WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Polish Glossary

1 2 3 162
Filter ↓ Sort ↓ All (2,427) Untranslated (0)
Prio Original string Translation
0 default GMT offset or timezone string Europe/Warsaw Details

0

Europe/Warsaw

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
default GMT offset or timezone string
Comment:
translators: default GMT offset or timezone string. Must be either a valid offset (-12 to 14) or a valid timezone string (America/New_York). See https://secure.php.net/manual/en/timezones.php for all timezone strings supported by PHP.
Date added:
2012-06-04 10:23:20 GMT
Translated by:
Waclaw Jacek (waclawjacek)
References:
Priority:
high
More links:
1 start of week 1 Details

1

1

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
start of week
Comment:
translators: default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday
Date added:
2012-05-22 11:28:15 GMT
Translated by:
Waclaw Jacek (waclawjacek)
References:
Priority:
high
More links:
This changeset cannot be further modified. Zestaw zmian nie może być dalej modyfikowany. Details

This changeset cannot be further modified.

Zestaw zmian nie może być dalej modyfikowany.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-27 17:30:50 GMT
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority:
normal
More links:
Improvements to Roles and Capabilities Ulepszenia ról i uprawnień Details

Improvements to Roles and Capabilities

Ulepszenia ról i uprawnień

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-16 01:15:09 GMT
Translated by:
arekzw
Approved by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority:
normal
More links:
New capabilities have been introduced that allow granular management of plugins and translation files. In addition, the site switching process in multisite has been fine-tuned to update the available roles and capabilities in a more reliable and coherent way. Wprowadzono nowe uprawnienia, które pozwalają na szczegółowe zarządzanie wtyczkami i plikami tłumaczeń. Ponadto proces przełączania witryn w multisite został dostosowany w celu aktualizacji dostępnych ról i uprawnień. Details

New capabilities have been introduced that allow granular management of plugins and translation files. In addition, the site switching process in multisite has been fine-tuned to update the available roles and capabilities in a more reliable and coherent way.

Wprowadzono nowe uprawnienia, które pozwalają na szczegółowe zarządzanie wtyczkami i plikami tłumaczeń. Ponadto proces przełączania witryn w multisite został dostosowany w celu aktualizacji dostępnych ról i uprawnień.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-17 09:50:21 GMT
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority:
normal
More links:
WordPress 4.9 includes an upgraded version of MediaElement.js, which removes dependencies on jQuery, improves accessibility, modernizes the UI, and fixes many bugs. WordPress 4.9 zawiera zaktualizowaną wersję MediaElement.js, która usuwa zależność od jQuery, poprawia dostępność, modernizuje UI oraz poprawia wiele błędów. Details

WordPress 4.9 includes an upgraded version of MediaElement.js, which removes dependencies on jQuery, improves accessibility, modernizes the UI, and fixes many bugs.

WordPress 4.9 zawiera zaktualizowaną wersję MediaElement.js, która usuwa zależność od jQuery, poprawia dostępność, modernizuje UI oraz poprawia wiele błędów.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-17 09:42:40 GMT
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority:
normal
More links:
MediaElement.js upgraded to 4.2.6 MediaElement.js zaktualizowana do wersji 4.2.6 Details

MediaElement.js upgraded to 4.2.6

MediaElement.js zaktualizowana do wersji 4.2.6

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-13 08:13:56 GMT
Translated by:
Daniel Pietrasik (danielpietrasik)
Approved by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority:
normal
More links:
We’ve introduced a new code editing library, CodeMirror, for use within core. Use it to improve any code writing or editing experiences within your plugins, like CSS or JavaScript include fields. Wprowadzono nową bibliotekę edycji kodu CodeMirror. Użyj jej, aby ulepszyć pisanie lub edytowanie kodu w swoich wtyczkach, takich jak pola zawierające CSS lub JavaScript. Details

We’ve introduced a new code editing library, CodeMirror, for use within core. Use it to improve any code writing or editing experiences within your plugins, like CSS or JavaScript include fields.

Wprowadzono nową bibliotekę edycji kodu CodeMirror. Użyj jej, aby ulepszyć pisanie lub edytowanie kodu w swoich wtyczkach, takich jak pola zawierające CSS lub JavaScript.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-17 09:51:06 GMT
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority:
normal
More links:
CodeMirror available for use in your themes and plugins CodeMirror jest dostępny w motywach i wtyczkach Details

CodeMirror available for use in your themes and plugins

CodeMirror jest dostępny w motywach i wtyczkach

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-16 06:17:28 GMT
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority:
normal
More links:
We&#8217;ve made numerous improvements to the Customizer JS API in WordPress 4.9, eliminating many pain points and making it just as easy to work with as the PHP API. There are also new base control templates, a date/time control, and section/panel/global notifications to name a few. <a href="%s">Check out the full list.</a> Wprowadziliśmy wiele ulepszeń w CustomizerJS API w WordPressie 4.9, eliminując wiele bolesnych punktów i ułatwiając pracę z PHP API. Dostępne są również nowe podstawowe szablony kontrolne, kontrola daty/godziny oraz powiadomienia sekcji/panelu/globalne, aby wymienić tylko kilka z nich. <a href="%s">Sprawdź pełną listę.</a> Details

We&#8217;ve made numerous improvements to the Customizer JS API in WordPress 4.9, eliminating many pain points and making it just as easy to work with as the PHP API. There are also new base control templates, a date/time control, and section/panel/global notifications to name a few. <a href="%s">Check out the full list.</a>

Wprowadziliśmy wiele ulepszeń w CustomizerJS API w WordPressie 4.9, eliminując wiele bolesnych punktów i ułatwiając pracę z PHP API. Dostępne są również nowe podstawowe szablony kontrolne, kontrola daty/godziny oraz powiadomienia sekcji/panelu/globalne, aby wymienić tylko kilka z nich. <a href="%s">Sprawdź pełną listę.</a>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Customizer JS API Improvements Ulepszenia JS API personalizacji Details

Customizer JS API Improvements

Ulepszenia JS API personalizacji

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-16 01:19:28 GMT
Translated by:
arekzw
Approved by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority:
normal
More links:
This data is used to provide general enhancements to WordPress, which includes helping to protect your site by finding and automatically installing new updates. It is also used to calculate statistics, such as those shown on the <a href="%s">WordPress.org stats page</a>. Dane są wykorzystywane do zapewniania ogólnych udoskonaleń do WordPressa, w tym pomoc w ochronie witryny za pośrednictwem wyszukiwania i automatycznego instalowania aktualizacji. Stosowane są również do obliczania statystyk, takich jak te widoczne na <a href="%s">stronie statystyk WordPress.org</a>. Details

This data is used to provide general enhancements to WordPress, which includes helping to protect your site by finding and automatically installing new updates. It is also used to calculate statistics, such as those shown on the <a href="%s">WordPress.org stats page</a>.

Dane są wykorzystywane do zapewniania ogólnych udoskonaleń do WordPressa, w tym pomoc w ochronie witryny za pośrednictwem wyszukiwania i automatycznego instalowania aktualizacji. Stosowane są również do obliczania statystyk, takich jak te widoczne na <a href="%s">stronie statystyk WordPress.org</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-15 13:35:32 GMT
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority:
normal
More links:
When you edit themes and plugins directly, WordPress 4.9 will politely warn you that this is a dangerous practice. It will recommend that you backup your files before saving, so they don&#8217;t get overwritten by the next update. Take the safe route: your future self will thank you. Your team and customers will thank you. Podczas bezpośredniej edycji motywów i wtyczek, WordPress 4.9 grzecznie przypomni ci, że takie postępowanie jest niebezpieczne. Pojawi się zalecenie dotyczące utworzenia kopii zapasowej plików przed zapisaniem, aby nie zostały nadpisane podczas kolejnej aktualizacji. Nie ryzykuj, w przyszłości będziesz sobie wdzięczny. Twój zespół i klienci ci podziękują. Details

When you edit themes and plugins directly, WordPress 4.9 will politely warn you that this is a dangerous practice. It will recommend that you backup your files before saving, so they don&#8217;t get overwritten by the next update. Take the safe route: your future self will thank you. Your team and customers will thank you.

Podczas bezpośredniej edycji motywów i wtyczek, WordPress 4.9 grzecznie przypomni ci, że takie postępowanie jest niebezpieczne. Pojawi się zalecenie dotyczące utworzenia kopii zapasowej plików przed zapisaniem, aby nie zostały nadpisane podczas kolejnej aktualizacji. Nie ryzykuj, w przyszłości będziesz sobie wdzięczny. Twój zespół i klienci ci podziękują.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-03 12:39:18 GMT
Translated by:
magdalenastanek
Approved by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority:
normal
More links:
There&#8217;s no need to change your CSS here &mdash; you can edit and live preview CSS changes in the <a href="%s">built-in CSS editor</a>. Nie ma potrzeby zmieniania CSS w tym miejscu, ponieważ możesz edytować i podglądać zmiany do CSS na żywo korzystając z <a href="%s">wbudowanego edytora CSS</a>. Details

There&#8217;s no need to change your CSS here &mdash; you can edit and live preview CSS changes in the <a href="%s">built-in CSS editor</a>.

Nie ma potrzeby zmieniania CSS w tym miejscu, ponieważ możesz edytować i podglądać zmiany do CSS na żywo korzystając z <a href="%s">wbudowanego edytora CSS</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: link to Custom CSS section in the Customizer
Date added:
2017-11-15 13:36:47 GMT
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
References:
Priority:
normal
More links:
Did you know? Czy wiesz że? Details

Did you know?

Czy wiesz że?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-28 15:14:10 GMT
Translated by:
marsjaninzmarsa
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 162
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar