WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 5.1.x - Development: Dhivehi

1 2 3 16
Filter ↓ Sort ↓ All (3,443) Untranslated (3,182) Waiting (22) Fuzzy (6) Warnings (1)
Prio Original string Translation
html_lang_attribute html_lang_attribute Details

html_lang_attribute

html_lang_attribute

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Translate this to the correct language tag for your locale, * see https://www.w3.org/International/articles/language-tags/ for reference. * Do not translate into your own language.
Date added:
2019-01-20 04:05:56 GMT
Translated by:
nacm
References:
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
ltr text direction ltr Details

ltr

ltr

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
text direction
Comment:
translators: 'rtl' or 'ltr'. This sets the text direction for WordPress.
Date added:
2016-06-28 15:50:28 GMT
Translated by:
dash8x
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
number_format_decimal_point . Details

number_format_decimal_point

.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: $dec_point argument for https://secure.php.net/number_format, default is .
Date added:
2016-06-28 15:36:50 GMT
Translated by:
dash8x
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
number_format_thousands_sep , Details

number_format_thousands_sep

,

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: $thousands_sep argument for https://secure.php.net/number_format, default is ,
Date added:
2016-06-28 15:37:20 GMT
Translated by:
dash8x
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Update anyway, even though it might break your site? ސައިޓް ހަލާކުވިޔަސް މި އަޕްޑޭޓް ކުރަންވީތަ؟ Details

Update anyway, even though it might break your site?

ސައިޓް ހަލާކުވިޔަސް މި އަޕްޑޭޓް ކުރަންވީތަ؟

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-13 07:56:10 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The query only expected one placeholder, but an array of multiple placeholders was sent. މި ކުއެރީ ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ ޕްލޭސްހޯލްޑަރ އެއް، ނަމަވެސް މި އެރޭ ގައި އެކަށްޗަށް ވުރެން ގިނަ ޕްލޭސްހޯލްޑަރ ފޮނުވިފައިވޭ. Details

The query only expected one placeholder, but an array of multiple placeholders was sent.

މި ކުއެރީ ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ ޕްލޭސްހޯލްޑަރ އެއް، ނަމަވެސް މި އެރޭ ގައި އެކަށްޗަށް ވުރެން ގިނަ ޕްލޭސްހޯލްޑަރ ފޮނުވިފައިވޭ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-13 07:57:12 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Scheduled customizer changeset status ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި Details

Scheduled

ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
customizer changeset status
Date added:
2018-02-13 07:57:22 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Installed theme އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައި Details

Installed

އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައި

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
theme
Date added:
2018-02-13 07:57:34 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s is not a valid property of Object. %1$s އަކީ ވެލިޑް ޕްރޮޕަރޓީ އޮބްޖެކްޓް އެއް ނޫން. Details

%1$s is not a valid property of Object.

%1$s އަކީ ވެލިޑް ޕްރޮޕަރޓީ އޮބްޖެކްޓް އެއް ނޫން.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-13 07:58:32 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Most Used categories އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވިފައިވާ Details

Most Used

އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވިފައިވާ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
categories
Comment:
translators: Tab heading when selecting from the most used terms
Date added:
2018-02-13 08:01:07 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Most Used tags އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވިފައިވާ Details

Most Used

އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވިފައިވާ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
tags
Comment:
translators: Tab heading when selecting from the most used terms
Date added:
2018-02-13 08:02:20 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Schedule post action/button label ޝެޑިއުލް Details

Schedule

ޝެޑިއުލް

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
post action/button label
Date added:
2018-02-13 08:02:48 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
+ Create New Menu + އާ މެނޫއެއް ހެދުމަށް Details

+ Create New Menu

+ އާ މެނޫއެއް ހެދުމަށް

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-13 08:03:22 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning: the link has been inserted but may have errors. Please test it. އިންޒާރު: ލިންކް ލެވިފައި ވީނަމަވެސް ވަރަށްގިނަ މައްސަލަ އުޅޭ. ޓެސްޓް ކޮށްލާ. Details

Warning: the link has been inserted but may have errors. Please test it.

އިންޒާރު: ލިންކް ލެވިފައި ވީނަމަވެސް ވަރަށްގިނަ މައްސަލަ އުޅޭ. ޓެސްޓް ކޮށްލާ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-09-16 20:38:58 GMT
Translated by:
javedaston
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Search Results ހޯދި ތަކެތި Details

Search Results

ހޯދި ތަކެތި

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-09-16 20:39:29 GMT
Translated by:
javedaston
Approved by:
nacm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 16
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar