WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Galician

Filter ↓ Sort ↓ All (2,940) Translated (2,940) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (266)
1 2 3 18
Prio Original string Translation
You can select an image to be shown at the top of your site by uploading from your computer or choosing from your media library. After selecting an image you will be able to crop it. Podes seleccionar unha imaxe para amosar na parte superior do teu sitio, enviándoa desde o teu computador ou escolléndoa na biblioteca multimedia. Depois de seleccionar a imaxe poderás recortala. Details
You can select an image to be shown at the top of your site by uploading from your computer or choosing from your media library. After selecting an image you will be able to crop it.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 21:04:39 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
When using Bulk Edit, you can change the metadata (categories, author, etc.) for all selected posts at once. To remove a post from the grouping, just click the x next to its name in the Bulk Edit area that appears. Ao usar accións en lote, podes cambiar os datos (categorías, autor, etc.) dos artigos seleccionados, dunha soa vez. Para retirar un artigo do lote, preme no x xunto ao respectivo nome, na área de accións en lote que aparece. Details
When using Bulk Edit, you can change the metadata (categories, author, etc.) for all selected posts at once. To remove a post from the grouping, just click the x next to its name in the Bulk Edit area that appears.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 21:34:04 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
You can also perform the same types of actions, including narrowing the list by using the filters, acting on a page using the action links that appear when you hover over a row, or using the Bulk Actions menu to edit the metadata for multiple pages at once. Tamén podes realizar o mesmo tipo de accións, incluso o filtrado da lista, actuar sobre unha páxina mediante as ligazóns de acción que aparecen cando pasa por riba dunha fila, ou usar o menú de accións en lote para editar os metadatos de varias páxinas a un tempo. Details
You can also perform the same types of actions, including narrowing the list by using the filters, acting on a page using the action links that appear when you hover over a row, or using the Bulk Actions menu to edit the metadata for multiple pages at once.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 21:34:17 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
You can also edit or move multiple posts to the trash at once. Select the posts you want to act on using the checkboxes, then select the action you want to take from the Bulk Actions menu and click Apply. Tamén podes editar ou mover varios artigos ao lixo, dunha soa vez. Escolle os artigos sobre os que queres actuar usando as caixas de selección, e depois escolle a acción pretendida no menú despregable de accións en lote e preme en aplicar. Details
You can also edit or move multiple posts to the trash at once. Select the posts you want to act on using the checkboxes, then select the action you want to take from the Bulk Actions menu and click Apply.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 21:38:16 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
All right, sparky! You’ve made it through this part of the installation. WordPress can now communicate with your database. If you are ready, time now to… Todo ben amigo! Xa terminaches esta parte da instalación. Agora WordPress pode comunicar coa túa base de datos. Se estás listo é hora de… Details
All right, sparky! You’ve made it through this part of the installation. WordPress can now communicate with your database. If you are ready, time now to…

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 20:54:44 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
%s post not updated, somebody is editing it.
  • %s entrada non actualizada, alguén está editándoa.
  • %s entradas non actualizadas, alguén está editándoas.
Details
Singular: %s post not updated, somebody is editing it.
Plural: %s posts not updated, somebody is editing them.
Form:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 20:30:22 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
%s page not updated, somebody is editing it.
  • %s páxina non actualizada, alguén está editándoa.
  • %s páxinas non actualizadas, alguén está editándoas.
Details
Singular: %s page not updated, somebody is editing it.
Plural: %s pages not updated, somebody is editing them.
Form:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 20:29:40 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
Comment must be manually approved O comentario débese aprobar manualmente. Details
Comment must be manually approved

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 19:03:27 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
Howdy ###USERNAME###, You recently clicked the 'Delete Site' link on your site and filled in a form on that page. If you really want to delete your site, click the link below. You will not be asked to confirm again so only click this link if you are absolutely certain: ###URL_DELETE### If you delete your site, please consider opening a new site here some time in the future! (But remember your current site and username are gone forever.) Thanks for using the site, Webmaster ###SITE_NAME### Ei ###USERNAME### !, Acabas de premer a ligazón de 'Borrar sitio' no teu panel e cubriches un formulario nesa páxina. Se de verdade queres borar o teu sitio, preme na ligazón de abaixo. Non terás máis oportunidades para confirmalo, así que preme o botón só no caso de que esteas absolutamente seguro: ###URL_DELETE### Se borras o teu sitio, por favor considera a posibilidade de abrir aquí outro sitio novo no futuro! (Pero lembra que o teu actual sitio e nome de usuario se perderán para sempre.) Grazas por usar o sitio, Webmaster ###SITE_NAME### Details
Howdy ###USERNAME###, You recently clicked the 'Delete Site' link on your site and filled in a form on that page. If you really want to delete your site, click the link below. You will not be asked to confirm again so only click this link if you are absolutely certain: ###URL_DELETE### If you delete your site, please consider opening a new site here some time in the future! (But remember your current site and username are gone forever.) Thanks for using the site, Webmaster ###SITE_NAME###
Comment

Do not translate USERNAME, URL_DELETE, SITE_NAME: those are placeholders.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 17:47:24 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
If you just want to get an idea of what’s available, you can browse Featured and Popular plugins by using the links above the plugins list. These sections rotate regularly. Se só queres ter unha idea do que está dispoñible, podes buscar plugins destacados e populares usando as ligazóns que aparecen na parte superior esquerda da pantalla. Estas seccións cambian regularmente. Details
If you just want to get an idea of what’s available, you can browse Featured and Popular plugins by using the links above the plugins list. These sections rotate regularly.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 17:59:37 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
While you are editing your %1$s file, take a moment to make sure you have all 8 keys and that they are unique. You can generate these using the <a href="%2$s">WordPress.org secret key service</a>. Mentres editas o teu ficheiro %1$s, toma un momento para asegurarte de que tes as 8 claves e que son únicas. Podes xeralas usando o <a href="%2$s">Servizo de claves secretas de WordPress.org</a>. Details
While you are editing your %1$s file, take a moment to make sure you have all 8 keys and that they are unique. You can generate these using the <a href="%2$s">WordPress.org secret key service</a>.
Comment

1: wp-config.php, 2: secret key service URL

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 17:39:20 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
We&#8217;re going to use this information to create a %s file. Imos usar esta información para crear un ficheiro %s. Details
We&#8217;re going to use this information to create a %s file.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 17:32:23 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
If for any reason this automatic file creation doesn&#8217;t work, don&#8217;t worry. All this does is fill in the database information to a configuration file. You may also simply open %1$s in a text editor, fill in your information, and save it as %2$s. Se por algunha razón non funciona a creación automática deste ficheiro non te preocupes. O que fai é incluír nun arquivo de configuración a información da base de datos. Tamén podes simplemente abrir %1$s nun editor de texto, enchelo coa túa información e gardalo como %2$s. Details
If for any reason this automatic file creation doesn&#8217;t work, don&#8217;t worry. All this does is fill in the database information to a configuration file. You may also simply open %1$s in a text editor, fill in your information, and save it as %2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 17:32:15 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
Sorry, but I can&#8217;t write the %s file. Sentímoscho, non puidemos escribir no ficheiro %s. Details
Sorry, but I can&#8217;t write the %s file.
Comment

%s: wp-config.php

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 17:31:39 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
Sorry, you are not allowed to customize headers. Sentímoscho, non tes permisos para personalizar as cabeceiras. Details
Sorry, you are not allowed to customize headers.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-14 17:24:01 GMT
Translated by:
Pablo (pcgaldo)
Priority of the original:
normal
1 2 3 18
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as