WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 4.8.x: Armenian

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Page add new from admin bar Էջ Details

Page

Էջ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
add new from admin bar
Date added:
2015-07-27 08:42:30 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Post add new from admin bar Գրառում Details

Post

Գրառում

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
add new from admin bar
Date added:
2015-07-27 08:42:29 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Site name must be at least %s character.
  • Կայքի անունը պետք է պարունակի առնվազն 4 գրանշան։
Details

Singular: Site name must be at least %s character.

Կայքի անունը պետք է պարունակի առնվազն 4 գրանշան։

You have to log in to edit this translation.

Plural: Site name must be at least %s characters.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: minimum site name length
Date added:
2015-07-27 08:44:16 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, you are not allowed to edit this comment. Ցավոք, դուք չունեք այս գրառումների տեսակը խմբագրելու արտոնությունները։ Details

Sorry, you are not allowed to edit this comment.

Ցավոք, դուք չունեք այս գրառումների տեսակը խմբագրելու արտոնությունները։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-07-27 08:44:24 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, you are not allowed to manage terms in this taxonomy. Դուք չունեք այս համակարգման մեջ տարրեր ջնջելու արտոնությունները։ Details

Sorry, you are not allowed to manage terms in this taxonomy.

Դուք չունեք այս համակարգման մեջ տարրեր ջնջելու արտոնությունները։

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Sorry, you are not allowed to create password protected posts in this post type. Ցավոք, դուք չունեք գաղտնաբառով պաշտպանված այս տեսակի գրառումներ ստեղծելու արտոնությունները։ Details

Sorry, you are not allowed to create password protected posts in this post type.

Ցավոք, դուք չունեք գաղտնաբառով պաշտպանված այս տեսակի գրառումներ ստեղծելու արտոնությունները։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-07-27 08:44:48 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, you are not allowed to create private posts in this post type. Ցավոք, դուք չունեք այս տեսակի մասնավոր գրառումներ ստեղծելու արտոնությունները։ Details

Sorry, you are not allowed to create private posts in this post type.

Ցավոք, դուք չունեք այս տեսակի մասնավոր գրառումներ ստեղծելու արտոնությունները։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-07-27 08:44:47 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid post format. Անվավեր գրառման ձևաչափ։ Details

Invalid post format.

Անվավեր գրառման ձևաչափ։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-07-27 08:45:43 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must be registered to comment. Մեկնաբանելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել համակարգում։ Details

You must be registered to comment.

Մեկնաբանելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել համակարգում։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-07-27 08:47:20 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A valid email address is required. Պահանջվում է վավերական էլ-փոստի հասցեն Details

A valid email address is required.

Պահանջվում է վավերական էլ-փոստի հասցեն

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-07-27 08:47:12 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Comment author name and email are required. Մեկնաբանության հեղինակի անունը և էլ-փոստի հասցեն պարտադիր են Details

Comment author name and email are required.

Մեկնաբանության հեղինակի անունը և էլ-փոստի հասցեն պարտադիր են

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-07-27 08:47:12 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Could not write file %1$s (%2$s). Չհաջողվեց պահպանել %1$s ֆայլը (%2$s) Details

Could not write file %1$s (%2$s).

Չհաջողվեց պահպանել %1$s ֆայլը (%2$s)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1: file name, 2: error message
Date added:
2015-07-27 08:47:14 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s [Autosave] %1$s [Ինքնապահպանում] Details

%s [Autosave]

%1$s [Ինքնապահպանում]

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: revision date translators: %s: revision date with author avatar
Date added:
2015-07-27 08:49:15 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s [Current Revision] %1$s [Ընթացիկ խմբագրություն] Details

%s [Current Revision]

%1$s [Ընթացիկ խմբագրություն]

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: revision date translators: %s: revision date with author avatar
Date added:
2015-07-27 08:49:15 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you really want to <a href="%s">log out</a>? Իսկապե՞ս եք ցանկանում <a href='%s'>ելք գործել</a> Details

Do you really want to <a href="%s">log out</a>?

Իսկապե՞ս եք ցանկանում <a href='%s'>ելք գործել</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: logout URL
Date added:
2015-07-27 08:47:49 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Skip to toolbar