="#">विजेट थप्नुहोस्</a>&#8221; बटनलाई थिचेर अथवा &#8220;एचटीएमएल&#8221; को खोजी गरेर पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो साइटमा केही कस्टम कोड थप्न यसलाई हेर्नुहोस्! Details

Did you know there is a &#8220;Custom HTML&#8221; widget now? You can find it by pressing the &#8220;<a class="add-widget" href="#">Add a Widget</a>&#8221; button and searching for &#8220;HTML&#8221;. Check it out to add some custom code to your site!

के तपाईंले सुन्नुभएको छ कि अब हामी सँग &#8220;कस्टम एचटिएमएल&#8221; विजेट छ? तपाईं &#8220;<a class="add-widget" href="#">विजेट थप्नुहोस्</a>&#8221; बटनलाई थिचेर अथवा &#8220;एचटीएमएल&#8221; को खोजी गरेर पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो साइटमा केही कस्टम कोड थप्न यसलाई हेर्नुहोस्!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-07-31 08:12:13 GMT
Translated by:
Sudeep Balchhaudi (meissudeep)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This widget may contain code that may work better in the &#8220;Custom HTML&#8221; widget. How about trying that widget instead? यो विजेटमा यस्तो कोड समावेश हुन सक्छ जुन नयाँ &#8220;कस्टम एचटिएमएल&#8221; मा राम्रो काम गर्न सक्छ। यस्को सट्टामा त्यो विजेट प्रयोग बारे बिचार कस्तो छ? Details

This widget may contain code that may work better in the &#8220;Custom HTML&#8221; widget. How about trying that widget instead?

यो विजेटमा यस्तो कोड समावेश हुन सक्छ जुन नयाँ &#8220;कस्टम एचटिएमएल&#8221; मा राम्रो काम गर्न सक्छ। यस्को सट्टामा त्यो विजेट प्रयोग बारे बिचार कस्तो छ?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-07-31 06:16:43 GMT
Translated by:
Sudeep Balchhaudi (meissudeep)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Edit Gallery label for button in the gallery widget; should not be longer than ~13 characters long तस्विर थप्नुहोस् Details

Edit Gallery

तस्विर थप्नुहोस्

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
label for button in the gallery widget; should not be longer than ~13 characters long
Date added:
2017-05-14 15:07:01 GMT
Translated by:
Sudeep Balchhaudi (meissudeep)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add Images label for button in the gallery widget; should not be longer than ~13 characters long भिडियो थप्नुहोस् Details

Add Images

भिडियो थप्नुहोस्

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
label for button in the gallery widget; should not be longer than ~13 characters long
Date added:
2017-05-14 15:19:46 GMT
Translated by:
Sudeep Balchhaudi (meissudeep)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This theme doesn&#8217;t support video headers on this page. Navigate to the front page or another page that supports video headers. यो थिमले भिडियो हेडर यो पृष्ठमा समर्थन गर्दैन । मुखपृष्ठ या अरु कुनै पृष्ठ जसले भिडियो हेडर समर्थन गर्छ त्यो पृष्ठमा नेभिगेट गर्नुहोस। Details

This theme doesn&#8217;t support video headers on this page. Navigate to the front page or another page that supports video headers.

यो थिमले भिडियो हेडर यो पृष्ठमा समर्थन गर्दैन । मुखपृष्ठ या अरु कुनै पृष्ठ जसले भिडियो हेडर समर्थन गर्छ त्यो पृष्ठमा नेभिगेट गर्नुहोस।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-04 10:12:01 GMT
Translated by:
Biplav (bplv)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Change video भिडियो परिवर्तन गर्नुहोस Details

Change video

भिडियो परिवर्तन गर्नुहोस

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-12-22 04:05:11 GMT
Translated by:
Nilambar Sharma (rabmalin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select video भिडियो छान्नुहोस् Details

Select video

भिडियो छान्नुहोस्

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Choose video भिडियो चयन गर्नुहोस् Details

Choose video

भिडियो चयन गर्नुहोस्

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-12-23 17:44:44 GMT
Translated by:
Nilambar Sharma (rabmalin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Users do not support trashing. Set '%s' to delete. प्रयोगकर्ताहरु मेटाउन समर्थन छैन । मेटाउनको लागि force=true सेट गर्नुहोस् । Details

Users do not support trashing. Set '%s' to delete.

प्रयोगकर्ताहरु मेटाउन समर्थन छैन । मेटाउनको लागि force=true सेट गर्नुहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: force=true
Date added:
2017-02-04 05:44:21 GMT
Translated by:
Sh Shanker (shivashankerbhatta)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Terms do not support trashing. Set '%s' to delete. टर्महरु मेटाउन समर्थन छैन । मेटाउनको लागि force=true सेट गर्नुहोस् । Details

Terms do not support trashing. Set '%s' to delete.

टर्महरु मेटाउन समर्थन छैन । मेटाउनको लागि force=true सेट गर्नुहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: force=true
Date added:
2017-02-04 05:44:48 GMT
Translated by:
Sh Shanker (shivashankerbhatta)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Revisions do not support trashing. Set '%s' to delete. संशोधनहरु मेटाउन समर्थन छैन । मेटाउनको लागि force=true सेट गर्नुहोस् । Details

Revisions do not support trashing. Set '%s' to delete.

संशोधनहरु मेटाउन समर्थन छैन । मेटाउनको लागि force=true सेट गर्नुहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: force=true
Date added:
2017-02-04 05:45:47 GMT
Translated by:
Sh Shanker (shivashankerbhatta)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The post does not support trashing. Set '%s' to delete. यो पोस्ट मेटाउन समर्थन छैन । मेटाउनको लागि force=true सेट गर्नुहोस् । Details

The post does not support trashing. Set '%s' to delete.

यो पोस्ट मेटाउन समर्थन छैन । मेटाउनको लागि force=true सेट गर्नुहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: force=true
Date added:
2017-02-04 05:46:19 GMT
Translated by:
Sh Shanker (shivashankerbhatta)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The comment does not support trashing. Set '%s' to delete. यो टिप्पणी मेटाउन समर्थन छैन । मेटाउनको लागि force=true सेट गर्नुहोस् । Details

The comment does not support trashing. Set '%s' to delete.

यो टिप्पणी मेटाउन समर्थन छैन । मेटाउनको लागि force=true सेट गर्नुहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: force=true
Date added:
2017-02-04 05:47:04 GMT
Translated by:
Sh Shanker (shivashankerbhatta)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unregistering a built-in taxonomy is not allowed. पहिले निर्मित ट्याक्सोनोमीहरु दर्ता रद्द गर्ने अनुमति छैन Details

Unregistering a built-in taxonomy is not allowed.

पहिले निर्मित ट्याक्सोनोमीहरु दर्ता रद्द गर्ने अनुमति छैन

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-04 09:32:07 GMT
Translated by:
madhusudan.977
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Skip to toolbar