WordPress.org

Translating WordPress

Blog Teams Translator Handbook Log in
New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Danish glossary

1 2 3 165
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Thank you for updating! WordPress %s makes your site more connected and responsive. Tak, fordi du opdaterer! Med WordPress %s får dit websted flere forbindelser og bliver mere responsiv. Details

Thank you for updating! WordPress %s makes your site more connected and responsive.

Tak, fordi du opdaterer! Med WordPress %s får dit websted flere forbindelser og bliver mere responsiv.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-07 14:51:49 GMT
Translated by:
Georg (GeorgWP)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
New %1$s, %2$s, and %3$s objects make interacting with terms, comments, and networks more predictable and intuitive in code. Nye %1$s-, %2$s- og %3$s-objekter gør det mere forudsigeligt og intuitivt at interagere med termer, kommentarer og netværk i koden. Details

New %1$s, %2$s, and %3$s objects make interacting with terms, comments, and networks more predictable and intuitive in code.

Nye %1$s-, %2$s- og %3$s-objekter gør det mere forudsigeligt og intuitivt at interagere med termer, kommentarer og netværk i koden.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1: WP_Term class name, WP_Comment class name, WP_Network class name
Date added:
2015-12-07 14:53:48 GMT
Translated by:
Georg (GeorgWP)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Comment queries now have cache handling to improve performance. New arguments in %s make crafting robust comment queries simpler. Kommentarforespørgsler benytter nu cache, så hastigheden forbedres. Nye argumenter i %s gør det simplere at skrive robuste kommentarforespørgsler. Details

Comment queries now have cache handling to improve performance. New arguments in %s make crafting robust comment queries simpler.

Kommentarforespørgsler benytter nu cache, så hastigheden forbedres. Nye argumenter i %s gør det simplere at skrive robuste kommentarforespørgsler.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: WP_Comment_Query class name
Date added:
2015-12-07 14:55:32 GMT
Translated by:
Georg (GeorgWP)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Term, comment, and network objects Term-, kommentar- og netværksobjekter Details

Term, comment, and network objects

Term-, kommentar- og netværksobjekter

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-07 14:55:45 GMT
Translated by:
Georg (GeorgWP)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Comment query improvements Forbedringer i kommentarforespørgsler Details

Comment query improvements

Forbedringer i kommentarforespørgsler

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-07 14:56:00 GMT
Translated by:
Georg (GeorgWP)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Infrastructure is the first part of a multi-stage rollout for the REST API. Inclusion of core endpoints is targeted for an upcoming release. To get a sneak peek of the core endpoints, and for more information on extending the REST API, check out the official %s plugin. Infrastruktur er første del af en udrulning i flere omgange af REST API. Inklusionen af grænsepunkter i kernen forsøges opnået inden næste udgivelse. For at få et smugkik på grænsepunkterne i kernen og for yderligere information om at udvide REST API, så kik på det det officielle %s plugin. Details

Infrastructure is the first part of a multi-stage rollout for the REST API. Inclusion of core endpoints is targeted for an upcoming release. To get a sneak peek of the core endpoints, and for more information on extending the REST API, check out the official %s plugin.

Infrastruktur er første del af en udrulning i flere omgange af REST API. Inklusionen af grænsepunkter i kernen forsøges opnået inden næste udgivelse. For at få et smugkik på grænsepunkterne i kernen og for yderligere information om at udvide REST API, så kik på det det officielle %s plugin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: WordPress REST API plugin link
Date added:
2015-12-07 21:51:18 GMT
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Term meta Meta term Details

Term meta

Meta term

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-07 21:51:30 GMT
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Terms now support metadata, just like posts. See %1$s, %2$s, and %3$s for more information. Termer understøtter nu metadata, lige som indlæg. Se %1$s, %2$s, og %3$s for yderligere information. Details

Terms now support metadata, just like posts. See %1$s, %2$s, and %3$s for more information.

Termer understøtter nu metadata, lige som indlæg. Se %1$s, %2$s, og %3$s for yderligere information.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1: add_term_meta() docs link, 2: get_term_meta() docs link, 3: update_term_meta() docs link
Date added:
2015-12-07 21:52:12 GMT
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Infrastructure for the REST API has been integrated into core, marking a new era in developing with WordPress. The REST API serves to provide developers with a path forward for building and extending RESTful APIs on top of WordPress. Infrastrukturen for REST API er blevet integreret med kernen, hvilket indleder en ny æra for udvikling af WordPress. REST API har til formål at tilbyde udviklere i vej mod at bygge og udvide RESTful APIs oven på WordPress. Details

Infrastructure for the REST API has been integrated into core, marking a new era in developing with WordPress. The REST API serves to provide developers with a path forward for building and extending RESTful APIs on top of WordPress.

Infrastrukturen for REST API er blevet integreret med kernen, hvilket indleder en ny æra for udvikling af WordPress. REST API har til formål at tilbyde udviklere i vej mod at bygge og udvide RESTful APIs oven på WordPress.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-07 21:54:27 GMT
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In addition to post embeds, WordPress 4.4 also adds support for five new oEmbed providers: Cloudup, Reddit Comments, ReverbNation, Speaker Deck, and VideoPress. Foruden indlejring af indlæg understøtter WordPress 4.4 også fem nye oEmbed tjenester: Cloudup, Reddit kommentarer, ReverbNation, Speaker Deck og VideoPress. Details

In addition to post embeds, WordPress 4.4 also adds support for five new oEmbed providers: Cloudup, Reddit Comments, ReverbNation, Speaker Deck, and VideoPress.

Foruden indlejring af indlæg understøtter WordPress 4.4 også fem nye oEmbed tjenester: Cloudup, Reddit kommentarer, ReverbNation, Speaker Deck og VideoPress.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-07 22:11:55 GMT
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
REST API infrastructure REST API infrastruktur Details

REST API infrastructure

REST API infrastruktur

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-07 22:12:26 GMT
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Now you can embed your posts on other sites, even other WordPress sites. Simply drop a post URL into the editor and see an instant embed preview, complete with the title, excerpt, and featured image if you’ve set one. We’ll even include your site icon and links for comments and sharing. Nu kan du indlejre dine indlæg på andre websteder, endog på andre WordPress-websteder. Slip ganske enkelt en indlægs-URL i editoren og få en forhåndsvisning af det indlejrede komplet med titlen, uddrag og fremhævet billede, hvis du har valgt et. Vi inkluderer endog dit webstedsikon og links, så man kan kommentere og dele. Details

Now you can embed your posts on other sites, even other WordPress sites. Simply drop a post URL into the editor and see an instant embed preview, complete with the title, excerpt, and featured image if you’ve set one. We’ll even include your site icon and links for comments and sharing.

Nu kan du indlejre dine indlæg på andre websteder, endog på andre WordPress-websteder. Slip ganske enkelt en indlægs-URL i editoren og få en forhåndsvisning af det indlejrede komplet med titlen, uddrag og fremhævet billede, hvis du har valgt et. Vi inkluderer endog dit webstedsikon og links, så man kan kommentere og dele.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-07 14:59:54 GMT
Translated by:
Georg (GeorgWP)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Even more embed providers Endnu flere indlejringstjenester Details

Even more embed providers

Endnu flere indlejringstjenester

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-07 22:12:56 GMT
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Even more embed providers Yderligere implementeringstjenester Details

Even more embed providers

Yderligere implementeringstjenester

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2016-01-21 23:51:50 GMT
Translated by:
peterBerlin
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WordPress now takes a smarter approach to displaying appropriate image sizes on any device, ensuring a perfect fit every time. You don’t need to do anything to your theme, it just works. WordPress har nu en smartere måde at vise de rigtige billedstørrelser på på enhver enhed, så det passer perfekt hver gang. Du behøver ikke at ændre ved dit tema. Det virker bare. Details

WordPress now takes a smarter approach to displaying appropriate image sizes on any device, ensuring a perfect fit every time. You don’t need to do anything to your theme, it just works.

WordPress har nu en smartere måde at vise de rigtige billedstørrelser på på enhver enhed, så det passer perfekt hver gang. Du behøver ikke at ændre ved dit tema. Det virker bare.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-07 15:05:02 GMT
Translated by:
Georg (GeorgWP)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 165
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as