WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 5.0.x - Development: Dhivehi

1 2 3 10
Filter ↓ Sort ↓ All (3,409) Untranslated (3,151) Waiting (145) Fuzzy (4) Warnings (2)
Prio Original string Translation
html_lang_attribute dv Details

html_lang_attribute

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
dv

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: Translate this to the correct language tag for your locale, * see https://www.w3.org/International/articles/language-tags/ for reference. * Do not translate into your own language.
Date added:
2016-06-28 15:36:10 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority:
high
More links:
ltr text direction އާރު.ޓީ.އެލް Details

ltr

އާރު.ޓީ.އެލް

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Context:
text direction
Comment:
translators: 'rtl' or 'ltr'. This sets the text direction for WordPress.
Date added:
2016-01-06 05:29:42 GMT
Translated by:
shambe1
References:
Priority:
high
More links:
ltr text direction ltr Details

ltr

ltr

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Context:
text direction
Comment:
translators: 'rtl' or 'ltr'. This sets the text direction for WordPress.
Date added:
2016-06-28 15:50:28 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority:
high
More links:
number_format_decimal_point . Details

number_format_decimal_point

.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: $dec_point argument for https://secure.php.net/number_format, default is .
Date added:
2016-06-28 15:36:50 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority:
high
More links:
number_format_thousands_sep , Details

number_format_thousands_sep

,

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: $thousands_sep argument for https://secure.php.net/number_format, default is ,
Date added:
2016-06-28 15:37:20 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority:
high
More links:
%s is already customizing this changeset. Do you want to take over? %s: ދަނީ މި ޗޭންޖްސެޓް ކަސްޓަމައިޒް ކުރަމުން. ޓޭކްއޯވަރ ކުރަން ވީތަ؟ Details

%s is already customizing this changeset. Do you want to take over?

%s: ދަނީ މި ޗޭންޖްސެޓް ކަސްޓަމައިޒް ކުރަމުން. ޓޭކްއޯވަރ ކުރަން ވީތަ؟

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s: User who is customizing the changeset in customizer.
Date added:
2018-02-13 07:55:43 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
Update anyway, even though it might break your site? ސައިޓް ހަލާކުވިޔަސް މި އަޕްޑޭޓް ކުރަންވީތަ؟ Details

Update anyway, even though it might break your site?

ސައިޓް ހަލާކުވިޔަސް މި އަޕްޑޭޓް ކުރަންވީތަ؟

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-02-13 07:56:10 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
The query only expected one placeholder, but an array of multiple placeholders was sent. މި ކުއެރީ ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ ޕްލޭސްހޯލްޑަރ އެއް، ނަމަވެސް މި އެރޭ ގައި އެކަށްޗަށް ވުރެން ގިނަ ޕްލޭސްހޯލްޑަރ ފޮނުވިފައިވޭ. Details

The query only expected one placeholder, but an array of multiple placeholders was sent.

މި ކުއެރީ ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ ޕްލޭސްހޯލްޑަރ އެއް، ނަމަވެސް މި އެރޭ ގައި އެކަށްޗަށް ވުރެން ގިނަ ޕްލޭސްހޯލްޑަރ ފޮނުވިފައިވޭ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-02-13 07:57:12 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
Scheduled customizer changeset status ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި Details

Scheduled

ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Context:
customizer changeset status
Date added:
2018-02-13 07:57:22 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
Installed theme އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައި Details

Installed

އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައި

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
%1$s is not a valid property of Object. %1$s އަކީ ވެލިޑް ޕްރޮޕަރޓީ އޮބްޖެކްޓް އެއް ނޫން. Details

%1$s is not a valid property of Object.

%1$s އަކީ ވެލިޑް ޕްރޮޕަރޓީ އޮބްޖެކްޓް އެއް ނޫން.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-02-13 07:58:32 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
You won&#8217;t be able to install new themes from here yet since your install requires SFTP credentials. For now, please <a href="%s">add themes in the admin</a>. މިތަނުން އާ ތީމް އެއް އިންސްޓޯލް ނުކުރެވޭނެ، އެއީ އެސް.އެފް.ޓީ.ޕީ ކްރެޑެންޓިއަލްސް ބޭނުންވާތީ. މިވަގުތައް <a href="%s"> އެޑްމިންގައި އެޑް ކުރޭ. Details

You won&#8217;t be able to install new themes from here yet since your install requires SFTP credentials. For now, please <a href="%s">add themes in the admin</a>.

Warning: Missing tags from translation.
މިތަނުން އާ ތީމް އެއް އިންސްޓޯލް ނުކުރެވޭނެ، އެއީ އެސް.އެފް.ޓީ.ޕީ ކްރެޑެންޓިއަލްސް ބޭނުންވާތީ. މިވަގުތައް <a href="%s"> އެޑްމިންގައި އެޑް ކުރޭ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s: URL to Add Themes admin screen
Date added:
2018-02-13 08:00:26 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
You won&#8217;t be able to install new themes from here yet since your install requires SFTP credentials. For now, please <a href="%s">add themes in the admin</a>. މިތަނުން އާ ތީމް އެއް އިންސްޓޯލް ނުކުރެވޭނެ، އެއީ އެސް.އެފް.ޓީ.ޕީ ކްރެޑެންޓިއަލްސް ބޭނުންވާތީ. މިވަގުތައް <a href="%s"> އެޑްމިންގައި އެޑް ކުރޭ.</a> Details

You won&#8217;t be able to install new themes from here yet since your install requires SFTP credentials. For now, please <a href="%s">add themes in the admin</a>.

މިތަނުން އާ ތީމް އެއް އިންސްޓޯލް ނުކުރެވޭނެ، އެއީ އެސް.އެފް.ޓީ.ޕީ ކްރެޑެންޓިއަލްސް ބޭނުންވާތީ. މިވަގުތައް <a href="%s"> އެޑްމިންގައި އެޑް ކުރޭ.</a>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s: URL to Add Themes admin screen
Date added:
2018-02-13 08:00:50 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
Most Used categories އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވިފައިވާ Details

Most Used

އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވިފައިވާ

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Context:
categories
Comment:
translators: Tab heading when selecting from the most used terms
Date added:
2018-02-13 08:01:07 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
Most Used tags އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވިފައިވާ Details

Most Used

އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވިފައިވާ

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Context:
tags
Comment:
translators: Tab heading when selecting from the most used terms
Date added:
2018-02-13 08:02:20 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 10
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar