WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Danish glossary

1 2 3 162
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
0 default GMT offset or timezone string Europe/Copenhagen Details

0

Europe/Copenhagen

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
default GMT offset or timezone string
Comment:
translators: default GMT offset or timezone string. Must be either a valid offset (-12 to 14) or a valid timezone string (America/New_York). See https://secure.php.net/manual/en/timezones.php for all timezone strings supported by PHP.
Date added:
2017-01-08 10:59:45 GMT
Translated by:
scootergrisen
Approved by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
References:
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
1 start of week 1 Details

1

1

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
start of week
Comment:
translators: default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday
Date added:
2012-05-01 13:54:49 GMT
Translated by:
maxemil
References:
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
New capabilities have been introduced to 4.8 with an eye towards removing calls to <code>is_super_admin()</code>. Additionally, new hooks and tweaks to more granularly control site and user counts per network have been added. Nye muligheder er blevet introduceret til 4.8 med henblik på at fjerne kald til <code>is_super_admin()</code>. Derudover nye hooks og tweaks for mere detaljeret kontrol af webstedet, og brugertællinger pr. netværk er blevet tilføjet. Details

New capabilities have been introduced to 4.8 with an eye towards removing calls to <code>is_super_admin()</code>. Additionally, new hooks and tweaks to more granularly control site and user counts per network have been added.

Nye muligheder er blevet introduceret til 4.8 med henblik på at fjerne kald til <code>is_super_admin()</code>. Derudover nye hooks og tweaks for mere detaljeret kontrol af webstedet, og brugertællinger pr. netværk er blevet tilføjet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-07 20:26:02 GMT
Translated by:
Torben Heikel Vinther (tohevi)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Being part of the community can help you improve your WordPress skills and network with people you wouldn&#8217;t otherwise meet. Now you can easily find your local events just by logging in to your dashboard and looking at the new Events and News dashboard widget. At være en del af fællesskabet kan hjælpe dig med at forbedre dine WordPress-kompetencer og netværke med personer, du ellers ikke ville møde. Nu kan du nemt finde dine lokale arrangementer bare ved at logge ind på dit kontrolpanel og se på den nye arrangements- og nyhedswidget. Details

Being part of the community can help you improve your WordPress skills and network with people you wouldn&#8217;t otherwise meet. Now you can easily find your local events just by logging in to your dashboard and looking at the new Events and News dashboard widget.

At være en del af fællesskabet kan hjælpe dig med at forbedre dine WordPress-kompetencer og netværke med personer, du ellers ikke ville møde. Nu kan du nemt finde dine lokale arrangementer bare ved at logge ind på dit kontrolpanel og se på den nye arrangements- og nyhedswidget.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-07 20:28:29 GMT
Translated by:
Torben Heikel Vinther (tohevi)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is quickly becoming one of our favorite features. While you are in the dashboard (because you&#8217;re running updates and writing posts, right?) all upcoming WordCamps and WordPress Meetups &mdash; local to you &mdash; will be displayed. Dette bliver hurtigt en af ​​vores yndlingsfeatures. Mens du er i kontrolpanelet (fordi du foretager opdateringer og skriver indlæg, ik?) bliver alle kommende WordCamps og WordPress Meetups &mdash; i dit lokalområde &mdash; vist. Details

This is quickly becoming one of our favorite features. While you are in the dashboard (because you&#8217;re running updates and writing posts, right?) all upcoming WordCamps and WordPress Meetups &mdash; local to you &mdash; will be displayed.

Dette bliver hurtigt en af ​​vores yndlingsfeatures. Mens du er i kontrolpanelet (fordi du foretager opdateringer og skriver indlæg, ik?) bliver alle kommende WordCamps og WordPress Meetups &mdash; i dit lokalområde &mdash; vist.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-07 20:31:59 GMT
Translated by:
Torben Heikel Vinther (tohevi)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Did you know that WordPress has a thriving offline community with groups meeting regularly in more than 400 cities around the world? WordPress now draws your attention to the events that help you continue improving your WordPress skills, meet friends, and, of course, publish! Vidste du at WordPress har et blomstrende offline-fællesskab med grupper, der regelmæssigt mødes i mere end 400 byer rundt om i verden? WordPress gør nu opmærksom på de begivenheder, der hjælper dig med at forbedre dine WordPress-færdigheder, møde venner og, selvfølgelig, udgive! Details

Did you know that WordPress has a thriving offline community with groups meeting regularly in more than 400 cities around the world? WordPress now draws your attention to the events that help you continue improving your WordPress skills, meet friends, and, of course, publish!

Vidste du at WordPress har et blomstrende offline-fællesskab med grupper, der regelmæssigt mødes i mere end 400 byer rundt om i verden? WordPress gør nu opmærksom på de begivenheder, der hjælper dig med at forbedre dine WordPress-færdigheder, møde venner og, selvfølgelig, udgive!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-07 20:33:34 GMT
Translated by:
Torben Heikel Vinther (tohevi)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Have you ever tried updating a link, or the text around a link, and found you can&#8217;t seem to edit it correctly? When you edit the text after the link, your new text also ends up linked. Or you edit the text in the link, but your text ends up outside of it. This can be frustrating! With link boundaries, a great new feature, the process is streamlined and your links will work well. You’ll be happier. We promise. Har du nogensinde prøvet at opdatere et link eller teksten omkring et link, og fundet ud af at du ikke kan redigere det korrekt? Når du redigerer teksten efter linket, ender din nye tekst også med at være en del af linket. Eller du redigerer teksten i linket, men din tekst slutter uden for den. Dette kan være frustrerende! Med linkgrænser, en fantastisk ny funktion, er processen strømlinet og dine links fungerer godt. Du bliver gladere. Det lover vi. Details

Have you ever tried updating a link, or the text around a link, and found you can&#8217;t seem to edit it correctly? When you edit the text after the link, your new text also ends up linked. Or you edit the text in the link, but your text ends up outside of it. This can be frustrating! With link boundaries, a great new feature, the process is streamlined and your links will work well. You’ll be happier. We promise.

Har du nogensinde prøvet at opdatere et link eller teksten omkring et link, og fundet ud af at du ikke kan redigere det korrekt? Når du redigerer teksten efter linket, ender din nye tekst også med at være en del af linket. Eller du redigerer teksten i linket, men din tekst slutter uden for den. Dette kan være frustrerende! Med linkgrænser, en fantastisk ny funktion, er processen strømlinet og dine links fungerer godt. Du bliver gladere. Det lover vi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-07 20:36:43 GMT
Translated by:
Torben Heikel Vinther (tohevi)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This feature deserves a parade down the center of town! Rich-text editing capabilities are now native for Text widgets. Add a widget anywhere and format away. Create lists, add emphasis, and quickly and easily insert links. Have fun with your newfound formatting powers, and watch what you can accomplish in a short amount of time. Denne funktion fortjener et optog ned gennem centrum af byen! Rich-text redigering er nu indbygget i tekstwidgets. Tilføj en widget hvor som helst og formater teksten på livet løs. Opret lister, fremhæv, og indsæt links hurtigt og nemt. Hav det sjovt med dine nyfundne formateringskræfter, og se hvad du kan opnå på kort tid. Details

This feature deserves a parade down the center of town! Rich-text editing capabilities are now native for Text widgets. Add a widget anywhere and format away. Create lists, add emphasis, and quickly and easily insert links. Have fun with your newfound formatting powers, and watch what you can accomplish in a short amount of time.

Denne funktion fortjener et optog ned gennem centrum af byen! Rich-text redigering er nu indbygget i tekstwidgets. Tilføj en widget hvor som helst og formater teksten på livet løs. Opret lister, fremhæv, og indsæt links hurtigt og nemt. Hav det sjovt med dine nyfundne formateringskræfter, og se hvad du kan opnå på kort tid.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-07 20:41:54 GMT
Translated by:
Torben Heikel Vinther (tohevi)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A welcome video is a great way to humanize the branding of your website. You can now add any video from the Media Library to a sidebar on your site with the new Video widget. Use this to showcase a welcome video to introduce visitors to your site or promote your latest and greatest content. En velkomstvideo er en fantastisk måde til at menneskeliggøre markedsføringen af dit websted. Du kan nu føje enhver video fra mediebiblioteket til en sidebar på dit websted med den nye video-widget. Brug den til at fremvise en velkomstvideo for at præsentere besøgende for dit websted eller fremhæve dit nyeste og bedste indhold. Details

A welcome video is a great way to humanize the branding of your website. You can now add any video from the Media Library to a sidebar on your site with the new Video widget. Use this to showcase a welcome video to introduce visitors to your site or promote your latest and greatest content.

En velkomstvideo er en fantastisk måde til at menneskeliggøre markedsføringen af dit websted. Du kan nu føje enhver video fra mediebiblioteket til en sidebar på dit websted med den nye video-widget. Brug den til at fremvise en velkomstvideo for at præsentere besøgende for dit websted eller fremhæve dit nyeste og bedste indhold.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-08-14 21:08:06 GMT
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Adding an image to a widget is now a simple task that is achievable for any WordPress user without needing to know code. Simply insert your image right within the widget settings. Try adding something like a headshot or a photo of your latest weekend adventure &mdash; and see it appear automatically. Tilføjelse af et billede til en widget er nu en simpel opgave, der kan opnås for enhver WordPress-bruger uden at du behøver at kende til koder. Indsæt dit billede lige inden for widgetindstillingerne. Prøv at tilføje noget som fx et portrætbillede eller et billede af dit seneste weekendeventyr &mdash; og se det bliver vist automatisk. Details

Adding an image to a widget is now a simple task that is achievable for any WordPress user without needing to know code. Simply insert your image right within the widget settings. Try adding something like a headshot or a photo of your latest weekend adventure &mdash; and see it appear automatically.

Tilføjelse af et billede til en widget er nu en simpel opgave, der kan opnås for enhver WordPress-bruger uden at du behøver at kende til koder. Indsæt dit billede lige inden for widgetindstillingerne. Prøv at tilføje noget som fx et portrætbillede eller et billede af dit seneste weekendeventyr &mdash; og se det bliver vist automatisk.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-07 20:47:01 GMT
Translated by:
Torben Heikel Vinther (tohevi)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Though some updates seem minor, they&#8217;ve been built by hundreds of contributors with <em>you</em> in mind. Get ready for new features you&#8217;ll welcome like an old friend: link improvements, <em>three</em> new media widgets covering images, audio, and video, an updated text widget that supports visual editing, and an upgraded news section in your dashboard which brings in nearby and upcoming WordPress events. Selv om nogle opdateringer synes mindre, er de blevet udviklet af hundredvis af bidragsydere med <em>dig</em> i tankerne. Gør dig klar til nye funktioner, som du vil byde velkommen som en gammel ven: linkforbedringer, <em>tre</em> nye mediewidgets, der omfatter billeder, lyd og video, en opdateret tekstwidget, der understøtter visuel redigering og en opgraderet nyhedssektion i dit kontrolpanel, der viser lokale og kommende WordPress-arrangementer. Details

Though some updates seem minor, they&#8217;ve been built by hundreds of contributors with <em>you</em> in mind. Get ready for new features you&#8217;ll welcome like an old friend: link improvements, <em>three</em> new media widgets covering images, audio, and video, an updated text widget that supports visual editing, and an upgraded news section in your dashboard which brings in nearby and upcoming WordPress events.

Selv om nogle opdateringer synes mindre, er de blevet udviklet af hundredvis af bidragsydere med <em>dig</em> i tankerne. Gør dig klar til nye funktioner, som du vil byde velkommen som en gammel ven: linkforbedringer, <em>tre</em> nye mediewidgets, der omfatter billeder, lyd og video, en opdateret tekstwidget, der understøtter visuel redigering og en opgraderet nyhedssektion i dit kontrolpanel, der viser lokale og kommende WordPress-arrangementer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-07 20:49:54 GMT
Translated by:
Torben Heikel Vinther (tohevi)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Thank you for updating to the latest version! WordPress %s adds more ways for you to express yourself and represent your brand. Tak fordi du har opdateret til den nyeste version! WordPress %s tilføjer flere måder for dig til at udtrykke dig selv og repræsentere dit brand på. Details

Thank you for updating to the latest version! WordPress %s adds more ways for you to express yourself and represent your brand.

Tak fordi du har opdateret til den nyeste version! WordPress %s tilføjer flere måder for dig til at udtrykke dig selv og repræsentere dit brand på.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-07 20:51:27 GMT
Translated by:
Torben Heikel Vinther (tohevi)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The introduction of a new base media widget REST API schema to 4.8 opens up possibilities for even more media widgets (like galleries or playlists) in the future. The three new media widgets are powered by a shared base class that covers most of the interactions with the media modal. That class also makes it easier to create new media widgets and paves the way for more to come. Indførelsen af en ny basis mediewidget REST API skema til 4.8 åbner mulighed for endnu flere mediewidgets (som gallerier eller playlister) i fremtiden. De tre nye mediewidgets er drevet af en delt baseklasse, der dækker de fleste interaktioner med media modal. Denne klasse gør det også lettere at oprette nye mediewidgets og baner vejen for mere fremover. Details

The introduction of a new base media widget REST API schema to 4.8 opens up possibilities for even more media widgets (like galleries or playlists) in the future. The three new media widgets are powered by a shared base class that covers most of the interactions with the media modal. That class also makes it easier to create new media widgets and paves the way for more to come.

Indførelsen af en ny basis mediewidget REST API skema til 4.8 åbner mulighed for endnu flere mediewidgets (som gallerier eller playlister) i fremtiden. De tre nye mediewidgets er drevet af en delt baseklasse, der dækker de fleste interaktioner med media modal. Denne klasse gør det også lettere at oprette nye mediewidgets og baner vejen for mere fremover.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-07 20:53:31 GMT
Translated by:
Torben Heikel Vinther (tohevi)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Media Widgets API Media Widgets API Details

Media Widgets API

Media Widgets API

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-07 20:53:43 GMT
Translated by:
Torben Heikel Vinther (tohevi)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Rejoice! New responsive breakpoints have been added to the customizer sidebar to make it wider on high-resolution screens. Customizer controls should use percentage-based widths instead of pixels. Glæd dig! Nye responsive breakpoints er blevet tilføjet til sidebaren i Tilpasseren for at gøre den bredere på skærme med høj opløsning. Tilpasserkontroller bør bruge procentvisbaserede bredder i stedet for pixels. Details

Rejoice! New responsive breakpoints have been added to the customizer sidebar to make it wider on high-resolution screens. Customizer controls should use percentage-based widths instead of pixels.

Glæd dig! Nye responsive breakpoints er blevet tilføjet til sidebaren i Tilpasseren for at gøre den bredere på skærme med høj opløsning. Tilpasserkontroller bør bruge procentvisbaserede bredder i stedet for pixels.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-08-14 21:23:24 GMT
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 162
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Skip to toolbar