WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 4.9.x - Development: Dhivehi

1 2 3 174
Filter ↓ Sort ↓ All (2,586) Untranslated (2,330)
Prio Original string Translation
html_lang_attribute dv Details

html_lang_attribute

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
dv

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: Translate this to the correct language tag for your locale, see https://www.w3.org/International/articles/language-tags/ for reference. Do not translate into your own language.
Date added:
2016-06-28 15:36:10 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority:
high
More links:
ltr text direction rtl Details

ltr

rtl

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
text direction
Comment:
translators: 'rtl' or 'ltr'. This sets the text direction for WordPress.
Date added:
2013-03-26 06:42:19 GMT
Translated by:
nacm
References:
Priority:
high
More links:
ltr text direction އާރު.ޓީ.އެލް Details

ltr

އާރު.ޓީ.އެލް

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Context:
text direction
Comment:
translators: 'rtl' or 'ltr'. This sets the text direction for WordPress.
Date added:
2016-01-06 05:29:42 GMT
Translated by:
shambe1
References:
Priority:
high
More links:
ltr text direction ltr Details

ltr

ltr

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Context:
text direction
Comment:
translators: 'rtl' or 'ltr'. This sets the text direction for WordPress.
Date added:
2016-06-28 15:50:28 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority:
high
More links:
number_format_thousands_sep , Details

number_format_thousands_sep

,

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: $thousands_sep argument for https://secure.php.net/number_format, default is ,
Date added:
2016-06-28 15:37:20 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority:
high
More links:
number_format_decimal_point . Details

number_format_decimal_point

.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: $dec_point argument for https://secure.php.net/number_format, default is .
Date added:
2016-06-28 15:36:50 GMT
Translated by:
dash8x
References:
Priority:
high
More links:
The link you followed has expired. You have to log in to add a translation. Details

The link you followed has expired.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
You need a higher level of permission. You have to log in to add a translation. Details

You need a higher level of permission.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Something went wrong. You have to log in to add a translation. Details

Something went wrong.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
%s is already customizing this changeset. Do you want to take over? %s: ދަނީ މި ޗޭންޖްސެޓް ކަސްޓަމައިޒް ކުރަމުން. ޓޭކްއޯވަރ ކުރަން ވީތަ؟ Details

%s is already customizing this changeset. Do you want to take over?

%s: ދަނީ މި ޗޭންޖްސެޓް ކަސްޓަމައިޒް ކުރަމުން. ޓޭކްއޯވަރ ކުރަން ވީތަ؟

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s: User who is customizing the changeset in customizer.
Date added:
2018-02-13 07:55:43 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
%s is already customizing this changeset. Please wait until they are done to try customizing. Your latest changes have been autosaved. You have to log in to add a translation. Details

%s is already customizing this changeset. Please wait until they are done to try customizing. Your latest changes have been autosaved.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
untranslated
Comment:
translators: %s: User who is customizing the changeset in customizer.
References:
Priority:
normal
More links:
Update anyway, even though it might break your site? ސައިޓް ހަލާކުވިޔަސް މި އަޕްޑޭޓް ކުރަންވީތަ؟ Details

Update anyway, even though it might break your site?

ސައިޓް ހަލާކުވިޔަސް މި އަޕްޑޭޓް ކުރަންވީތަ؟

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-02-13 07:56:10 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
The query only expected one placeholder, but an array of multiple placeholders was sent. މި ކުއެރީ ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ ޕްލޭސްހޯލްޑަރ އެއް، ނަމަވެސް މި އެރޭ ގައި އެކަށްޗަށް ވުރެން ގިނަ ޕްލޭސްހޯލްޑަރ ފޮނުވިފައިވޭ. Details

The query only expected one placeholder, but an array of multiple placeholders was sent.

މި ކުއެރީ ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ ޕްލޭސްހޯލްޑަރ އެއް، ނަމަވެސް މި އެރޭ ގައި އެކަށްޗަށް ވުރެން ގިނަ ޕްލޭސްހޯލްޑަރ ފޮނުވިފައިވޭ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-02-13 07:57:12 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
Scheduled customizer changeset status ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި Details

Scheduled

ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Context:
customizer changeset status
Date added:
2018-02-13 07:57:22 GMT
Translated by:
ahmedfayaz
References:
Priority:
normal
More links:
Installed theme އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައި Details

Installed

އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައި

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
1 2 3 174
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar