WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Catalan

1 2 3 162
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
0 default GMT offset or timezone string 1 Details

0

1

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
default GMT offset or timezone string
Comment:
translators: default GMT offset or timezone string. Must be either a valid offset (-12 to 14) or a valid timezone string (America/New_York). See https://secure.php.net/manual/en/timezones.php for all timezone strings supported by PHP.
Date added:
2016-12-06 17:21:54 GMT
Translated by:
cubells (Cubells)
References:
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
1 start of week 1 Details

1

1

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
start of week
Comment:
translators: default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday
Date added:
2012-04-22 10:03:04 GMT
References:
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
New capabilities have been introduced to 4.8 with an eye towards removing calls to <code>is_super_admin()</code>. Additionally, new hooks and tweaks to more granularly control site and user counts per network have been added. S'han introduït noves funcionalitats amb la versió 4.8 amb la mirada posada en la reducció de trucades a <code>is_super_admin()</code>. A més, s'han afegits molts filtres i millores per a controlar de forma granular el lloc, i s'han afegit comptadors d'usuaris per xarxa. Details

New capabilities have been introduced to 4.8 with an eye towards removing calls to <code>is_super_admin()</code>. Additionally, new hooks and tweaks to more granularly control site and user counts per network have been added.

S'han introduït noves funcionalitats amb la versió 4.8 amb la mirada posada en la reducció de trucades a <code>is_super_admin()</code>. A més, s'han afegits molts filtres i millores per a controlar de forma granular el lloc, i s'han afegit comptadors d'usuaris per xarxa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-05 15:33:47 GMT
Translated by:
Xavi Ivars (xavivars)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Being part of the community can help you improve your WordPress skills and network with people you wouldn&#8217;t otherwise meet. Now you can easily find your local events just by logging in to your dashboard and looking at the new Events and News dashboard widget. Formant part d'una comunitat, podeu ajudar a millorar els vostres coneixements relacionats amb el WordPress, així com conèixer a gent que potser no coneixeríeu d'una altra forma. Ara podeu trobar fàcilment els esdeveniments locals amb només identificar-vos i accedir a l'escriptori del vostre Wordpress, i mirant al nou giny Esdeveniments i notícies. Details

Being part of the community can help you improve your WordPress skills and network with people you wouldn&#8217;t otherwise meet. Now you can easily find your local events just by logging in to your dashboard and looking at the new Events and News dashboard widget.

Formant part d'una comunitat, podeu ajudar a millorar els vostres coneixements relacionats amb el WordPress, així com conèixer a gent que potser no coneixeríeu d'una altra forma. Ara podeu trobar fàcilment els esdeveniments locals amb només identificar-vos i accedir a l'escriptori del vostre Wordpress, i mirant al nou giny Esdeveniments i notícies.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-05 15:35:27 GMT
Translated by:
Xavi Ivars (xavivars)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is quickly becoming one of our favorite features. While you are in the dashboard (because you&#8217;re running updates and writing posts, right?) all upcoming WordCamps and WordPress Meetups &mdash; local to you &mdash; will be displayed. Aquesta funcionalitat s'està convertint ràpidament en una de les nostres favorites. Mentre esteu a l'escriptori (perquè esteu actualitzant, o escrivint alguna entrada) es mostraran totes les WordCamps i els Meetups del WordPress &mdash; a prop vostre &mdash;. Details

This is quickly becoming one of our favorite features. While you are in the dashboard (because you&#8217;re running updates and writing posts, right?) all upcoming WordCamps and WordPress Meetups &mdash; local to you &mdash; will be displayed.

Aquesta funcionalitat s'està convertint ràpidament en una de les nostres favorites. Mentre esteu a l'escriptori (perquè esteu actualitzant, o escrivint alguna entrada) es mostraran totes les WordCamps i els Meetups del WordPress &mdash; a prop vostre &mdash;.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-05 15:37:01 GMT
Translated by:
Xavi Ivars (xavivars)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Did you know that WordPress has a thriving offline community with groups meeting regularly in more than 400 cities around the world? WordPress now draws your attention to the events that help you continue improving your WordPress skills, meet friends, and, of course, publish! Sabíeu que el WordPress compta amb una comunitat pròspera de grups que es reuneixen regularment en més de 400 ciutats arreu del món? El WordPress ara us cridarà l'atenció amb esdeveniments que us ajudin a millorar les vostres habilitats, conèixer gent i, sobretot, publicar! Details

Did you know that WordPress has a thriving offline community with groups meeting regularly in more than 400 cities around the world? WordPress now draws your attention to the events that help you continue improving your WordPress skills, meet friends, and, of course, publish!

Sabíeu que el WordPress compta amb una comunitat pròspera de grups que es reuneixen regularment en més de 400 ciutats arreu del món? El WordPress ara us cridarà l'atenció amb esdeveniments que us ajudin a millorar les vostres habilitats, conèixer gent i, sobretot, publicar!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-05 11:29:26 GMT
Translated by:
BennyBeat
Approved by:
Xavi Ivars (xavivars)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Have you ever tried updating a link, or the text around a link, and found you can&#8217;t seem to edit it correctly? When you edit the text after the link, your new text also ends up linked. Or you edit the text in the link, but your text ends up outside of it. This can be frustrating! With link boundaries, a great new feature, the process is streamlined and your links will work well. You’ll be happier. We promise. Alguna vegada heu intentat actualitzar un enllaç, o el text al voltant d'un enllaç i us heu trobat que no sembla que l'editeu correctament? Quan editeu el text posterior a l'enllaç, el nou text també pertany a l'enllaç. O si editeu el text de l'enllaç, el text acaba fora de l'enllaç. Això és frustrant! Amb el contorn d'enllaç, una fantàstica característica nova, el procés se simplifica i els enllaços funcionaran bé. Sereu més feliços, ho prometem. Details

Have you ever tried updating a link, or the text around a link, and found you can&#8217;t seem to edit it correctly? When you edit the text after the link, your new text also ends up linked. Or you edit the text in the link, but your text ends up outside of it. This can be frustrating! With link boundaries, a great new feature, the process is streamlined and your links will work well. You’ll be happier. We promise.

Alguna vegada heu intentat actualitzar un enllaç, o el text al voltant d'un enllaç i us heu trobat que no sembla que l'editeu correctament? Quan editeu el text posterior a l'enllaç, el nou text també pertany a l'enllaç. O si editeu el text de l'enllaç, el text acaba fora de l'enllaç. Això és frustrant! Amb el contorn d'enllaç, una fantàstica característica nova, el procés se simplifica i els enllaços funcionaran bé. Sereu més feliços, ho prometem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-06 03:13:36 GMT
Translated by:
cubells (Cubells)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This feature deserves a parade down the center of town! Rich-text editing capabilities are now native for Text widgets. Add a widget anywhere and format away. Create lists, add emphasis, and quickly and easily insert links. Have fun with your newfound formatting powers, and watch what you can accomplish in a short amount of time. Aquesta característica mereix una desfilada pel centre de la ciutat! La capacitat d'edició del text enriquit es nadiua ara als ginys de text. Afegiu un giny arreu i formateu-los de lluny. Creeu llistes, afegiu èmfasi, i ràpida i fàcilment inseriu enllaços. Gaudiu amb el nous poders de formatació, i mireu el que podeu aconseguir en un curt període de temps. Details

This feature deserves a parade down the center of town! Rich-text editing capabilities are now native for Text widgets. Add a widget anywhere and format away. Create lists, add emphasis, and quickly and easily insert links. Have fun with your newfound formatting powers, and watch what you can accomplish in a short amount of time.

Aquesta característica mereix una desfilada pel centre de la ciutat! La capacitat d'edició del text enriquit es nadiua ara als ginys de text. Afegiu un giny arreu i formateu-los de lluny. Creeu llistes, afegiu èmfasi, i ràpida i fàcilment inseriu enllaços. Gaudiu amb el nous poders de formatació, i mireu el que podeu aconseguir en un curt període de temps.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-06 03:21:07 GMT
Translated by:
cubells (Cubells)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A welcome video is a great way to humanize the branding of your website. You can now add any video from the Media Library to a sidebar on your site with the new Video widget. Use this to showcase a welcome video to introduce visitors to your site or promote your latest and greatest content. Un vídeo de benvinguda és una fantàstica forma d'humanitzar la marca de la vostra web. Ara podeu afegir qualsevol vídeo des de la mediateca a la barra lateral del web amb el nou giny de vídeo. Useu-lo per mostrar un vídeo de benvinguda, per introduir als visitants de la web o per promocionar l'últim i fantàstic contingut que heu fet. Details

A welcome video is a great way to humanize the branding of your website. You can now add any video from the Media Library to a sidebar on your site with the new Video widget. Use this to showcase a welcome video to introduce visitors to your site or promote your latest and greatest content.

Un vídeo de benvinguda és una fantàstica forma d'humanitzar la marca de la vostra web. Ara podeu afegir qualsevol vídeo des de la mediateca a la barra lateral del web amb el nou giny de vídeo. Useu-lo per mostrar un vídeo de benvinguda, per introduir als visitants de la web o per promocionar l'últim i fantàstic contingut que heu fet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-06 03:26:03 GMT
Translated by:
cubells (Cubells)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Adding an image to a widget is now a simple task that is achievable for any WordPress user without needing to know code. Simply insert your image right within the widget settings. Try adding something like a headshot or a photo of your latest weekend adventure &mdash; and see it appear automatically. L'addicció d'una imatge a un giny és ara una tasca senzilla que és assolible per qualsevol usuari del Wordpress sense necessitat de conèixer codi. Simplement inseriu una imatge als paràmetres del giny. Proveu d'afegir alguna cosa així com un retrat o una foto de la darrera aventura del cap de setmana &mdash; i mireu com apareix automàticament. Details

Adding an image to a widget is now a simple task that is achievable for any WordPress user without needing to know code. Simply insert your image right within the widget settings. Try adding something like a headshot or a photo of your latest weekend adventure &mdash; and see it appear automatically.

L'addicció d'una imatge a un giny és ara una tasca senzilla que és assolible per qualsevol usuari del Wordpress sense necessitat de conèixer codi. Simplement inseriu una imatge als paràmetres del giny. Proveu d'afegir alguna cosa així com un retrat o una foto de la darrera aventura del cap de setmana &mdash; i mireu com apareix automàticament.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-06 03:30:12 GMT
Translated by:
cubells (Cubells)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Though some updates seem minor, they&#8217;ve been built by hundreds of contributors with <em>you</em> in mind. Get ready for new features you&#8217;ll welcome like an old friend: link improvements, <em>three</em> new media widgets covering images, audio, and video, an updated text widget that supports visual editing, and an upgraded news section in your dashboard which brings in nearby and upcoming WordPress events. Encara que algunes actualitzacions semblen menors, han estat fetes per centenars de col·laboradors que pensen en <em>tu</em>. Prepareu-vos a donar la benvinguda a funcionalitats noves que us agradaran com us agrada un vell amic: millores als enllaços, <em>tres</em> nou ginys per als mèdia que cobreixen les imatges, l'àudio i vídeo, un giny de text nou que suporta l'edició visual de text, i una secció i actualitzada secció al tauler que us acosta els propers esdeveniments del WordPress. Details

Though some updates seem minor, they&#8217;ve been built by hundreds of contributors with <em>you</em> in mind. Get ready for new features you&#8217;ll welcome like an old friend: link improvements, <em>three</em> new media widgets covering images, audio, and video, an updated text widget that supports visual editing, and an upgraded news section in your dashboard which brings in nearby and upcoming WordPress events.

Encara que algunes actualitzacions semblen menors, han estat fetes per centenars de col·laboradors que pensen en <em>tu</em>. Prepareu-vos a donar la benvinguda a funcionalitats noves que us agradaran com us agrada un vell amic: millores als enllaços, <em>tres</em> nou ginys per als mèdia que cobreixen les imatges, l'àudio i vídeo, un giny de text nou que suporta l'edició visual de text, i una secció i actualitzada secció al tauler que us acosta els propers esdeveniments del WordPress.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-06 03:37:16 GMT
Translated by:
cubells (Cubells)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Thank you for updating to the latest version! WordPress %s adds more ways for you to express yourself and represent your brand. Heu actualitzat a la darrera versió del WordPress! El WordPress %s us proporciona més formes d'expressar-vos i representar la vostra marca. Details

Thank you for updating to the latest version! WordPress %s adds more ways for you to express yourself and represent your brand.

Heu actualitzat a la darrera versió del WordPress! El WordPress %s us proporciona més formes d'expressar-vos i representar la vostra marca.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-02 19:36:53 GMT
Translated by:
BennyBeat
Approved by:
Xavi Ivars (xavivars)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The introduction of a new base media widget REST API schema to 4.8 opens up possibilities for even more media widgets (like galleries or playlists) in the future. The three new media widgets are powered by a shared base class that covers most of the interactions with the media modal. That class also makes it easier to create new media widgets and paves the way for more to come. La introducció d'un esquema REST API nou al ginys mèdia en la versió 4.8, obre possibilitats per encara més ginys mèdia (com ara galeries o llistes de reproducció) en un futur. Els tres ginys mèdia nous funcionen amb una classe base compartida que cobreix la major part de les interaccions amb el modal mèdia. Aquesta classe també fa més fàcil crear nous ginys mèdia i aplana el camí per a més que han de venir. Details

The introduction of a new base media widget REST API schema to 4.8 opens up possibilities for even more media widgets (like galleries or playlists) in the future. The three new media widgets are powered by a shared base class that covers most of the interactions with the media modal. That class also makes it easier to create new media widgets and paves the way for more to come.

La introducció d'un esquema REST API nou al ginys mèdia en la versió 4.8, obre possibilitats per encara més ginys mèdia (com ara galeries o llistes de reproducció) en un futur. Els tres ginys mèdia nous funcionen amb una classe base compartida que cobreix la major part de les interaccions amb el modal mèdia. Aquesta classe també fa més fàcil crear nous ginys mèdia i aplana el camí per a més que han de venir.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-06 04:06:16 GMT
Translated by:
cubells (Cubells)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Media Widgets API API de ginys mèdia Details

Media Widgets API

API de ginys mèdia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-05 15:37:12 GMT
Translated by:
Xavi Ivars (xavivars)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Rejoice! New responsive breakpoints have been added to the customizer sidebar to make it wider on high-resolution screens. Customizer controls should use percentage-based widths instead of pixels. S'han afegit punts d'interrupció nous al personalitzador de la barra lateral per fer-la més ampla en pantalles d'alta resolució. Els controls del personalitzador usarà amples basats en percentatge en lloc de píxels. Details

Rejoice! New responsive breakpoints have been added to the customizer sidebar to make it wider on high-resolution screens. Customizer controls should use percentage-based widths instead of pixels.

S'han afegit punts d'interrupció nous al personalitzador de la barra lateral per fer-la més ampla en pantalles d'alta resolució. Els controls del personalitzador usarà amples basats en percentatge en lloc de píxels.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-06 03:56:26 GMT
Translated by:
cubells (Cubells)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 162
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Skip to toolbar