New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Dutch (Formal)

Filter ↓ Sort ↓ All (2,940) Translated (2,940) Untranslated (0) Waiting (1) Changes requested (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (181)
1 2 3 13
Prio Original string Translation
You can now manage and live-preview Custom Header in the <a href="%1$s">Customizer</a>. U kunt de aangepaste kop bewerken en bekijken in de <a href="%1$s">Customizer</a>. Details
You can now manage and live-preview Custom Header in the <a href="%1$s">Customizer</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-18 20:10:27 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
Some database problems could not be repaired. Please copy-and-paste the following list of errors to the <a href="%s">WordPress support forums</a> to get additional assistance. Sommige databaseproblemen konden niet worden gerepareerd. Kopieer en plak de volgende lijst van fouten op de <a href="%s">WordPress supportforums</a> om extra hulp te krijgen. Details
Some database problems could not be repaired. Please copy-and-paste the following list of errors to the <a href="%s">WordPress support forums</a> to get additional assistance.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 14:13:01 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
You can refine the list to show only posts in a specific category or from a specific month by using the dropdown menus above the posts list. Click the Filter button after making your selection. You also can refine the list by clicking on the post author, category or tag in the posts list. U kunt deze lijst verder verfijnen om enkel berichten in een specifieke categorie of in een specifieke maand te tonen door gebruik te maken van de dropdownmenu&#39;s boven de lijst van berichten. Klik op de Filter knop nadat u uw keuze hebt gemaakt. U kunt dit ook doen door op de bericht-auteur, categorie of tag in de lijst te klikken. Details
You can refine the list to show only posts in a specific category or from a specific month by using the dropdown menus above the posts list. Click the Filter button after making your selection. You also can refine the list by clicking on the post author, category or tag in the posts list.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 14:24:49 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
Crop Header Image Kopafbeelding bijsnijden Details
Crop Header Image

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 11:40:29 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
This will remove the header image. You will not be able to restore any customizations. Dit verwijdert de kopafbeelding. Het is niet mogelijk aanpassingen te herstellen. Details
This will remove the header image. You will not be able to restore any customizations.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 11:40:34 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
Remove Header Image Kopafbeelding verwijderen Details
Remove Header Image

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 11:40:39 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
This will restore the original header image. You will not be able to restore any customizations. Dit zal de standaard kopafbeelding terugzetten. Het is niet mogelijk aanpassingen te herstellen. Details
This will restore the original header image. You will not be able to restore any customizations.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 11:40:46 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
Restore Original Header Image Originele kopafbeelding herstellen Details
Restore Original Header Image

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 11:40:50 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
Image Upload Error Afbeeldingsupload-fout Details
Image Upload Error

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 14:27:09 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
Once generated, your WXR file can be imported by another WordPress site or by another blogging platform able to access this format. Zodra het WXR-bestand is gegenereerd, kunt u dit importeren in een andere WordPress site of een ander blogplatform die overweg kan met dit formaat. Details
Once generated, your WXR file can be imported by another WordPress site or by another blogging platform able to access this format.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 13:52:22 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
Choose what to export Kies wat u wilt exporteren Details
Choose what to export

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 10:07:01 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
Once you&#8217;ve saved the download file, you can use the Import function in another WordPress installation to import the content from this site. Zodra u het gedownloade bestand hebt opgeslagen, kunt u de Importeerfunctie van een andere WordPress installatie gebruiken om de inhoud van deze site te importeren. Details
Once you&#8217;ve saved the download file, you can use the Import function in another WordPress installation to import the content from this site.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 10:46:30 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
You can also perform the same types of actions, including narrowing the list by using the filters, acting on a page using the action links that appear when you hover over a row, or using the Bulk Actions menu to edit the metadata for multiple pages at once. U kunt ook hetzelfde soort acties uitvoeren, inclusief het verkleinen van de lijst met behulp van de filters, die op een pagina met de actielinks worden weergegeven. U kunt dit doen d.m.v. het hoveren over een rij, of met behulp van het Actiesmenu om de metadata van meerdere pagina&#39;s tegelijk te bewerken. Details
You can also perform the same types of actions, including narrowing the list by using the filters, acting on a page using the action links that appear when you hover over a row, or using the Bulk Actions menu to edit the metadata for multiple pages at once.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 10:57:40 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
<strong>Preview</strong> will show you what your draft post will look like if you publish it. View will take you to your live site to view the post. Which link is available depends on your post&#8217;s status. <strong>Voorbeeld</strong> toont hoe uw conceptbericht eruit ziet als u het gaat publiceren. Bekijken brengt u naar de voorkant van de site om uw bericht te bekijken. Welke link beschikbaar is hangt af van de berichtstatus. Details
<strong>Preview</strong> will show you what your draft post will look like if you publish it. View will take you to your live site to view the post. Which link is available depends on your post&#8217;s status.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 10:51:54 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
<strong>Trash</strong> removes your post from this list and places it in the trash, from which you can permanently delete it. <strong>Prullenbak</strong> verwijdert uw bericht van deze lijst en plaatst het in de prullenbak. Van daaruit kunt u het permanent verwijderen. Details
<strong>Trash</strong> removes your post from this list and places it in the trash, from which you can permanently delete it.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-01-19 10:47:41 UTC
Last modified:
2016-01-19 10:47:42 UTC
Translated by:
Marcel Pol (mpol)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1 2 3 13

Export as