New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Swedish

Filter ↓ Sort ↓ All (3,411) Translated (3,411) Untranslated (0) Waiting (2) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 228
Prio Original string Translation
1
start of week Priority: high
1 Details
1
Context start of week
Comment

Default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-02-10 16:12:43 UTC
Translated by:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Priority of the original:
high
0
default GMT offset or timezone string Priority: high
Europe/Stockholm Details
0
Context default GMT offset or timezone string
Comment

default GMT offset or timezone string. Must be either a valid offset (-12 to 14) or a valid timezone string (America/New_York). See https://www.php.net/manual/en/timezones.php for all timezone strings supported by PHP.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-02-10 16:13:54 UTC
Last modified:
2012-02-10 16:13:58 UTC
Translated by:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Priority of the original:
high
Continue
Priority: high
Fortsätt Details
Continue

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-02-17 18:16:52 UTC
Priority of the original:
high
https://make.wordpress.org/core/2022/05/03/wordpress-6-0-field-guide/ https://make.wordpress.org/core/2022/05/03/wordpress-6-0-field-guide/ Details
https://make.wordpress.org/core/2022/05/03/wordpress-6-0-field-guide/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-06 07:23:19 UTC
Last modified:
2022-05-08 17:50:41 UTC
Translated by:
Erik Betshammar (kebbet)
Approved by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
<a href="%s">Read the WordPress 6.0 Release Notes</a> for more information on the included enhancements and issues fixed, installation information, developer notes and resources, release contributors, and the list of file changes in this release. I <a href="%s">versionspresentationen för WordPress 6.0</a> finns det mer information om de inkluderade förbättringarna och de rättade felen. Där finns även installationsanvisningar, information för utvecklare, uppgifter om vilka som bidragit till utgåvan samt en lista över vilka filer som ändrats i denna utgåva. Details
<a href="%s">Read the WordPress 6.0 Release Notes</a> for more information on the included enhancements and issues fixed, installation information, developer notes and resources, release contributors, and the list of file changes in this release.
Comment

%s: WordPress 6.0 Release Notes link.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-22 14:49:18 UTC
Last modified:
2022-05-23 13:56:07 UTC
Translated by:
Erik Betshammar (kebbet)
Approved by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Check out the latest version of the <a href="%s">WordPress Field Guide</a>. It is overflowing with detailed developer notes to help you build with WordPress. Kolla in den senaste versionen av <a href="%s">WordPress Field Guide</a>. Där finns ett överflöd av detaljerad information för utvecklare som hjälp för att kunna bygga med WordPress. Details
Check out the latest version of the <a href="%s">WordPress Field Guide</a>. It is overflowing with detailed developer notes to help you build with WordPress.
Comment

%s: WordPress 6.0 Field Guide link.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 12:41:00 UTC
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Explore <a href="%1$s">learn.wordpress.org/&#8203;workshops</a> for quick how-to videos and lots more on new features in WordPress. Or join a live <a href="%2$s">interactive online learning session</a> on a specific WordPress topic. Utforska <a href="%1$s">learn.wordpress.org/&#8203;workshops</a> där du kan hitta instruktionsvideor m.m. om de nya funktionerna i WordPress. Eller delta i en <a href="%2$s">interaktiv online-lektion</a> om ett visst WordPress-ämne. Details
Explore <a href="%1$s">learn.wordpress.org/&#8203;workshops</a> for quick how-to videos and lots more on new features in WordPress. Or join a live <a href="%2$s">interactive online learning session</a> on a specific WordPress topic.
Comment

1: Learn WordPress workshops link, 2: Learn WordPress social learning link.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-22 12:23:29 UTC
Last modified:
2022-05-23 13:56:07 UTC
Translated by:
Erik Betshammar (kebbet)
Approved by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
See WordPress 6.0 in action! <a href="%s">Watch a brief overview video</a> highlighting some of the major features debuting in WordPress 6.0. Se WordPress 6.0 i full drift! <a href="%s">Titta på en kort översiktsvideo</a> som belyser några av de viktigaste nya funktionerna i WordPress 6.0. Details
See WordPress 6.0 in action! <a href="%s">Watch a brief overview video</a> highlighting some of the major features debuting in WordPress 6.0.
Comment

%s: 6.0 overview video link.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 08:52:21 UTC
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Learn more about WordPress %s Lär dig mer om WordPress %s Details
Learn more about WordPress %s
Comment

%s: Version number.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-03 19:59:59 UTC
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
Exploring WordPress 6.0 video Video: utforska WordPress 6.0 Details
Exploring WordPress 6.0 video

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-09 13:16:00 UTC
Last modified:
2022-05-09 15:40:00 UTC
Translated by:
Erik Betshammar (kebbet)
Approved by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Use the gap support functionality in the Gallery block to create different looks–from adding spacing between all images, to removing spacing altogether. Använd stödet för avståndsjustering i galleriblocket för att skapa olika utseenden genom att t.ex. lägga in extra avstånd mellan varje bild eller kanske helt eliminera avstånden. Details
Use the gap support functionality in the Gallery block to create different looks–from adding spacing between all images, to removing spacing altogether.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-15 02:45:28 UTC
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Switch between stack, row, and group variations to position groups of blocks with more layout flexibility. Växla mellan varianterna trave, rad och grupp för att med större flexibilitet positionera grupper av block i din layout. Details
Switch between stack, row, and group variations to position groups of blocks with more layout flexibility.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-09 15:42:00 UTC
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Control gaps, margins, typography, and more on a collection of blocks, all at once, in the Group block. I gruppblocket styr du över mellanrum, marginaler, typografi och mer samtidigt, i en samling block. Details
Control gaps, margins, typography, and more on a collection of blocks, all at once, in the Group block.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-09 08:01:44 UTC
Last modified:
2022-05-09 15:40:43 UTC
Translated by:
Erik Betshammar (kebbet)
Approved by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Transparency levels for your colors allow for even more creative color options. Opacitetsnivåer för dina färger möjliggör ännu kreativare färginställningar. Details
Transparency levels for your colors allow for even more creative color options.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-08 17:51:54 UTC
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
New border controls offer a simpler way to set your border exactly as you like it. Nya reglage för ramar gör det enklare att ställa in din ram precis som du vill ha den. Details
New border controls offer a simpler way to set your border exactly as you like it.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-09 07:14:10 UTC
Last modified:
2022-05-09 15:40:10 UTC
Translated by:
Erik Betshammar (kebbet)
Approved by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 228

Export as