WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Welsh

Filter ↓ Sort ↓ All (2,940) Translated (2,940) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (23)
1 2
Prio Original string Translation
Choose what to export
Dewiswch beth i'w allforio Details
Choose what to export

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-12-03 16:19:40 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
Authors:
Awduron: Details
Authors:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-12-03 16:21:00 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
I'm sure I want to permanently disable my site, and I am aware I can never get it back or use %s again.
Rwy'n siŵr fy mod eisiau analluogi fy ngwefan yn barhaol ac rwy'n gwybod na chaf y wefan yn ôl na defnyddio %s eto. Details
I'm sure I want to permanently disable my site, and I am aware I can never get it back or use %s again.
Comment

%s: site address

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-13 08:53:36 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
If your theme has more than one default header image, or you have uploaded more than one custom header image, you have the option of having WordPress display a randomly different image on each page of your site. Click the “Random” radio button next to the Uploaded Images or Default Images section to enable this feature.
Os oes gan eich thema mwy nag un ddelwedd pennyn rhagosodedig, neu rydych wedi llwytho i fyny mwy nag un ddelwedd pennyn cyfaddas, mae gennych ddewis o gael WordPress i ddangos delwedd pennyn gwahanol ar hap ar bob tudalen eich gwefan. Cliciwch fotwm radio “Ar Hap” sydd nesaf at yr adran Delweddau wedi eu Llwytho i Fyny neu Ddelweddau Ragosodedig i alluogi’r nodwedd hon. Details
If your theme has more than one default header image, or you have uploaded more than one custom header image, you have the option of having WordPress display a randomly different image on each page of your site. Click the “Random” radio button next to the Uploaded Images or Default Images section to enable this feature.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-13 08:48:18 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
If you don’t want a header image to be displayed on your site at all, click the “Remove Header Image” button at the bottom of the Header Image section of this page. If you want to re-enable the header image later, you just have to select one of the other image options and click “Save Changes”.
Os nad ydych am ddangos delwedd pennyn ar eich gwefan, cliciwch y botwm “Tynnu Delwedd Pennyn” yn adran Delwedd Pennyn y dudalen hon. Os hoffech chi ailalluogi y ddelwedd pennyn eto, dewiswch un o'r dewisiadau delwedd eraill a chlicio “Cadw'r Newid”. Details
If you don’t want a header image to be displayed on your site at all, click the “Remove Header Image” button at the bottom of the Header Image section of this page. If you want to re-enable the header image later, you just have to select one of the other image options and click “Save Changes”.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-13 08:47:58 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
Don’t forget to click “Save Changes” when you’re done!
Peidiwch anghofio i “Gadw Newidiadau” pan rydych wedi gorffen! Details
Don’t forget to click “Save Changes” when you’re done!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-12 19:10:57 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
Disable accessibility mode
Analluogi'r modd hygyrchedd Details
Disable accessibility mode

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-13 08:52:46 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
Disable the visual editor when writing
Analluogi'r golygydd gweladwy wrth ysgrifennu Details
Disable the visual editor when writing

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-13 08:51:01 UTC
Last modified:
2012-12-13 08:51:02 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
Update WordPress Database
Diweddaru Cronfa Ddata WordPress Details
Update WordPress Database

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-12-03 15:57:50 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
WordPress › Update
WordPress › Diweddaru Details
WordPress › Update

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-12-03 16:00:14 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
When changing themes, there is often some variation in the number and setup of widget areas/sidebars and sometimes these conflicts make the transition a bit less smooth. If you changed themes and seem to be missing widgets, scroll down on this screen to the Inactive Widgets area, where all of your widgets and their settings will have been saved.
Wrth newid themâu, yn aml mae amrywiad yn y nifer a gosodiad o feysydd teclyn /barau ochr ac weithiau mae'r gwrthdaro hyn yn gwneud y trawsnewid bach yn llai llyfn. Os ydych wedi newid thema ac mae Teclynnau Rhyngweithiol ar goll sgroliwch i lawr ar y sgrin i'r man Anweithredol, lle bydd eich holl declynnau a'u gosodiadau wedi eu cadw. Details
When changing themes, there is often some variation in the number and setup of widget areas/sidebars and sometimes these conflicts make the transition a bit less smooth. If you changed themes and seem to be missing widgets, scroll down on this screen to the Inactive Widgets area, where all of your widgets and their settings will have been saved.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-13 08:44:25 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
Saving is disabled: %s is currently editing this page.
Cadw wedi ei analluogi: mae %s yn golygu'r dudalen. Details
Saving is disabled: %s is currently editing this page.
Comment

%s: user who is currently editing the page

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-13 08:52:56 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
Saving is disabled: %s is currently editing this post.
Cadw wedi ei analluogi: mae %s yn golygu'r cofnod. Details
Saving is disabled: %s is currently editing this post.
Comment

%s: user who is currently editing the post

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-13 08:53:04 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
%1$s of %2$s
paging
%1$s o %2$s Details
%1$s of %2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-01-04 16:23:20 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
File is empty. Please upload something more substantial. This error could also be caused by uploads being disabled in your php.ini or by post_max_size being defined as smaller than upload_max_filesize in php.ini.
Mae'r ffeil yn wag. Llwythwch rhywbeth mwy sylweddol i fyny. Gall y gwall fod wedi ei achosi gan lwytho i fyny wedi ei atal yn eich php.ini neu drwy i post_max_size gael ei ddiffinio i fod yn llai na upload_max_filesize yn php.ini. Details
File is empty. Please upload something more substantial. This error could also be caused by uploads being disabled in your php.ini or by post_max_size being defined as smaller than upload_max_filesize in php.ini.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-13 08:51:43 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
1 2
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as