WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Albanian

1 2 3 107
Filter ↓ Sort ↓ All (2,631) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Howdy ###USERNAME###, You recently clicked the 'Delete Site' link on your site and filled in a form on that page. If you really want to delete your site, click the link below. You will not be asked to confirm again so only click this link if you are absolutely certain: ###URL_DELETE### If you delete your site, please consider opening a new site here some time in the future! (But remember your current site and username are gone forever.) Thanks for using the site, Webmaster ###SITE_NAME### Njatjeta ###USERNAME###, Keni klikuar së fundi mbi lidhjen 'Fshije Sajtin' te sajti juaj dhe plotësuat një formular në atë faqe. Nëse doni vërtet të fshini sajtin tuaj, klikoni mbi lidhjen më poshtë. Nuk do të pyeteni sërish për ripohim, ndaj klikoni mbi këtë lidhje vetëm nëse jeni absolutisht i sigurt: ###URL_DELETE### Nëse e fshini sajtin tuaj, ju lutemi, shihni mundësinë e hapjes së një sajti të ri këtu, ndonjë ditë në të ardhmen! (Por mbani mend që sajti juaj i tanishëm dhe emri juaj i përdoruesit do të zhduken përgjithmonë.) Faleminderit që përdorët sajtin, Webmaster ###SITE_NAME### Details
Howdy ###USERNAME###, You recently clicked the 'Delete Site' link on your site and filled in a form on that page. If you really want to delete your site, click the link below. You will not be asked to confirm again so only click this link if you are absolutely certain: ###URL_DELETE### If you delete your site, please consider opening a new site here some time in the future! (But remember your current site and username are gone forever.) Thanks for using the site, Webmaster ###SITE_NAME###
Comment

Do not translate USERNAME, URL_DELETE, SITE_NAME: those are placeholders.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-04-22 11:17:41 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Add Plugins Shtoni Shtojca Details
Add Plugins

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-05 09:39:43 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Comment status Gjendje komenti Details
Comment status

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-18 11:09:13 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Start date: Datë fillimi: Details
Start date:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-29 22:09:27 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
End date: Datë përfundimi: Details
End date:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-30 13:18:54 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Content to export Lëndë për eksportim Details
Content to export

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-30 13:18:54 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Submitted on: %s Parashtruar më: %s Details
Submitted on: %s
Comment

%s: comment date

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-30 13:18:54 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Permalink: comment Permalidhje: Details
Permalink:
Context comment
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-30 13:18:54 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
%s post restored from the Trash.
  • U rimor prej Hedhurinave %s postim.
  • U rimorën prej Hedhurinave %s postime.
Details
Singular: %s post restored from the Trash.
Plural: %s posts restored from the Trash.
Form:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-30 18:12:14 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
%s page restored from the Trash.
  • U rimor prej Hedhurinave %s faqe.
  • U rimorën prej Hedhurinave %s faqe.
Details
Singular: %s page restored from the Trash.
Plural: %s pages restored from the Trash.
Form:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-30 18:12:14 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
After you’ve done that, click “Run the installation.” Pasi të keni bërë këtë, klikoni “Kryeje instalimin” Details
After you’ve done that, click “Run the installation.”

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-30 18:12:17 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
You can select an image to be shown at the top of your site by uploading from your computer or choosing from your media library. After selecting an image you will be able to crop it. Një figurë kryeje, që të shfaqet në krye të sajtit tuaj, mund ta përzgjidhni duke e ngarkuar prej kompjuterit tuaj ose duke zgjedhur te mediateka juaj. Pas përzgjedhjes së një figure do të keni mundësi ta qethni atë. Details
You can select an image to be shown at the top of your site by uploading from your computer or choosing from your media library. After selecting an image you will be able to crop it.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-30 18:12:17 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
%s post updated.
  • U përditësua %s postim.
  • U përditësuan %s postime.
Details
Singular: %s post updated.
Plural: %s posts updated.
Form:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-30 18:12:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Need more help? <a href="%s">We got it</a>. Ju duhet më tepër ndihmë? <a href="%s">E kemi</a>. Details
Need more help? <a href="%s">We got it</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-11-09 09:32:32 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
We&#8217;re going to use this information to create a %s file. Do të përdorim këto të dhëna që të krijojmë një kartelë %s. Details
We&#8217;re going to use this information to create a %s file.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-11-09 09:32:32 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
1 2 3 107
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar