Skip to toolbar

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Norwegian (Bokmål)

Filter ↓ Sort ↓ All (2,964) Translated (2,964) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (689)
1 2 3 46
Prio Original string Translation
Retro (Generated) Retro (Generert) Details
Retro (Generated)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-12-18 13:30:32 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Your WordPress database has been successfully updated! Din WordPress-database har blitt oppdatert! Details
Your WordPress database has been successfully updated!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-12-18 13:03:21 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
General settings screen Generelt Details
General
Context settings screen
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-24 19:34:37 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Comment author must fill out name and email Kommentarforfatteren må fylle ut navn og e-post Details
Comment author must fill out name and email

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-30 10:15:45 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Categories: Kategorier: Details
Categories:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-12-18 12:08:46 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
You can refine the list to show only posts in a specific category or from a specific month by using the dropdown menus above the posts list. Click the Filter button after making your selection. You also can refine the list by clicking on the post author, category or tag in the posts list. Du kan snevre inn listen slik at du kun viser innlegg i en bestemt kategori eller fra en bestemt måned ved å bruke nedtrekksmenyene over innleggslisten. Klikk på Filter-knappen etter at du har gjort ditt valg. Du kan også snevre inn listen ved å klikke på innleggsforfatter, kategori eller stikkord i innleggslisten. Details
You can refine the list to show only posts in a specific category or from a specific month by using the dropdown menus above the posts list. Click the Filter button after making your selection. You also can refine the list by clicking on the post author, category or tag in the posts list.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-16 13:02:47 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
You can set maximum sizes for images inserted into your written content; you can also insert an image as Full Size. Du kan bestemme maksimal størrelse for bilder som skal settes inn i ditt skrevne innhold, men du kan også sette inn et bilde med original/full størrelse. Details
You can set maximum sizes for images inserted into your written content; you can also insert an image as Full Size.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-16 10:54:06 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
This user has super admin privileges. Denne brukeren har superadminrettigheter. Details
This user has super admin privileges.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-12-18 13:55:57 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
You can customize the display of this screen in a number of ways: Du kan tilpasse visningen på denne skjermen på mange ulike måter: Details
You can customize the display of this screen in a number of ways:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-16 13:05:42 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Widgets may be used multiple times. You can give each widget a title, to display on your site, but it’s not required. Widgeter kan brukes flere ganger. Du kan gi hver enkelt widget en egen tittel som vises på ditt nettsted, men du må ikke. Details
Widgets may be used multiple times. You can give each widget a title, to display on your site, but it’s not required.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-16 12:35:23 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Hovering over a row in the posts list will display action links that allow you to manage your post. You can perform the following actions: Når du fører pekeren over en rad i innleggslisten vil du se handlingslenker som lar deg håndtere innlegget. Du kan utføre disse handlingene: Details
Hovering over a row in the posts list will display action links that allow you to manage your post. You can perform the following actions:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-16 13:06:31 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Widgets are independent sections of content that can be placed into any widgetized area provided by your theme (commonly called sidebars). To populate your sidebars/widget areas with individual widgets, drag and drop the title bars into the desired area. By default, only the first widget area is expanded. To populate additional widget areas, click on their title bars to expand them. Widgeter er uavhengige seksjoner med innhold som kan plasseres i et widgetområde som bestemmes i temaet (de kalles ofte sidekolonner). For å fylle sidekolonnene/widgetområdene med widgeter, dra og slipp titlene til ønsket område. Som standard vil kun det første widgetområdet være åpnet. For å åpne flere widgetområder, klikk på tittelområdet for å utvide dem. Details
Widgets are independent sections of content that can be placed into any widgetized area provided by your theme (commonly called sidebars). To populate your sidebars/widget areas with individual widgets, drag and drop the title bars into the desired area. By default, only the first widget area is expanded. To populate additional widget areas, click on their title bars to expand them.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-16 12:40:31 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Once generated, your WXR file can be imported by another WordPress site or by another blogging platform able to access this format. Når den er generert, kan din WXR-fil importeres av en annen WordPress-side, eller av en annen bloggeplattform som kan bruke dette formatet. Details
Once generated, your WXR file can be imported by another WordPress site or by another blogging platform able to access this format.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-16 12:13:52 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
This screen lists links to plugins to import data from blogging/content management platforms. Choose the platform you want to import from, and click Install Now when you are prompted in the popup window. If your platform is not listed, click the link to search the plugin directory for other importer plugins to see if there is one for your platform. Dette skjermbildet lister lenker til utvidleser for å importere data fra blogge- og publiseringsplattformer. Velg plattformen du vil importere fra, og klikk Installer nå når du blir bedt i popup-vinduet. Hvis plattformen ikke er oppført, klikker du på lenken for å søke i utvidelseskatalogen etter andre importutvidelser for å se om det er noen for din plattform. Details
This screen lists links to plugins to import data from blogging/content management platforms. Choose the platform you want to import from, and click Install Now when you are prompted in the popup window. If your platform is not listed, click the link to search the plugin directory for other importer plugins to see if there is one for your platform.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-09-14 12:00:19 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Your username cannot be changed, but you can use other fields to enter your real name or a nickname, and change which name to display on your posts. Ditt brukernavn kan ikke endres, men du kan bruke andre felt for å skrive inn ditt riktige navn eller et kallenavn, og bestemme hvilket navn som skal vises på dine innlegg. Details
Your username cannot be changed, but you can use other fields to enter your real name or a nickname, and change which name to display on your posts.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-16 11:18:53 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
1 2 3 46
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as