WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Afrikaans

1 2 3 163
Filter ↓ Sort ↓ All (2,439) Untranslated (12)
Prio Original string Translation
0 default GMT offset or timezone string 0 Details

0

0

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
default GMT offset or timezone string
Comment:
translators: default GMT offset or timezone string. Must be either a valid offset (-12 to 14) or a valid timezone string (America/New_York). See https://secure.php.net/manual/en/timezones.php for all timezone strings supported by PHP.
Date added:
2015-11-28 17:51:49 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
high
More links:
1 start of week 1 Details

1

1

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
start of week
Comment:
translators: default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday
Date added:
2015-11-28 17:51:38 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
high
More links:
This changeset cannot be further modified. Hierdie veranderingsstel kon nie verder verander word nie. Details

This changeset cannot be further modified.

Hierdie veranderingsstel kon nie verder verander word nie.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-06 13:56:08 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
normal
More links:
Improvements to Roles and Capabilities Verbeterings aan Rolle en Vermoëns Details

Improvements to Roles and Capabilities

Verbeterings aan Rolle en Vermoëns

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-13 07:22:43 GMT
Translated by:
Jonathan Bossenger (psykro)
Approved by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
normal
More links:
New capabilities have been introduced that allow granular management of plugins and translation files. In addition, the site switching process in multisite has been fine-tuned to update the available roles and capabilities in a more reliable and coherent way. Nuwe vermoëns is ingestel wat lei tot korrele bestuur van Plugins en vertaallêers. Daarbenewens is die proses om jou webwerf om te skakel na 'n multi-webwerf verbeter, om die beskikbare rolle en funksies op 'n meer betroubare en samehangende manier by te werk. Details

New capabilities have been introduced that allow granular management of plugins and translation files. In addition, the site switching process in multisite has been fine-tuned to update the available roles and capabilities in a more reliable and coherent way.

Nuwe vermoëns is ingestel wat lei tot korrele bestuur van Plugins en vertaallêers. Daarbenewens is die proses om jou webwerf om te skakel na 'n multi-webwerf verbeter, om die beskikbare rolle en funksies op 'n meer betroubare en samehangende manier by te werk.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-09 09:07:16 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
normal
More links:
WordPress 4.9 includes an upgraded version of MediaElement.js, which removes dependencies on jQuery, improves accessibility, modernizes the UI, and fixes many bugs. WordPress 4.9 bevat 'n opgegradeerde weergawe van MediaElement.js, wat afhanklikhede op jQuery verwyder, toeganklikheid verbeter, die UI moderniseer en baie foute regstel. Details

WordPress 4.9 includes an upgraded version of MediaElement.js, which removes dependencies on jQuery, improves accessibility, modernizes the UI, and fixes many bugs.

WordPress 4.9 bevat 'n opgegradeerde weergawe van MediaElement.js, wat afhanklikhede op jQuery verwyder, toeganklikheid verbeter, die UI moderniseer en baie foute regstel.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-09 09:08:16 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
normal
More links:
MediaElement.js upgraded to 4.2.6 MediaElement.js opgegradeer na 4.2.6 Details

MediaElement.js upgraded to 4.2.6

MediaElement.js opgegradeer na 4.2.6

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-09 09:08:38 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
normal
More links:
We’ve introduced a new code editing library, CodeMirror, for use within core. Use it to improve any code writing or editing experiences within your plugins, like CSS or JavaScript include fields. Ons het 'n nuwe kode redigering biblioteek, CodeMirror, ingestel vir die gebruik binne in die kern. Gebruik dit om enige kode skryf of redigeer ervarings binne jou Plugins te verbeter, soos die insluit van CSS of JavaScript velde. Details

We’ve introduced a new code editing library, CodeMirror, for use within core. Use it to improve any code writing or editing experiences within your plugins, like CSS or JavaScript include fields.

Ons het 'n nuwe kode redigering biblioteek, CodeMirror, ingestel vir die gebruik binne in die kern. Gebruik dit om enige kode skryf of redigeer ervarings binne jou Plugins te verbeter, soos die insluit van CSS of JavaScript velde.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-09 09:10:06 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
normal
More links:
CodeMirror available for use in your themes and plugins CodeMirror beskikbaar vir die gebruik in jou temas en Plugins Details

CodeMirror available for use in your themes and plugins

CodeMirror beskikbaar vir die gebruik in jou temas en Plugins

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-09 09:10:35 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
normal
More links:
We&#8217;ve made numerous improvements to the Customizer JS API in WordPress 4.9, eliminating many pain points and making it just as easy to work with as the PHP API. There are also new base control templates, a date/time control, and section/panel/global notifications to name a few. <a href="%s">Check out the full list.</a> Ons het verskeie verbeteringe aangebring aan die Customizer JS API in WordPress 4.9. Dit skakel baie pynpunte uit en nou net so maklik as om saam met die PHP API te werk. Daar is ook nuwe basisbeheer modelvorme, 'n datu /tyd beheer, en afdeling/paneel/globale kennisgewings, net om 'n paar te noem. <a href="%s">Gaan kyk na die volledige lys.</a> Details

We&#8217;ve made numerous improvements to the Customizer JS API in WordPress 4.9, eliminating many pain points and making it just as easy to work with as the PHP API. There are also new base control templates, a date/time control, and section/panel/global notifications to name a few. <a href="%s">Check out the full list.</a>

Ons het verskeie verbeteringe aangebring aan die Customizer JS API in WordPress 4.9. Dit skakel baie pynpunte uit en nou net so maklik as om saam met die PHP API te werk. Daar is ook nuwe basisbeheer modelvorme, 'n datu /tyd beheer, en afdeling/paneel/globale kennisgewings, net om 'n paar te noem. <a href="%s">Gaan kyk na die volledige lys.</a>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Customizer JS API Improvements Pasmaker JS API verbeteringe Details

Customizer JS API Improvements

Pasmaker JS API verbeteringe

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-09 09:14:10 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
normal
More links:
This data is used to provide general enhancements to WordPress, which includes helping to protect your site by finding and automatically installing new updates. It is also used to calculate statistics, such as those shown on the <a href="%s">WordPress.org stats page</a>. Hierdie inligting word gebruik om algemene verbeterings aan WordPress te bied, wat help om jou webwerf te beskerm, deur nuwe opdaterings te vind en outomaties te installeer. Dit word ook gebruik om statistieke te bereken, soos dié wat op die <a href="%s"> WordPress.org-statistiekbladsy </a> vertoon word. Details

This data is used to provide general enhancements to WordPress, which includes helping to protect your site by finding and automatically installing new updates. It is also used to calculate statistics, such as those shown on the <a href="%s">WordPress.org stats page</a>.

Hierdie inligting word gebruik om algemene verbeterings aan WordPress te bied, wat help om jou webwerf te beskerm, deur nuwe opdaterings te vind en outomaties te installeer. Dit word ook gebruik om statistieke te bereken, soos dié wat op die <a href="%s"> WordPress.org-statistiekbladsy </a> vertoon word.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-31 14:51:52 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
normal
More links:
When you edit themes and plugins directly, WordPress 4.9 will politely warn you that this is a dangerous practice. It will recommend that you backup your files before saving, so they don&#8217;t get overwritten by the next update. Take the safe route: your future self will thank you. Your team and customers will thank you. Wanneer jou temas en invoegtoepassings direk wysig, sal WordPress 4.9 jou vriendelik waarsku dat dit 'n gevaarlike praktyk is. Dit sal aanbeveel dat jy lêers rugsteun voordat jy dit stoor, sodat dit nie oorskry word deur die volgende opdatering nie. Neem die veilige roete en jou toekomstige self sal jou bedank. Jou span en kliënte sal jou ook bedank. Details

When you edit themes and plugins directly, WordPress 4.9 will politely warn you that this is a dangerous practice. It will recommend that you backup your files before saving, so they don&#8217;t get overwritten by the next update. Take the safe route: your future self will thank you. Your team and customers will thank you.

Wanneer jou temas en invoegtoepassings direk wysig, sal WordPress 4.9 jou vriendelik waarsku dat dit 'n gevaarlike praktyk is. Dit sal aanbeveel dat jy lêers rugsteun voordat jy dit stoor, sodat dit nie oorskry word deur die volgende opdatering nie. Neem die veilige roete en jou toekomstige self sal jou bedank. Jou span en kliënte sal jou ook bedank.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-31 14:53:10 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
normal
More links:
There&#8217;s no need to change your CSS here &mdash; you can edit and live preview CSS changes in the <a href="%s">built-in CSS editor</a>. Dit is nie nodig dat jy jou CSS hier verander nie &mdash; jy kan dit verander in die <a href="%s">ingeboude CSS wysiger</a> en regstreeks na die verandering. Details

There&#8217;s no need to change your CSS here &mdash; you can edit and live preview CSS changes in the <a href="%s">built-in CSS editor</a>.

Dit is nie nodig dat jy jou CSS hier verander nie &mdash; jy kan dit verander in die <a href="%s">ingeboude CSS wysiger</a> en regstreeks na die verandering.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: link to Custom CSS section in the Customizer
Date added:
2017-10-31 14:54:46 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
normal
More links:
Did you know? Het jy geweet? Details

Did you know?

Het jy geweet?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-31 14:54:52 GMT
Translated by:
Elzette Roelofse (semblance_er)
References:
Priority:
normal
More links:
1 2 3 163
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar