New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (3,411) Translated (3,411) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 228
Prio Original string Translation
1
start of week Priority: high
1 Details
1
Context start of week
Comment

Default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2014-04-21 19:28:40 UTC
Priority of the original:
high
0
default GMT offset or timezone string Priority: high
+1 Details
0
Context default GMT offset or timezone string
Comment

default GMT offset or timezone string. Must be either a valid offset (-12 to 14) or a valid timezone string (America/New_York). See https://www.php.net/manual/en/timezones.php for all timezone strings supported by PHP.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-02-22 11:45:25 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
Continue
Priority: high
Vazhdo Details
Continue

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-02-17 18:16:33 UTC
Last modified:
2020-12-09 07:29:21 UTC
Approved by:
Besnik
Priority of the original:
high
https://make.wordpress.org/core/2022/05/03/wordpress-6-0-field-guide/ https://make.wordpress.org/core/2022/05/03/wordpress-6-0-field-guide/ Details
https://make.wordpress.org/core/2022/05/03/wordpress-6-0-field-guide/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 10:44:32 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<a href="%s">Read the WordPress 6.0 Release Notes</a> for more information on the included enhancements and issues fixed, installation information, developer notes and resources, release contributors, and the list of file changes in this release. Për më tepër hollësi mbi zgjerimet e përfshira dhe çështjet e ndrequra, hollësi instalimi, shënime dhe burime zhvilluesish, kontribues në hedhjen në qarkullim dhe një listë të kartelave të ndryshuara në këtë hedhje në qarkullim, <a href="%s">lexoni Shënime Hedhjeje Në Qarkullim të WordPress 6.0</a> . Details
<a href="%s">Read the WordPress 6.0 Release Notes</a> for more information on the included enhancements and issues fixed, installation information, developer notes and resources, release contributors, and the list of file changes in this release.
Comment

%s: WordPress 6.0 Release Notes link.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 10:44:32 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Check out the latest version of the <a href="%s">WordPress Field Guide</a>. It is overflowing with detailed developer notes to help you build with WordPress. Shihni versionin më të ri të <a href="%s">Udhërrëfyesit të WordPress-it Në Terren</a>. Është dëng me shënime të hollësishme zhvilluesish, për t’ju ndihmuar të krijoni me WordPress-in. Details
Check out the latest version of the <a href="%s">WordPress Field Guide</a>. It is overflowing with detailed developer notes to help you build with WordPress.
Comment

%s: WordPress 6.0 Field Guide link.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 10:44:32 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Explore <a href="%1$s">learn.wordpress.org/&#8203;workshops</a> for quick how-to videos and lots more on new features in WordPress. Or join a live <a href="%2$s">interactive online learning session</a> on a specific WordPress topic. Për video “how-to” të shpejtë dhe mjaft gjëra mbi veçori të reja në mbi WordPress, eksploroni <a href="%1$s">learn.wordpress.org/&#8203;workshops</a>. Ose merrni pjesë në një <a href="%2$s">sesion të drejtpërdrejtë nxënieje ndërvepruese në internet</a> mbi një temë të caktuar WordPress. Details
Explore <a href="%1$s">learn.wordpress.org/&#8203;workshops</a> for quick how-to videos and lots more on new features in WordPress. Or join a live <a href="%2$s">interactive online learning session</a> on a specific WordPress topic.
Comment

1: Learn WordPress workshops link, 2: Learn WordPress social learning link.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 10:44:32 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
See WordPress 6.0 in action! <a href="%s">Watch a brief overview video</a> highlighting some of the major features debuting in WordPress 6.0. Shiheni WordPress 6.0 në punë e sipër! <a href="%s">Shihni një video të shkurtër përmbledhëse</a> që nxjerr në pah disa nga veçoritë më të rëndësishme që vijnë për herë të parë me WordPress 6.0-n. Details
See WordPress 6.0 in action! <a href="%s">Watch a brief overview video</a> highlighting some of the major features debuting in WordPress 6.0.
Comment

%s: 6.0 overview video link.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 10:44:32 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Learn more about WordPress %s Mësoni më tepër mbi WordPress %s Details
Learn more about WordPress %s
Comment

%s: Version number.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 10:44:32 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Exploring WordPress 6.0 video Video eksplorimi për WordPress 6.0 Details
Exploring WordPress 6.0 video

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 10:44:32 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Use the gap support functionality in the Gallery block to create different looks–from adding spacing between all images, to removing spacing altogether. Përdorni funksionin e hapësirë te blloku i Galerisë, që të krijoni pamje të ndryshme–nga shtimi i hapësirave mes krejt figurave, e deri te heqja fare e hapësirës. Details
Use the gap support functionality in the Gallery block to create different looks–from adding spacing between all images, to removing spacing altogether.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 11:44:18 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Some highlights for 6.0 include: Disa gjëra me rëndësi për 6.0rfshijnë: Details
Some highlights for 6.0 include:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 10:44:32 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Additional Design Tools Mjete Shtesë Skicimi Details
Additional Design Tools

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 10:44:32 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Switch between stack, row, and group variations to position groups of blocks with more layout flexibility. Kaloni nga kapicë në rresht dhe variacione grupi, apo anasjelltas, për të vendosur grupe blloqesh me më tepër zhdërvjelltësi skeme. Details
Switch between stack, row, and group variations to position groups of blocks with more layout flexibility.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 11:44:18 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Control gaps, margins, typography, and more on a collection of blocks, all at once, in the Group block. Kontrolloni hapësira, mënjana, tipografi, etj, në një koleksion blloqesh, gjithçka njëherësh, te blloku Grup. Details
Control gaps, margins, typography, and more on a collection of blocks, all at once, in the Group block.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-11 11:44:18 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 228

Export as