WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Nepali Glossary

1 2 3 162
Filter ↓ Sort ↓ All (2,427) Untranslated (0)
Prio Original string Translation
0 default GMT offset or timezone string Asia/Kathmandu Details

0

Asia/Kathmandu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
default GMT offset or timezone string
Comment:
translators: default GMT offset or timezone string. Must be either a valid offset (-12 to 14) or a valid timezone string (America/New_York). See https://secure.php.net/manual/en/timezones.php for all timezone strings supported by PHP.
Date added:
2016-08-02 08:36:07 GMT
Translated by:
Nilambar Sharma (rabmalin)
References:
Priority:
high
More links:
1 start of week 0 Details

1

0

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
start of week
Comment:
translators: default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday
Date added:
2016-08-02 08:36:40 GMT
Translated by:
Nilambar Sharma (rabmalin)
References:
Priority:
high
More links:
This changeset cannot be further modified. यो चेन्जसेट थप संशोधन गर्न सकिँदैन। Details

This changeset cannot be further modified.

यो चेन्जसेट थप संशोधन गर्न सकिँदैन।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-08 02:42:29 GMT
Translated by:
Sh Shanker (shivashankerbhatta)
References:
Priority:
normal
More links:
Improvements to Roles and Capabilities भूमिका र क्षमताहरूमा सुधार Details

Improvements to Roles and Capabilities

भूमिका र क्षमताहरूमा सुधार

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-15 09:05:43 GMT
Translated by:
Alok Shrestha (alokstha1)
Approved by:
Nilambar Sharma (rabmalin)
References:
Priority:
normal
More links:
New capabilities have been introduced that allow granular management of plugins and translation files. In addition, the site switching process in multisite has been fine-tuned to update the available roles and capabilities in a more reliable and coherent way. नयाँ क्षमताहरुलाई पेश गरिएको छ कि जसले प्लगइनहरु र अनुवाद फाईलहरुको अनुदान प्रबंधनको अनुमति दिइन्छ। यसको अतिरिक्त, बहुविधमा साइट स्विच प्रक्रियालाई अधिक विश्वसनीय र सुसंगत तरिकामा उपलब्ध भूमिकाहरू र क्षमताहरू अद्यावधिक गर्न राम्रो-ट्यूनिंग गरिएको छ। Details

New capabilities have been introduced that allow granular management of plugins and translation files. In addition, the site switching process in multisite has been fine-tuned to update the available roles and capabilities in a more reliable and coherent way.

नयाँ क्षमताहरुलाई पेश गरिएको छ कि जसले प्लगइनहरु र अनुवाद फाईलहरुको अनुदान प्रबंधनको अनुमति दिइन्छ। यसको अतिरिक्त, बहुविधमा साइट स्विच प्रक्रियालाई अधिक विश्वसनीय र सुसंगत तरिकामा उपलब्ध भूमिकाहरू र क्षमताहरू अद्यावधिक गर्न राम्रो-ट्यूनिंग गरिएको छ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-08 02:45:51 GMT
Translated by:
Sh Shanker (shivashankerbhatta)
References:
Priority:
normal
More links:
WordPress 4.9 includes an upgraded version of MediaElement.js, which removes dependencies on jQuery, improves accessibility, modernizes the UI, and fixes many bugs. वर्डप्रेस ४.९ ले MediaElement.js को अपग्रेड गरिएको संस्करण समावेश गरेको छ, जसले jQuery मा निर्भरताहरू हटाउँदछ, पहुँचमा सुधार गर्दछ, यूआईलाई आधुनिक बनाउँछ, र धेरै बगहरू फिक्स गर्दछ। Details

WordPress 4.9 includes an upgraded version of MediaElement.js, which removes dependencies on jQuery, improves accessibility, modernizes the UI, and fixes many bugs.

वर्डप्रेस ४.९ ले MediaElement.js को अपग्रेड गरिएको संस्करण समावेश गरेको छ, जसले jQuery मा निर्भरताहरू हटाउँदछ, पहुँचमा सुधार गर्दछ, यूआईलाई आधुनिक बनाउँछ, र धेरै बगहरू फिक्स गर्दछ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-08 02:48:39 GMT
Translated by:
Sh Shanker (shivashankerbhatta)
References:
Priority:
normal
More links:
MediaElement.js upgraded to 4.2.6 MediaElement.js 4.2.2 मा अपग्रेड गरियो Details

MediaElement.js upgraded to 4.2.6

MediaElement.js 4.2.2 मा अपग्रेड गरियो

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-15 09:15:43 GMT
Translated by:
Alok Shrestha (alokstha1)
Approved by:
Nilambar Sharma (rabmalin)
References:
Priority:
normal
More links:
We’ve introduced a new code editing library, CodeMirror, for use within core. Use it to improve any code writing or editing experiences within your plugins, like CSS or JavaScript include fields. हामीले एउटा नयाँ कोड सम्पादन लाइब्रेरी पेश गरेको छौ, कोडमिरर्, कोरमा प्रयोग गर्नको लागि। यसको प्रयोग प्लगिन्स् मा कोड लेख्न अथवा सम्पादन अनुभव सुधार गर्न गर्नको लागि गर्नुहोस् , जस्तै सीएसएस अथवा जाभास्क्रिप्ट समावेश क्षेत्रहरू। Details

We’ve introduced a new code editing library, CodeMirror, for use within core. Use it to improve any code writing or editing experiences within your plugins, like CSS or JavaScript include fields.

हामीले एउटा नयाँ कोड सम्पादन लाइब्रेरी पेश गरेको छौ, कोडमिरर्, कोरमा प्रयोग गर्नको लागि। यसको प्रयोग प्लगिन्स् मा कोड लेख्न अथवा सम्पादन अनुभव सुधार गर्न गर्नको लागि गर्नुहोस् , जस्तै सीएसएस अथवा जाभास्क्रिप्ट समावेश क्षेत्रहरू।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-14 14:59:55 GMT
Translated by:
Sh Shanker (shivashankerbhatta)
References:
Priority:
normal
More links:
CodeMirror available for use in your themes and plugins कोडमिरर तपाईंको थिमहरु र प्लगिनहरुमा प्रयोगको लागि उपलब्ध छ Details

CodeMirror available for use in your themes and plugins

कोडमिरर तपाईंको थिमहरु र प्लगिनहरुमा प्रयोगको लागि उपलब्ध छ

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-15 10:20:36 GMT
Translated by:
Rohit Bajracharya (row.hit.07)
Approved by:
Nilambar Sharma (rabmalin)
References:
Priority:
normal
More links:
We&#8217;ve made numerous improvements to the Customizer JS API in WordPress 4.9, eliminating many pain points and making it just as easy to work with as the PHP API. There are also new base control templates, a date/time control, and section/panel/global notifications to name a few. <a href="%s">Check out the full list.</a> हामीले धेरै असुविधाजनक पोइन्ट्सलाइ हटाएर, पीएचपी एपीआइको जस्तै काम गर्न योग्य सरल बनाऊने प्रयास गर्दै वर्डप्रेस ४.९ को कस्टमाइजर एपीआइमा सुधार गरेका छौ। यसमा केहि नयाँ बेस कन्ट्रोल टेम्प्लेटहरु छन्, मिति/समय कन्ट्रोल, र सेक्सन, प्यानल, ग्लोबल सूचनाहरूका नाम जान्नको लागि <a href="%s">पूरा लिस्ट हेर्नुहोस्।</a> Details

We&#8217;ve made numerous improvements to the Customizer JS API in WordPress 4.9, eliminating many pain points and making it just as easy to work with as the PHP API. There are also new base control templates, a date/time control, and section/panel/global notifications to name a few. <a href="%s">Check out the full list.</a>

हामीले धेरै असुविधाजनक पोइन्ट्सलाइ हटाएर, पीएचपी एपीआइको जस्तै काम गर्न योग्य सरल बनाऊने प्रयास गर्दै वर्डप्रेस ४.९ को कस्टमाइजर एपीआइमा सुधार गरेका छौ। यसमा केहि नयाँ बेस कन्ट्रोल टेम्प्लेटहरु छन्, मिति/समय कन्ट्रोल, र सेक्सन, प्यानल, ग्लोबल सूचनाहरूका नाम जान्नको लागि <a href="%s">पूरा लिस्ट हेर्नुहोस्।</a>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Customizer JS API Improvements कस्टमाइजर जेस अपिआइहरूमा सुधार Details

Customizer JS API Improvements

कस्टमाइजर जेस अपिआइहरूमा सुधार

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-16 04:37:27 GMT
Translated by:
Alok Shrestha (alokstha1)
Approved by:
Nilambar Sharma (rabmalin)
References:
Priority:
normal
More links:
This data is used to provide general enhancements to WordPress, which includes helping to protect your site by finding and automatically installing new updates. It is also used to calculate statistics, such as those shown on the <a href="%s">WordPress.org stats page</a>. यो जानकारी वर्डप्रेस मा सामान्य सुधार को लागि प्रयोग गरिन्छ, जसमा तपाइको आफ्नो साइटको नयाँ अपडेटहरुको स्वत:स्थापना बाट रोक्न सहयोग गर्छ । यो तथ्याङ्क गणना गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ, जस्तै कि <a href="%s">WordPress.org तथ्याङ्क पृष्ठ </a> मा देखाईएको। Details

This data is used to provide general enhancements to WordPress, which includes helping to protect your site by finding and automatically installing new updates. It is also used to calculate statistics, such as those shown on the <a href="%s">WordPress.org stats page</a>.

यो जानकारी वर्डप्रेस मा सामान्य सुधार को लागि प्रयोग गरिन्छ, जसमा तपाइको आफ्नो साइटको नयाँ अपडेटहरुको स्वत:स्थापना बाट रोक्न सहयोग गर्छ । यो तथ्याङ्क गणना गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ, जस्तै कि <a href="%s">WordPress.org तथ्याङ्क पृष्ठ </a> मा देखाईएको।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-14 15:23:23 GMT
Translated by:
Sh Shanker (shivashankerbhatta)
References:
Priority:
normal
More links:
When you edit themes and plugins directly, WordPress 4.9 will politely warn you that this is a dangerous practice. It will recommend that you backup your files before saving, so they don&#8217;t get overwritten by the next update. Take the safe route: your future self will thank you. Your team and customers will thank you. जब तपाई आफ्नो थिमहरु र प्लगिन्स्. सिधै सम्पादन गर्नु हुन्छ, तब वर्डप्रेस ४.९ तपाईलाइ विनम्रताका साथ चेतावनी दिन्छ कि यो नोक्सानदायक तरीका हो। यसले तपाईका फाइलहरु संरक्षित गर्नु अघि ब्याकअप लिन सल्लाह दिन्छ, ताकि आगामी अपडेटमा यो नहराओस्। सुरक्षित बाटो अपनाउनुहोस्, भविष्यमा तपाईले आफैलाई धन्यवाद दिनुहुनेछ। तपाईको टीम र तपाईको उपभोक्ताले पनि तपाईलाई धन्यवाद दिनुहुनेछ। Details

When you edit themes and plugins directly, WordPress 4.9 will politely warn you that this is a dangerous practice. It will recommend that you backup your files before saving, so they don&#8217;t get overwritten by the next update. Take the safe route: your future self will thank you. Your team and customers will thank you.

जब तपाई आफ्नो थिमहरु र प्लगिन्स्. सिधै सम्पादन गर्नु हुन्छ, तब वर्डप्रेस ४.९ तपाईलाइ विनम्रताका साथ चेतावनी दिन्छ कि यो नोक्सानदायक तरीका हो। यसले तपाईका फाइलहरु संरक्षित गर्नु अघि ब्याकअप लिन सल्लाह दिन्छ, ताकि आगामी अपडेटमा यो नहराओस्। सुरक्षित बाटो अपनाउनुहोस्, भविष्यमा तपाईले आफैलाई धन्यवाद दिनुहुनेछ। तपाईको टीम र तपाईको उपभोक्ताले पनि तपाईलाई धन्यवाद दिनुहुनेछ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-14 15:30:20 GMT
Translated by:
Sh Shanker (shivashankerbhatta)
References:
Priority:
normal
More links:
There&#8217;s no need to change your CSS here &mdash; you can edit and live preview CSS changes in the <a href="%s">built-in CSS editor</a>. यहाँ तपाईले सीएसएस परिवर्तनको केहि आवश्यकता छैन - तपाई <a href="%s"> अंतर्निहित सीएसएस सम्पादक</a> मा सीएसएस परिवर्तनहरुको सम्पादन र प्रत्यक्ष हेर्न सक्नु हुन्छ। Details

There&#8217;s no need to change your CSS here &mdash; you can edit and live preview CSS changes in the <a href="%s">built-in CSS editor</a>.

यहाँ तपाईले सीएसएस परिवर्तनको केहि आवश्यकता छैन - तपाई <a href="%s"> अंतर्निहित सीएसएस सम्पादक</a> मा सीएसएस परिवर्तनहरुको सम्पादन र प्रत्यक्ष हेर्न सक्नु हुन्छ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: link to Custom CSS section in the Customizer
Date added:
2018-03-14 15:33:04 GMT
Translated by:
Sh Shanker (shivashankerbhatta)
References:
Priority:
normal
More links:
Did you know? के तपाईंलाई थाँहा थियो ? Details

Did you know?

के तपाईंलाई थाँहा थियो ?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-30 07:04:01 GMT
Translated by:
Sudeep Balchhaudi (meissudeep)
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 162
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar