WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Serbian

1 2 3 162
Filter ↓ Sort ↓ All (2,427) Untranslated (0)
Prio Original string Translation
0 default GMT offset or timezone string Europe/Belgrade Details

0

Europe/Belgrade

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
default GMT offset or timezone string
Comment:
translators: default GMT offset or timezone string. Must be either a valid offset (-12 to 14) or a valid timezone string (America/New_York). See https://secure.php.net/manual/en/timezones.php for all timezone strings supported by PHP.
Date added:
2012-06-14 13:49:17 GMT
References:
Priority:
high
More links:
1 start of week 1 Details

1

1

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
start of week
Comment:
translators: default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday
Date added:
2012-06-14 13:49:17 GMT
References:
Priority:
high
More links:
This changeset cannot be further modified. Овај скуп промена се не може више мењати. Details

This changeset cannot be further modified.

Овај скуп промена се не може више мењати.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-05 20:37:27 GMT
Translated by:
Milan Dinić (dimadin)
References:
Priority:
normal
More links:
Improvements to Roles and Capabilities Унапређења улога и могућности Details

Improvements to Roles and Capabilities

Унапређења улога и могућности

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-14 22:41:45 GMT
Translated by:
Milan Dinić (dimadin)
References:
Priority:
normal
More links:
New capabilities have been introduced that allow granular management of plugins and translation files. In addition, the site switching process in multisite has been fine-tuned to update the available roles and capabilities in a more reliable and coherent way. Уведене су нове могућности које омогућавају постепено управљање додацима и датотекама превода. Додатно, поступак промене веб места у више-места је фино подешен да ажурира доступне улоге и могућности на поузданији и кохерентији начин. Details

New capabilities have been introduced that allow granular management of plugins and translation files. In addition, the site switching process in multisite has been fine-tuned to update the available roles and capabilities in a more reliable and coherent way.

Уведене су нове могућности које омогућавају постепено управљање додацима и датотекама превода. Додатно, поступак промене веб места у више-места је фино подешен да ажурира доступне улоге и могућности на поузданији и кохерентији начин.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-15 12:24:00 GMT
Translated by:
Milan Dinić (dimadin)
References:
Priority:
normal
More links:
WordPress 4.9 includes an upgraded version of MediaElement.js, which removes dependencies on jQuery, improves accessibility, modernizes the UI, and fixes many bugs. Вордпрес 4.9 укључује ажурирано издање MediaElement.js, који уклања зависност од jQuery-ја, поправља приступачност, осавремењује корисничко сучеље и поправља многе грешке. Details

WordPress 4.9 includes an upgraded version of MediaElement.js, which removes dependencies on jQuery, improves accessibility, modernizes the UI, and fixes many bugs.

Вордпрес 4.9 укључује ажурирано издање MediaElement.js, који уклања зависност од jQuery-ја, поправља приступачност, осавремењује корисничко сучеље и поправља многе грешке.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-15 12:24:01 GMT
Translated by:
Milan Dinić (dimadin)
References:
Priority:
normal
More links:
MediaElement.js upgraded to 4.2.6 MediaElement.js ажуриран на 4.2.6 Details

MediaElement.js upgraded to 4.2.6

MediaElement.js ажуриран на 4.2.6

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-14 22:41:45 GMT
Translated by:
Milan Dinić (dimadin)
References:
Priority:
normal
More links:
We’ve introduced a new code editing library, CodeMirror, for use within core. Use it to improve any code writing or editing experiences within your plugins, like CSS or JavaScript include fields. Увели смо нову библиотеку за уређивање кода, CodeMirror, за коришћење у основи. Користите је да побољшате било који доживљај писања или уређивања кода у својим додацима као што су укључена поља за CSS или јаваскрипт. Details

We’ve introduced a new code editing library, CodeMirror, for use within core. Use it to improve any code writing or editing experiences within your plugins, like CSS or JavaScript include fields.

Увели смо нову библиотеку за уређивање кода, CodeMirror, за коришћење у основи. Користите је да побољшате било који доживљај писања или уређивања кода у својим додацима као што су укључена поља за CSS или јаваскрипт.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-15 12:24:01 GMT
Translated by:
Milan Dinić (dimadin)
References:
Priority:
normal
More links:
CodeMirror available for use in your themes and plugins CodeMirror доступан за коришћење у вашим темама и додацима Details

CodeMirror available for use in your themes and plugins

CodeMirror доступан за коришћење у вашим темама и додацима

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-14 22:41:45 GMT
Translated by:
Milan Dinić (dimadin)
References:
Priority:
normal
More links:
We&#8217;ve made numerous improvements to the Customizer JS API in WordPress 4.9, eliminating many pain points and making it just as easy to work with as the PHP API. There are also new base control templates, a date/time control, and section/panel/global notifications to name a few. <a href="%s">Check out the full list.</a> Направили смо бројна унапређења у JS API-ју прилагођивача у Вордпресу 4.9, уклањајући болне тачке и правећи га једноставним за рад као што је и PHP API. Такође су ту нови основни шаблони, контола датума/времена и обавештења одељка/табле/општа да споменемо нека. <a href="%s">Проверите пун списак.</a> Details

We&#8217;ve made numerous improvements to the Customizer JS API in WordPress 4.9, eliminating many pain points and making it just as easy to work with as the PHP API. There are also new base control templates, a date/time control, and section/panel/global notifications to name a few. <a href="%s">Check out the full list.</a>

Направили смо бројна унапређења у JS API-ју прилагођивача у Вордпресу 4.9, уклањајући болне тачке и правећи га једноставним за рад као што је и PHP API. Такође су ту нови основни шаблони, контола датума/времена и обавештења одељка/табле/општа да споменемо нека. <a href="%s">Проверите пун списак.</a>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Customizer JS API Improvements Унапређења JS API-ја прилагођивача Details

Customizer JS API Improvements

Унапређења JS API-ја прилагођивача

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-14 22:41:45 GMT
Translated by:
Milan Dinić (dimadin)
References:
Priority:
normal
More links:
This data is used to provide general enhancements to WordPress, which includes helping to protect your site by finding and automatically installing new updates. It is also used to calculate statistics, such as those shown on the <a href="%s">WordPress.org stats page</a>. Ови подаци се користе да донесу општа побољшања у Вордпрес, што укључује помоћ у заштити вашег веб места проналажењем и аутоматским инсталирањем нових ажурирања. Такође се користе за статистике, као оне приказане на <a href="%s">WordPress.org страници статистике</a>. Details

This data is used to provide general enhancements to WordPress, which includes helping to protect your site by finding and automatically installing new updates. It is also used to calculate statistics, such as those shown on the <a href="%s">WordPress.org stats page</a>.

Ови подаци се користе да донесу општа побољшања у Вордпрес, што укључује помоћ у заштити вашег веб места проналажењем и аутоматским инсталирањем нових ажурирања. Такође се користе за статистике, као оне приказане на <a href="%s">WordPress.org страници статистике</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-14 22:41:45 GMT
Translated by:
Milan Dinić (dimadin)
References:
Priority:
normal
More links:
When you edit themes and plugins directly, WordPress 4.9 will politely warn you that this is a dangerous practice. It will recommend that you backup your files before saving, so they don&#8217;t get overwritten by the next update. Take the safe route: your future self will thank you. Your team and customers will thank you. Када директно мењате теме и додатке, Вордпрес 4.9 ће вас учтиво упозорити да је ово опасна пракса. Препоручује се да направите резерву својих датотека пре него што их сачувате тако да не буду преписане приликом следећег ажурирања. Идите сигурним путем: будући ви ће вам захвалити. Ваша екипа и муштерије ће вам бити захвалне. Details

When you edit themes and plugins directly, WordPress 4.9 will politely warn you that this is a dangerous practice. It will recommend that you backup your files before saving, so they don&#8217;t get overwritten by the next update. Take the safe route: your future self will thank you. Your team and customers will thank you.

Када директно мењате теме и додатке, Вордпрес 4.9 ће вас учтиво упозорити да је ово опасна пракса. Препоручује се да направите резерву својих датотека пре него што их сачувате тако да не буду преписане приликом следећег ажурирања. Идите сигурним путем: будући ви ће вам захвалити. Ваша екипа и муштерије ће вам бити захвалне.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-15 12:24:01 GMT
Translated by:
Milan Dinić (dimadin)
References:
Priority:
normal
More links:
There&#8217;s no need to change your CSS here &mdash; you can edit and live preview CSS changes in the <a href="%s">built-in CSS editor</a>. Нема потребе да овде мењате свој CSS &mdash; можете уређивати и уживо прегледати CSS измене у <a href="%s">уграђеном уређивачу CSS-а</a>. Details

There&#8217;s no need to change your CSS here &mdash; you can edit and live preview CSS changes in the <a href="%s">built-in CSS editor</a>.

Нема потребе да овде мењате свој CSS &mdash; можете уређивати и уживо прегледати CSS измене у <a href="%s">уграђеном уређивачу CSS-а</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: link to Custom CSS section in the Customizer
Date added:
2017-11-14 22:41:45 GMT
Translated by:
Milan Dinić (dimadin)
References:
Priority:
normal
More links:
Did you know? Да ли знате? Details

Did you know?

Да ли знате?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-14 22:41:45 GMT
Translated by:
Milan Dinić (dimadin)
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 162
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar