New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Danish

Filter ↓ Sort ↓ All (2,631) Translated (2,631) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4 5 176
Prio Original string Translation
Images should be at least %s wide. Billeder skal være mindst %s brede. Details
Images should be at least %s wide.
Comment

%s: size in pixels

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-04-06 07:47:24 UTC
Last modified:
2016-04-10 14:07:14 UTC
Translated by:
nikolajfp
Priority of the original:
normal
Images of exactly <strong>%1$d &times; %2$d pixels</strong> will be used as-is. Billeder på præcis <strong>%1$d &times; %2$d pixels</strong> vil ikke blive ændret. Details
Images of exactly <strong>%1$d &times; %2$d pixels</strong> will be used as-is.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-01-06 14:55:18 UTC
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Priority of the original:
normal
You can select an image to be shown at the top of your site by uploading from your computer or choosing from your media library. After selecting an image you will be able to crop it. Du kan vælge et billede der vises i toppen af webstedet ved at uploade et fra din computer eller ved at vælge et fra mediebiblioteket. Når du har valgt et billede har du mulighed for at beskære det. Details
You can select an image to be shown at the top of your site by uploading from your computer or choosing from your media library. After selecting an image you will be able to crop it.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-11 19:35:25 UTC
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Priority of the original:
normal
Header updated. <a href="%s">Visit your site</a> to see how it looks. Header opdateret. <a href="%s">Besøg din side</a> for at se hvordan det ser ud. Details
Header updated. <a href="%s">Visit your site</a> to see how it looks.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-01-23 03:43:25 UTC
Last modified:
2017-06-07 22:46:22 UTC
Translated by:
scootergrisen
Approved by:
Torben Heikel Vinther (tohevi)
Priority of the original:
normal
You can now manage and live-preview Custom Header in the <a href="%1$s">Customizer</a>. Du kan nu håndtere og få live forhåndsvisning af brugerdefinerede headers i <a href="%1$s">Tilpasseren</a>. Details
You can now manage and live-preview Custom Header in the <a href="%1$s">Customizer</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-01-08 10:53:45 UTC
Last modified:
2017-01-10 23:28:48 UTC
Translated by:
scootergrisen
Approved by:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Priority of the original:
normal
<strong>Random:</strong> Show a different image on each page. <strong>Vilkårlig:</strong> Vis et forskelligt billede på hver side. Details
<strong>Random:</strong> Show a different image on each page.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-01-14 17:57:41 UTC
Last modified:
2017-01-21 21:44:00 UTC
Translated by:
scootergrisen
Approved by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Priority of the original:
normal
<a href="https://codex.wordpress.org/Appearance_Header_Screen">Documentation on Custom Header</a> <a href="https://codex.wordpress.org/Appearance_Header_Screen">Dokumentation om brugerdefineret header</a> Details
<a href="https://codex.wordpress.org/Appearance_Header_Screen">Documentation on Custom Header</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-12-06 10:57:09 UTC
Translated by:
Georg (GeorgWP)
Priority of the original:
normal
Don&#8217;t forget to click &#8220;Save Changes&#8221; when you&#8217;re done! Husk at klikke på &#8220;Gem ændringer&#8221; når du er færdig! Details
Don&#8217;t forget to click &#8220;Save Changes&#8221; when you&#8217;re done!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-04 20:36:29 UTC
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Priority of the original:
normal
In the Header Text section of this page, you can choose whether to display this text or hide it. You can also choose a color for the text by clicking the Select Color button and either typing in a legitimate HTML hex value, e.g. &#8220;#ff0000&#8221; for red, or by choosing a color using the color picker. I header-tekst sektionen på dette skærmbillede kan du vælge at vise teksten eller at skjule den. Du kan også vælge tekstens farve ved at klikke på Vælg farve knappen og enten indtaste en gyldig HTML-hexadecimalværdi fx &#8220;#ff0000&#8221; for rød, eller ved at vælge en farve med farvevælgeren. Details
In the Header Text section of this page, you can choose whether to display this text or hide it. You can also choose a color for the text by clicking the Select Color button and either typing in a legitimate HTML hex value, e.g. &#8220;#ff0000&#8221; for red, or by choosing a color using the color picker.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-01-23 03:43:24 UTC
Last modified:
2017-06-08 18:39:33 UTC
Translated by:
scootergrisen
Approved by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Priority of the original:
normal
For most themes, the header text is your Site Title and Tagline, as defined in the <a href="%1$s">General Settings</a> section. I de fleste temaer er header-teksten din sidetitel og tagline, som det står under sektionen <a href="%1$s">Generelle indstillinger</a>. Details
For most themes, the header text is your Site Title and Tagline, as defined in the <a href="%1$s">General Settings</a> section.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-05-24 19:07:40 UTC
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Priority of the original:
normal
Header Text Header-tekst Details
Header Text

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-03 09:32:21 UTC
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Priority of the original:
normal
If you don&#8217;t want a header image to be displayed on your site at all, click the &#8220;Remove Header Image&#8221; button at the bottom of the Header Image section of this page. If you want to re-enable the header image later, you just have to select one of the other image options and click &#8220;Save Changes&#8221;. Hvis du ikke ønsker header-billedet vist på dit websted overhovedet, så klik på Fjern header-billede knappen i bunden af Header-billede sektionen på denne side. Hvis du vil genaktivere header-billedet senere, så skal du vælge en af billedemulighederne og klikke Gem ændringer. Details
If you don&#8217;t want a header image to be displayed on your site at all, click the &#8220;Remove Header Image&#8221; button at the bottom of the Header Image section of this page. If you want to re-enable the header image later, you just have to select one of the other image options and click &#8220;Save Changes&#8221;.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-05-17 08:47:58 UTC
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Priority of the original:
normal
If your theme has more than one default header image, or you have uploaded more than one custom header image, you have the option of having WordPress display a randomly different image on each page of your site. Click the &#8220;Random&#8221; radio button next to the Uploaded Images or Default Images section to enable this feature. Hvis dit tema har mere end et standard header-billede eller du har uploadet mere end et selvvalgt header-billede, så kan du lade WordPress vise dem vilkårligt på siderne på dit websted. Vælg muligheden 'Vilkårlig' ved siden af de uploadede billeder eller standardbillederne for at aktivere denne funktion. Details
If your theme has more than one default header image, or you have uploaded more than one custom header image, you have the option of having WordPress display a randomly different image on each page of your site. Click the &#8220;Random&#8221; radio button next to the Uploaded Images or Default Images section to enable this feature.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-05-24 18:32:27 UTC
Last modified:
2012-05-24 18:32:28 UTC
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Priority of the original:
normal
Some themes come with additional header images bundled. If you see multiple images displayed, select the one you&#8217;d like and click the &#8220;Save Changes&#8221; button. Nogle temaer har som standard en samling header-billeder. Hvis du ser flere billeder at vælge i mellem, så vælg det du kan lide og klik på Gem ændringer knappen. Details
Some themes come with additional header images bundled. If you see multiple images displayed, select the one you&#8217;d like and click the &#8220;Save Changes&#8221; button.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-05-22 20:10:18 UTC
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Priority of the original:
normal
You can set a custom image header for your site. Simply upload the image and crop it, and the new header will go live immediately. Alternatively, you can use an image that has already been uploaded to your Media Library by clicking the &#8220;Choose Image&#8221; button. Du kan vælge et tilpasset billeder som header til dit websted. Du uploader billedet, beskærer det og den nye header vil udgives med det samme. Alternativt, kan du bruge et billede, der allerede er uploadet til dit mediebibliotek ved at klikke på &#8220;Vælg billede&#8221; knappen. Details
You can set a custom image header for your site. Simply upload the image and crop it, and the new header will go live immediately. Alternatively, you can use an image that has already been uploaded to your Media Library by clicking the &#8220;Choose Image&#8221; button.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-06-13 18:58:19 UTC
Translated by:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 176

Export as