WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Polish Glossary

1 2 3 176
Filter ↓ Sort ↓ All (2,631) Untranslated (0) Waiting (1) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
1 start of week 1 Details

1

1

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
start of week
Comment:
translators: default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday
Date added:
2012-05-22 11:28:15 GMT
Translated by:
Waclaw Jacek (waclawjacek)
References:
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
0 default GMT offset or timezone string Europe/Warsaw Details

0

Europe/Warsaw

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
default GMT offset or timezone string
Date added:
2012-06-04 10:23:20 GMT
Translated by:
Waclaw Jacek (waclawjacek)
References:
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Miscellaneous improvements include updates to values for the <code>WP_DEBUG_LOG</code> constant, new test config file constant in the test suite, new plugin action hooks, short-circuit filters for <code>wp_unique_post_slug()</code> and <code>WP_User_Query</code> and <code>count_users()</code>, a new <code>human_readable_duration</code> function, improved taxonomy metabox sanitization, limited <code>LIKE</code> support for meta keys when using <code>WP_Meta_Query</code>, a new “doing it wrong” notice when registering REST API endpoints, and more! Różne udoskonalenia obejmują aktualizacje wartości stałej <code>WP_DEBUG_LOG</code>, nowa stała w testowym pliku konfiguracyjnym, nowe akcje wtyczek, filtry dla <code>wp_unique_post_slug()</code>,<code>WP_User_Query</code> oraz <code>count_users()</code>, nowa funkcja <code>human_readable_duration</code>, ulepszona sanityzacja metaboxów taksonomii, ograniczono użycie <code>LIKE</code> dla kluczy meta za pomocą <code>WP_Meta_Query</code>, nowe "robisz to źle" podczas rejestrowania punktów końcowych API REST i wiele więcej! Details

Miscellaneous improvements include updates to values for the <code>WP_DEBUG_LOG</code> constant, new test config file constant in the test suite, new plugin action hooks, short-circuit filters for <code>wp_unique_post_slug()</code> and <code>WP_User_Query</code> and <code>count_users()</code>, a new <code>human_readable_duration</code> function, improved taxonomy metabox sanitization, limited <code>LIKE</code> support for meta keys when using <code>WP_Meta_Query</code>, a new “doing it wrong” notice when registering REST API endpoints, and more!

Różne udoskonalenia obejmują aktualizacje wartości stałej <code>WP_DEBUG_LOG</code>, nowa stała w testowym pliku konfiguracyjnym, nowe akcje wtyczek, filtry dla <code>wp_unique_post_slug()</code>,<code>WP_User_Query</code> oraz <code>count_users()</code>, nowa funkcja <code>human_readable_duration</code>, ulepszona sanityzacja metaboxów taksonomii, ograniczono użycie <code>LIKE</code> dla kluczy meta za pomocą <code>WP_Meta_Query</code>, nowe "robisz to źle" podczas rejestrowania punktów końcowych API REST i wiele więcej!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-22 06:23:29 GMT
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
New JS Build Processes Nowe procesy budowania skryptów JS Details

New JS Build Processes

Nowe procesy budowania skryptów JS

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-08 12:53:46 GMT
Translated by:
Krzysztof Grabania (Dartui)
Approved by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Other Developer Goodness Pozostałe udogodnienia dla deweloperów Details

Other Developer Goodness

Pozostałe udogodnienia dla deweloperów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-08 13:01:24 GMT
Translated by:
Krzysztof Grabania (Dartui)
Approved by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WordPress 5.1 features a new JavaScript build option, following the large reorganization of code started in the 5.0 release. WordPress 5.1 posiada nową opcję budowania skryptów JavaScript, która jest następstwem dużej reorganizacji kodu rozpoczętej jeszcze w wersji 5.0. Details

WordPress 5.1 features a new JavaScript build option, following the large reorganization of code started in the 5.0 release.

WordPress 5.1 posiada nową opcję budowania skryptów JavaScript, która jest następstwem dużej reorganizacji kodu rozpoczętej jeszcze w wersji 5.0.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-21 23:23:10 GMT
Translated by:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The Cron API has been updated with new functions to assist with returning data and includes new filters for modifying cron storage. Other changes in behavior affect cron spawning on servers running FastCGI and PHP-FPM versions 7.0.16 and above. Interfejs API Crona został zaktualizowany o nowe funkcje ułatwiające zwracanie danych i zawiera nowe filtry do modyfikowania danych. Inne zmiany w zachowaniu mają wpływ na tworzenie crona na serwerach z FastCGI i PHP-FPM w wersji 7.0.16 i nowszych. Details

The Cron API has been updated with new functions to assist with returning data and includes new filters for modifying cron storage. Other changes in behavior affect cron spawning on servers running FastCGI and PHP-FPM versions 7.0.16 and above.

Interfejs API Crona został zaktualizowany o nowe funkcje ułatwiające zwracanie danych i zawiera nowe filtry do modyfikowania danych. Inne zmiany w zachowaniu mają wpływ na tworzenie crona na serwerach z FastCGI i PHP-FPM w wersji 7.0.16 i nowszych.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-22 06:24:00 GMT
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cron API Cron API Details

Cron API

Cron API

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-08 12:52:09 GMT
Translated by:
Krzysztof Grabania (Dartui)
Approved by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<a href="%s">Read more.</a> <a href="%s">Czytaj dalej.</a> Details

<a href="%s">Read more.</a>

<a href="%s">Czytaj dalej.</a>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Multisite Metadata Metadane sieci witryn Details

Multisite Metadata

Metadane sieci witryn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-08 12:56:14 GMT
Translated by:
Krzysztof Grabania (Dartui)
Approved by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
5.1 introduces a new database table to store metadata associated with sites and allows for the storage of arbitrary site data relevant in a multisite / network context. Wersja 5.1 wprowadza nową tabelę bazy danych do przechowywania metadanych powiązanych z witrynami i pozwala na przechowywanie arbitralnych danych witryn powiązanych z używaniem sieci witryn. Details

5.1 introduces a new database table to store metadata associated with sites and allows for the storage of arbitrary site data relevant in a multisite / network context.

Wersja 5.1 wprowadza nową tabelę bazy danych do przechowywania metadanych powiązanych z witrynami i pozwala na przechowywanie arbitralnych danych witryn powiązanych z używaniem sieci witryn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-21 22:42:21 GMT
Translated by:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Introduced in WordPress 5.0, the new block editor continues to improve. Most significantly, WordPress 5.1 includes solid performance improvements within the editor. The editor should feel a little quicker to start, and typing should feel smoother. Nevertheless, expect more performance improvements in the next releases. Nowy edytor blokowy, wprowadzony w wersji 5.0 WordPressa, jest wciąż ulepszany. Przede wszystkim, wersja 5.1 znacznie przyspiesza działanie edytora. Powinien on troszkę szybciej się ładować, zaś pisanie powinno być wyczuwalnie bardziej płynne. Spodziewaj się także kolejnych usprawnień w następnych wydaniach WordPressa. Details

Introduced in WordPress 5.0, the new block editor continues to improve. Most significantly, WordPress 5.1 includes solid performance improvements within the editor. The editor should feel a little quicker to start, and typing should feel smoother. Nevertheless, expect more performance improvements in the next releases.

Nowy edytor blokowy, wprowadzony w wersji 5.0 WordPressa, jest wciąż ulepszany. Przede wszystkim, wersja 5.1 znacznie przyspiesza działanie edytora. Powinien on troszkę szybciej się ładować, zaś pisanie powinno być wyczuwalnie bardziej płynne. Spodziewaj się także kolejnych usprawnień w następnych wydaniach WordPressa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-21 23:17:30 GMT
Translated by:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Editor Performance Wydajność edytora Details

Editor Performance

Wydajność edytora

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-08 13:00:23 GMT
Translated by:
Krzysztof Grabania (Dartui)
Approved by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When installing new plugins, WordPress&#8217;s Site Health features will check whether a plugin requires a version of PHP incompatible with your site. If so, WordPress will prevent you from installing that plugin. Podczas instalowania nowych wtyczek, mechanizmy sprawdzania Stanu witryny WordPressa zweryfikują, czy dana wtyczka nie wymaga wersji PHP, której nie używa twoja witryna. Jeśli tak będzie, WordPress zapobiegnie instalacji takiej wtyczki. Details

When installing new plugins, WordPress&#8217;s Site Health features will check whether a plugin requires a version of PHP incompatible with your site. If so, WordPress will prevent you from installing that plugin.

Podczas instalowania nowych wtyczek, mechanizmy sprawdzania Stanu witryny WordPressa zweryfikują, czy dana wtyczka nie wymaga wersji PHP, której nie używa twoja witryna. Jeśli tak będzie, WordPress zapobiegnie instalacji takiej wtyczki.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-21 22:21:19 GMT
Translated by:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WordPress has detected your site is running an outdated version of PHP. You will see this notice on your dashboard with instructions for contacting your host. WordPress wykrył, że twoja witryna używa nieaktualnej wersji języka PHP. Ten komunikat będzie pokazywany w kokpicie wraz z informacjami o sposobie rozwiązania problemu. Details

WordPress has detected your site is running an outdated version of PHP. You will see this notice on your dashboard with instructions for contacting your host.

WordPress wykrył, że twoja witryna używa nieaktualnej wersji języka PHP. Ten komunikat będzie pokazywany w kokpicie wraz z informacjami o sposobie rozwiązania problemu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-21 22:23:50 GMT
Translated by:
Chris Trynkiewicz (Sukces Strony) (eclare)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 176
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar