WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Nepali Glossary

1 2 3 197
Filter ↓ Sort ↓ All (2,942) Untranslated (336) Waiting (125) Fuzzy (1) Warnings (8)
Prio Original string Translation
0 default GMT offset or timezone string Asia/Kathmandu Details
0
Context default GMT offset or timezone string
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-08-02 08:36:07 GMT
Translated by:
Nilambar Sharma (rabmalin)
Priority of the original:
high
1 start of week 0 Details
1
Context start of week
Comment

default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-08-02 08:36:40 GMT
Translated by:
Nilambar Sharma (rabmalin)
Priority of the original:
high
5.2 introduces a %1$s hook, which lets themes support injecting code right at the beginning of the %2$s element. ५.२ मा %1$s हुक भन्ने छ, जसले थीमहरुलाई कोड %2$ को सुरुवात मै इन्जेक्ट गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। Details

Original waiting 1 warning

5.2 introduces a %1$s hook, which lets themes support injecting code right at the beginning of the %2$s element.
Comment

1: wp_body_open 2: <body>

References
Warning: Missing %2$s placeholder in translation.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 13:29:52 GMT
Translated by:
mearjan
Priority of the original:
normal
5.2 introduces a %1$s hook, which lets themes support injecting code right at the beginning of the %2$s element. ५.२ मा %1$s हुक भन्ने छ, जसले थीमहरुलाई कोड %2$s को सुरुवात मै इन्जेक्ट गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। Details
5.2 introduces a %1$s hook, which lets themes support injecting code right at the beginning of the %2$s element.
Comment

1: wp_body_open 2: <body>

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 13:30:01 GMT
Translated by:
mearjan
Priority of the original:
normal
<a href="%1$s">Check your site status</a>, and <a href="%2$s">learn how to debug issues</a>. <a href="%1$s">तपाईंको साईटको स्थिति जाँच गर्नुहोस्</a>, र <a href="%2$s">समस्याहरु कसरि डिबग गर्ने भनेर सिक्नुहोस्</a>. Details
<a href="%1$s">Check your site status</a>, and <a href="%2$s">learn how to debug issues</a>.
Comment

1: link to /wp-admin/site-health.php 2: link to /wp-admin/site-health.php?tab=debug

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-12 12:45:49 GMT
Translated by:
Cylis (cylis.vaidya)
Priority of the original:
normal
Building on <a href="%1$s">the Site Health features introduced in 5.1</a>, this release adds two new pages to help debug common configuration issues. It also adds space where developers can include debugging information for site maintainers. <a href="%1$s">५.१ मा शुरुवात गरिएको साईटको स्वास्थ्य सुविधामा</a> थप गर्दै, यस प्रकाशनले सामान्य कन्फिगरेसन समस्याहरुलाई डिबग गर्न दुईवटा नयाँ पृष्ठ थपेको छ। यसले यस्तो स्थान पनि दिन्छ जहाँ डेभेलोपरहरुले साईटको रेखदेख गर्ने प्रयोगकर्ताहरुको लागि डिबग सम्बन्धि जानकारी समावेश गर्न सक्दछन्। Details
Building on <a href="%1$s">the Site Health features introduced in 5.1</a>, this release adds two new pages to help debug common configuration issues. It also adds space where developers can include debugging information for site maintainers.
Comment

1: link to the WordPress 5.1 release post

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-12 13:02:54 GMT
Translated by:
Cylis (cylis.vaidya)
Priority of the original:
normal
Building on <a href="%1$s">the Site Health features introduced in 5.1</a>, this release adds two new pages to help debug common configuration issues. It also adds space where developers can include debugging information for site maintainers. <a href="%1$s">५.१ मा शुरुवात गरिएको साईटको स्वास्थ्य सुविधामा</a> थप गर्दै, यस प्रकाशनले सामान्य कन्फिगरेसन समस्याहरुलाई डिबग गर्न दुईवटा नयाँ पृष्ठ थपेको छ। यसले यस्तो स्थान पनि दिन्छ जहाँ डेभलपरहरुले साईटको रेखदेख गर्ने प्रयोगकर्ताहरुको लागि डिबग सम्बन्धि जानकारी समावेश गर्न सक्दछन्। Details
Building on <a href="%1$s">the Site Health features introduced in 5.1</a>, this release adds two new pages to help debug common configuration issues. It also adds space where developers can include debugging information for site maintainers.
Comment

1: link to the WordPress 5.1 release post

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-12 13:12:30 GMT
Translated by:
Cylis (cylis.vaidya)
Priority of the original:
normal
With the addition of webpack and Babel configurations in the @wordpress/scripts package, developers won&#8217;t have to worry about setting up complex build tools to write modern JavaScript. @wordpress/scripts प्याकेजमा webpack र Babel कन्फिगरेसनको साथ, डेभलपरहरुले आधुनिक JavaScript लेख्न जटिल बिल्ड टूलहरु स्थापना गर्ने चिन्ता लिनु पर्दैन। Details

Original waiting 1 warning

With the addition of webpack and Babel configurations in the @wordpress/scripts package, developers won&#8217;t have to worry about setting up complex build tools to write modern JavaScript.
Warning: Translation should not end on newline.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-12 13:13:10 GMT
Translated by:
Cylis (cylis.vaidya)
Priority of the original:
normal
With the addition of webpack and Babel configurations in the @wordpress/scripts package, developers won&#8217;t have to worry about setting up complex build tools to write modern JavaScript. @wordpress/scripts प्याकेजमा webpack र Babel कन्फिगरेसनको साथ, डेभलपरहरुले आधुनिक JavaScript लेख्न जटिल बिल्ड टूलहरु स्थापना गर्ने चिन्ता लिनु पर्दैन। Details
With the addition of webpack and Babel configurations in the @wordpress/scripts package, developers won&#8217;t have to worry about setting up complex build tools to write modern JavaScript.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-12 13:13:15 GMT
Translated by:
Cylis (cylis.vaidya)
Priority of the original:
normal
Building JavaScript जाभास्क्रिप्ट बनाउँदै Details
Building JavaScript

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-11 05:33:04 GMT
Translated by:
Shiva Shanker Bhatta (shivashankerbhatta)
Priority of the original:
normal
New Body Tag Hook नयाँ बडि ट्याग हुक Details
New Body Tag Hook

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-11 05:36:30 GMT
Translated by:
Shiva Shanker Bhatta (shivashankerbhatta)
Priority of the original:
normal
A new theme page template, a conditional function, and two CSS classes make designing and customizing the Privacy Policy page easier. एक नयाँ थिम पेज templet , एक सशर्त फंक्सन, र दुई CSS क्लासहरुको कारण गोपनीयता नीति पृष्ठ डिजाइन गर्न र अनुकूलन गर्न सजिलो हुन्छ। Details
A new theme page template, a conditional function, and two CSS classes make designing and customizing the Privacy Policy page easier.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-12 13:17:49 GMT
Translated by:
Cylis (cylis.vaidya)
Priority of the original:
normal
A new theme page template, a conditional function, and two CSS classes make designing and customizing the Privacy Policy page easier. एक नयाँ थिम पेज टेम्प्लेट, एक सशर्त फंक्सन, र दुई CSS क्लासहरुको कारण गोपनीयता नीति पृष्ठ डिजाइन गर्न र अनुकूलन गर्न सजिलो हुन्छ। Details
A new theme page template, a conditional function, and two CSS classes make designing and customizing the Privacy Policy page easier.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-12 13:18:05 GMT
Translated by:
Cylis (cylis.vaidya)
Priority of the original:
normal
Privacy Updates गोपनीयता अपडेटहरु Details
Privacy Updates

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-11 05:33:53 GMT
Translated by:
Shiva Shanker Bhatta (shivashankerbhatta)
Priority of the original:
normal
The minimum supported PHP version is now 5.6.20. As of WordPress 5.2, themes and plugins can safely take advantage of namespaces, anonymous functions, and more! न्यूनतम समर्थित PHP संस्करण अब ५.६.२० छ। वर्डप्रेस ५.२ देखि थिम र प्लगिनहरुले नेमस्पेसहरु (namespaces), एनोनिमस फंक्सन (anonymous functions) र अरुको सुरक्षित रुपमा फाइदा लिन सक्दछन्। Details
The minimum supported PHP version is now 5.6.20. As of WordPress 5.2, themes and plugins can safely take advantage of namespaces, anonymous functions, and more!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-12 13:31:00 GMT
Translated by:
Cylis (cylis.vaidya)
Priority of the original:
normal
1 2 3 197
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar