WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 5.1.x - Development: Dhivehi

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All (3,443) Untranslated (3,182) Waiting (22) Fuzzy (6) Warnings (1)
Prio Original string Translation
ltr text direction rtl Details

ltr

rtl

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Context:
text direction
Comment:
translators: 'rtl' or 'ltr'. This sets the text direction for WordPress.
Date added:
2019-03-12 04:59:01 GMT
Translated by:
ibrahim00018
References:
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
%s is already customizing this changeset. Do you want to take over? %s: ދަނީ މި ޗޭންޖްސެޓް ކަސްޓަމައިޒް ކުރަމުން. ޓޭކްއޯވަރ ކުރަން ވީތަ؟ Details

%s is already customizing this changeset. Do you want to take over?

%s: ދަނީ މި ޗޭންޖްސެޓް ކަސްޓަމައިޒް ކުރަމުން. ޓޭކްއޯވަރ ކުރަން ވީތަ؟

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s: User who is customizing the changeset in customizer.
Date added:
2018-02-13 07:55:43 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You won&#8217;t be able to install new themes from here yet since your install requires SFTP credentials. For now, please <a href="%s">add themes in the admin</a>. މިތަނުން އާ ތީމް އެއް އިންސްޓޯލް ނުކުރެވޭނެ، އެއީ އެސް.އެފް.ޓީ.ޕީ ކްރެޑެންޓިއަލްސް ބޭނުންވާތީ. މިވަގުތައް <a href="%s"> އެޑްމިންގައި އެޑް ކުރޭ. Details

You won&#8217;t be able to install new themes from here yet since your install requires SFTP credentials. For now, please <a href="%s">add themes in the admin</a>.

Warning: Missing tags from translation.
މިތަނުން އާ ތީމް އެއް އިންސްޓޯލް ނުކުރެވޭނެ، އެއީ އެސް.އެފް.ޓީ.ޕީ ކްރެޑެންޓިއަލްސް ބޭނުންވާތީ. މިވަގުތައް <a href="%s"> އެޑްމިންގައި އެޑް ކުރޭ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s: URL to Add Themes admin screen
Date added:
2018-02-13 08:00:26 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You won&#8217;t be able to install new themes from here yet since your install requires SFTP credentials. For now, please <a href="%s">add themes in the admin</a>. މިތަނުން އާ ތީމް އެއް އިންސްޓޯލް ނުކުރެވޭނެ، އެއީ އެސް.އެފް.ޓީ.ޕީ ކްރެޑެންޓިއަލްސް ބޭނުންވާތީ. މިވަގުތައް <a href="%s"> އެޑްމިންގައި އެޑް ކުރޭ.</a> Details

You won&#8217;t be able to install new themes from here yet since your install requires SFTP credentials. For now, please <a href="%s">add themes in the admin</a>.

މިތަނުން އާ ތީމް އެއް އިންސްޓޯލް ނުކުރެވޭނެ، އެއީ އެސް.އެފް.ޓީ.ޕީ ކްރެޑެންޓިއަލްސް ބޭނުންވާތީ. މިވަގުތައް <a href="%s"> އެޑްމިންގައި އެޑް ކުރޭ.</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s: URL to Add Themes admin screen
Date added:
2018-02-13 08:00:50 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Schedule customizer changeset action/button label ޝެޑިއުލް Details

Schedule

ޝެޑިއުލް

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Context:
customizer changeset action/button label
Date added:
2018-02-13 08:02:53 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Homepage ފުރަތަމަ ސަފްހާ Details

Homepage

ފުރަތަމަ ސަފްހާ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-03-14 10:05:38 GMT
Translated by:
klasdlkffsda
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Edit selected menu މެނޫ ނަގާ Details

Edit selected menu

މެނޫ ނަގާ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2016-09-16 20:37:52 GMT
Translated by:
javedaston
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Activate %s plugin އެކްޓިވް %s Details

Activate %s

އެކްޓިވް %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Context:
plugin
Comment:
translators: %s: Plugin name
Date added:
2016-09-16 21:00:21 GMT
Translated by:
javedaston
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Network Activate %s theme ނެޓްވޯރކް އެކްޓިވް %s Details

Network Activate %s

ނެޓްވޯރކް އެކްޓިވް %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Context:
theme
Comment:
translators: %s: Theme name
Date added:
2016-09-16 21:00:36 GMT
Translated by:
javedaston
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
&#8220;%1$s&#8221; &#8212; %2$s &#8220;%1$s&#8221; &#8212; %2$s Details

&#8220;%1$s&#8221; &#8212; %2$s

&#8220;%1$s&#8221; &#8212; %2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: 1: post title, 2: site name
Date added:
2016-06-28 15:40:50 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Home nav menu home label ފުރަތަމަ ސަފްހާ Details

Home

ފުރަތަމަ ސަފްހާ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Context:
nav menu home label
Date added:
2019-03-14 10:05:29 GMT
Translated by:
klasdlkffsda
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
&#8220; opening curly double quote &#x22; Details

&#8220;

&#x22;

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Context:
opening curly double quote
Comment:
translators: opening curly double quote
Date added:
2016-08-25 13:42:13 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
&#8220; opening curly double quote &#8216; Details

&#8220;

&#8216;

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Context:
opening curly double quote
Comment:
translators: opening curly double quote
Date added:
2016-08-25 13:43:19 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
&#8220; opening curly double quote &#8221; Details

&#8220;

&#8221;

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Context:
opening curly double quote
Comment:
translators: opening curly double quote
Date added:
2016-08-25 13:43:45 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
&#8221; closing curly double quote &#8220; Details

&#8221;

&#8220;

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Context:
closing curly double quote
Comment:
translators: closing curly double quote
Date added:
2016-08-25 13:43:54 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar