WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 5.1.x - Development: Armenian

1 2 3 4
Filter ↓ Sort ↓ All (3,443) Untranslated (1,571) Waiting (76) Fuzzy (47) Warnings (1)
Prio Original string Translation
Change video Փոխել Վիդեոն Details

Change video

Փոխել Վիդեոն

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-12-03 16:13:21 GMT
Translated by:
Tigran Nazaryan (progmastery)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unregistering a built-in taxonomy is not allowed. Ներկառուցված համակարգման ապագրանցումը չի թույլատրվում։ Details

Unregistering a built-in taxonomy is not allowed.

Ներկառուցված համակարգման ապագրանցումը չի թույլատրվում։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-06-12 05:53:36 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Embed a WordPress post. Զետեղված WordPress-ի գրառում Details

Embed a WordPress post.

Զետեղված WordPress-ի գրառում

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-11-22 07:51:15 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Menus can be displayed in locations defined by your theme or in <a href="%s">widget areas</a> by adding a &#8220;Navigation Menu&#8221; widget. Ընտրացանկերը կարող են ցուցադրվել ձեր տեսաձևում սահմանված տարածություններում, կամ <a href="%s">ցուցանակների տարածություններում</a>՝ 'Ընտելական ընտրացանկ' ցուցանակը ավելացնելու դեպքում։ Details

Menus can be displayed in locations defined by your theme or in <a href="%s">widget areas</a> by adding a &#8220;Navigation Menu&#8221; widget.

Ընտրացանկերը կարող են ցուցադրվել ձեր տեսաձևում սահմանված տարածություններում, կամ <a href="%s">ցուցանակների տարածություններում</a>՝ 'Ընտելական ընտրացանկ' ցուցանակը ավելացնելու դեպքում։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: URL to the widgets panel of the customizer
Date added:
2015-07-29 16:20:29 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hi ###USERNAME###, This notice confirms that your email address on ###SITENAME### was changed to ###NEW_EMAIL###. If you did not change your email, please contact the Site Administrator at ###ADMIN_EMAIL### This email has been sent to ###EMAIL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Ողջույն, ###USERNAME###, Այս ուղերձը ծանուցում է ձեզ, որ ###SITENAME### կայքում ձեր էլ-փոստի հասցեն փոխվել է։ Եթե դուք չեք փոխել ձեր էլ-փոստի հասցեն, խնդրում ենք կապվել կայքի վարիչին նշված էլ-փոստի հասցեով ###ADMIN_EMAIL### Ուղերձը ուղարկված է ###EMAIL### հասցեին։ Հարգանքով, ###SITENAME### աշխատակազմ, ###SITEURL### Details

Hi ###USERNAME###, This notice confirms that your email address on ###SITENAME### was changed to ###NEW_EMAIL###. If you did not change your email, please contact the Site Administrator at ###ADMIN_EMAIL### This email has been sent to ###EMAIL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###

Ողջույն, ###USERNAME###, Այս ուղերձը ծանուցում է ձեզ, որ ###SITENAME### կայքում ձեր էլ-փոստի հասցեն փոխվել է։ Եթե դուք չեք փոխել ձեր էլ-փոստի հասցեն, խնդրում ենք կապվել կայքի վարիչին նշված էլ-փոստի հասցեով ###ADMIN_EMAIL### Ուղերձը ուղարկված է ###EMAIL### հասցեին։ Հարգանքով, ###SITENAME### աշխատակազմ, ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: Do not translate USERNAME, ADMIN_EMAIL, NEW_EMAIL, EMAIL, SITENAME, SITEURL: those are placeholders.
Date added:
2015-07-29 10:25:11 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your theme can display menus in %s location. Select which menu you would like to use.
  • Ձեր տեսաձևը պարունակում է %s ընտրացանկի տարածություն։ Նշեք, թե որ ընտրացանկն եք ցանկանում օգտագործել։
  • Ձեր տեսաձևը պարունակում է %s ընտրացանկի տարածություն։ Նշեք, թե որ ընտրացանկն եք ցանկանում օգտագործել։
Details

Singular: Your theme can display menus in %s location. Select which menu you would like to use.

Ձեր տեսաձևը պարունակում է %s ընտրացանկի տարածություն։ Նշեք, թե որ ընտրացանկն եք ցանկանում օգտագործել։

You have to log in to edit this translation.

Plural: Your theme can display menus in %s locations. Select which menu appears in each location.

Ձեր տեսաձևը պարունակում է %s ընտրացանկի տարածություն։ Նշեք, թե որ ընտրացանկն եք ցանկանում օգտագործել։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: number of menu locations
Date added:
2015-07-30 15:26:01 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Menu Location Ընտրացանկերի տարածությունները Details

Menu Location

Ընտրացանկերի տարածությունները

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-07-28 16:09:55 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select image Ընտրեք պատկերը Details

Select image

Ընտրեք պատկերը

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Choose file Ընտրեք ֆայլը Details

Choose file

Ընտրեք ֆայլը

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-07-27 08:42:27 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Change file Փոխել ֆայլը Details

Change file

Փոխել ֆայլը

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-07-27 08:42:27 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page add new from admin bar Էջ Details

Page

Էջ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
add new from admin bar
Date added:
2015-07-27 08:42:30 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Post add new from admin bar Գրառում Details

Post

Գրառում

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
add new from admin bar
Date added:
2015-07-27 08:42:29 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No plugins found. Try a different search. Ոչ մի խրվակ չի գտնվել։ Փորձեք այլ բան փնտրել։ Details

No plugins found. Try a different search.

Ոչ մի խրվակ չի գտնվել։ Փորձեք այլ բան փնտրել։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-12 15:18:58 GMT
Translated by:
Tigran Nazaryan (progmastery)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page. Մուտքի էջը բացվելու է նոր պատուհանում։ Մուտք գործելուց հետո դուք կարող եք փակել այն և վերադառնալ այս էջը։ Details

The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.

Մուտքի էջը բացվելու է նոր պատուհանում։ Մուտք գործելուց հետո դուք կարող եք փակել այն և վերադառնալ այս էջը։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-07-27 08:43:22 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
New User: %1$s Remote IP address: %2$s Disable these notifications: %3$s Նոր օգտվող՝ %1$s IP հասցեն՝ %2$s Անջատել այս ծանուցումները՝ %3$s Details

New User: %1$s Remote IP address: %2$s Disable these notifications: %3$s

Նոր օգտվող՝ %1$s IP հասցեն՝ %2$s Անջատել այս ծանուցումները՝ %3$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-07-27 08:43:55 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar