WordPress.org

Ready to get started?Download WordPress

Translating WordPress

Blog Teams Translator Handbook Log in
ProjectsWordPressDevelopmentAdministrationDanish
New to translate.wordpress.org? Have a look at the Getting Started guide. Hide

Translation of Administration: Danish glossary

1 2 3 159
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Expanded JavaScript APIs in the customizer enable a new media experience as well as dynamic and contextual controls, sections, and panels. Udvidede JavaScript API'er i Tilpasseren giver en ny medieoplevelse samt dynamiske og kontekstuelle indstillinger, sektioner og paneler. Details

Expanded JavaScript APIs in the customizer enable a new media experience as well as dynamic and contextual controls, sections, and panels.

Udvidede JavaScript API'er i Tilpasseren giver en ny medieoplevelse samt dynamiske og kontekstuelle indstillinger, sektioner og paneler.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 19:52:09 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Metadata, date, and term queries now support advanced conditional logic, like nested clauses and multiple operators — %s. Metadata-, dato- og termforespørgsler understøtter nu avanceret betingelseslogik, såsom indlejrede klausuler og flere operatorer – %s. Details

Metadata, date, and term queries now support advanced conditional logic, like nested clauses and multiple operators — %s.

Metadata-, dato- og termforespørgsler understøtter nu avanceret betingelseslogik, såsom indlejrede klausuler og flere operatorer – %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 19:55:10 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You are only logged in at this location. Du er kun logget ind ved denne placering. Details

You are only logged in at this location.

Du er kun logget ind ved denne placering.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 19:19:26 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Distraction-Free Writing Distraktionsfri skrivning Details

Distraction-Free Writing

Distraktionsfri skrivning

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 19:19:07 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
These suggestions are based on the plugins you and other users have installed. Disse forslag er baserede på de plugins, som du og andre brugere har installeret. Details

These suggestions are based on the plugins you and other users have installed.

Disse forslag er baserede på de plugins, som du og andre brugere har installeret.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 19:32:41 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can enable distraction-free writing mode using the icon to the right. This feature is not available for old browsers or devices with small screens, and requires that the full-height editor be enabled in Screen Options. Du kan aktivere distraktionfri skrivetilstand ved hjælp af ikonet til højre. Denne funktion er ikke tilgængelig for gamle browsere eller enheder med små skærme. Den kræver også, at editoren har fuld højde, hvilket kan slås til under skærmindstillinger. Details

You can enable distraction-free writing mode using the icon to the right. This feature is not available for old browsers or devices with small screens, and requires that the full-height editor be enabled in Screen Options.

Du kan aktivere distraktionfri skrivetilstand ved hjælp af ikonet til højre. Denne funktion er ikke tilgængelig for gamle browsere eller enheder med små skærme. Den kræver også, at editoren har fuld højde, hvilket kan slås til under skærmindstillinger.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 20:23:48 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The <a href="%s">plugin installer</a> suggests plugins for you to try. Recommendations are based on the plugins you and other users have installed. <a href="%s">plugin-installatøren</a> foreslår plugins, som du kan prøve. Anbefalinger er baserede på de plugins, som du og andre brugere har installeret. Details

The <a href="%s">plugin installer</a> suggests plugins for you to try. Recommendations are based on the plugins you and other users have installed.

<a href="%s">plugin-installatøren</a> foreslår plugins, som du kan prøve. Anbefalinger er baserede på de plugins, som du og andre brugere har installeret.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 19:58:09 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Embedding videos from Vine is as simple as pasting a URL onto its own line in a post. See the <a href="%s">full list</a> of supported embeds. Indlejring af videoer fra Vine er så simpelt som at indsætte en URL på sin egen linje i et indlæg. Se den <a href="%s">fulde liste</a> over understøttede indlejringer. Details

Embedding videos from Vine is as simple as pasting a URL onto its own line in a post. See the <a href="%s">full list</a> of supported embeds.

Indlejring af videoer fra Vine er så simpelt som at indsætte en URL på sin egen linje i et indlæg. Se den <a href="%s">fulde liste</a> over understøttede indlejringer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 19:56:56 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you&#8217;ve ever worried you forgot to sign out from a shared computer, you can now go to <a href="%s">your profile</a> and log out everywhere. Hvis det på noget tidspunkt har bekymret dig, om du glemte at logge ud fra en delt computer, så kan du nu gå til <a href="%s">din profil</a> og logge ud alle steder. Details

If you&#8217;ve ever worried you forgot to sign out from a shared computer, you can now go to <a href="%s">your profile</a> and log out everywhere.

Hvis det på noget tidspunkt har bekymret dig, om du glemte at logge ud fra en delt computer, så kan du nu gå til <a href="%s">din profil</a> og logge ud alle steder.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 19:50:46 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Introducing Twenty&nbsp;Fifteen Introducerer TwentyFifteen Details

Introducing Twenty&nbsp;Fifteen

Introducerer TwentyFifteen

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 19:19:39 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sometimes, you just need to concentrate on putting your thoughts into words. Try turning on <strong>distraction-free writing mode</strong>. When you start typing, all the distractions will fade away, letting you focus solely on your writing. All your editing tools instantly return when you need them. Nogle gange skal du blot koncentrere dig om at oversætte dine tanker til ord. Prøv at aktivere <strong>distraktionfri skrivetilstand</strong>. Når du begynder at taste, vil alle distraktioner blegne, så du kan fokusere udelukkende på at skrive. Alle dine redigeringsværktøjer vil øjeblikkeligt vende tilbage, når du har brug for dem. Details

Sometimes, you just need to concentrate on putting your thoughts into words. Try turning on <strong>distraction-free writing mode</strong>. When you start typing, all the distractions will fade away, letting you focus solely on your writing. All your editing tools instantly return when you need them.

Nogle gange skal du blot koncentrere dig om at oversætte dine tanker til ord. Prøv at aktivere <strong>distraktionfri skrivetilstand</strong>. Når du begynder at taste, vil alle distraktioner blegne, så du kan fokusere udelukkende på at skrive. Alle dine redigeringsværktøjer vil øjeblikkeligt vende tilbage, når du har brug for dem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-29 07:59:44 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The straightforward typography is readable on any screen size. Den ligefremme typografi er læsbar på enhver skærmstørrelse. Details

The straightforward typography is readable on any screen size.

Den ligefremme typografi er læsbar på enhver skærmstørrelse.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 19:55:59 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Twenty Fifteen has flawless language support, with help from <a href="%s">Google&#8217;s Noto font family</a>. Twenty Fifteen har en fejlfri sprogunderstøttelse, med hjælp fra <a href="%s">Googles Noto skrifttype</a>. Details

Twenty Fifteen has flawless language support, with help from <a href="%s">Google&#8217;s Noto font family</a>.

Twenty Fifteen har en fejlfri sprogunderstøttelse, med hjælp fra <a href="%s">Googles Noto skrifttype</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 20:14:22 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Our newest default theme, Twenty Fifteen, is a blog-focused theme designed for clarity. Vores nyeste standardtema, Twenty Fifteen, er et blog-fokuseret tema designet for klarhed. Details

Our newest default theme, Twenty Fifteen, is a blog-focused theme designed for clarity.

Vores nyeste standardtema, Twenty Fifteen, er et blog-fokuseret tema designet for klarhed.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 19:33:27 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Continued improvements to inline code documentation have made the <a href="%s">developer reference</a> more complete than ever. Fortsatte forbedringer af inline kodedokumentation har gjort <a href="%s">udviklerreferencerne</a> mere komplette end nogensinde. Details

Continued improvements to inline code documentation have made the <a href="%s">developer reference</a> more complete than ever.

Fortsatte forbedringer af inline kodedokumentation har gjort <a href="%s">udviklerreferencerne</a> mere komplette end nogensinde.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-18 20:15:35 GMT
Translated by:
Joachim Jensen (Intox Studio) (intoxstudio)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 159
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as