WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 4.9.x: Nepali

1
Filter ↓ Sort ↓ All (2,667) Untranslated (1) Waiting (25) Fuzzy (0) Warnings (7)
Prio Original string Translation
This file is too big. Files must be less than %s KB in size. यो फाईल अति ठूलो छ। फाइलहरू आकारमा% s KB भन्दा कम हुनुपर्दछ Details

Original waiting 1 warning

This file is too big. Files must be less than %s KB in size.
Comment

%s: maximum allowed file size in kilobytes

References
Warning: Missing %s placeholder in translation.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:37:00 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
The current user can create terms in the %s taxonomy. हालको प्रयोगकर्ताले% s कर शब्दकोषमा सर्तहरू सिर्जना गर्न सक्छ। Details

Original waiting 1 warning

The current user can create terms in the %s taxonomy.
Warning: Missing %s placeholder in translation.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:30:00 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. For more information, you can also read our privacy policy: ###PRIVACY_POLICY_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Howdy, ### SITENAME ### मा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा मेटाउन तपाईंको अनुरोध पूरा भएको छ। यदि तपाइँसँग कुनै पछ्याउने प्रश्नहरू वा चिन्ताहरू छन् भने, कृपया प्रशासकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। थप जानकारीको लागि, तपाईं हाम्रो गोपनीयता नीति पनि पढ्न सक्नुहुन्छ: ### PRIVACY_POLICY_URL ### सादर, सबै ### मा SITENAME ### ### SITEURL ### Details

Original waiting 1 warning

Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. For more information, you can also read our privacy policy: ###PRIVACY_POLICY_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###
Comment

Do not translate SITENAME, SITEURL, PRIVACY_POLICY_URL; those are placeholders.

References
Warning: The translation appears to be missing the following placeholders: ###SITENAME###, ###PRIVACY_POLICY_URL###, ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:20:18 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Howdy, ### SITENAME ### मा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा मेटाउन तपाईंको अनुरोध पूरा भएको छ। यदि तपाइँसँग कुनै पछ्याउने प्रश्नहरू वा चिन्ताहरू छन् भने, कृपया प्रशासकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सादर, सबै ###SITENAME ### ### SITEURL ### Details

Original waiting 1 warning

Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###
Comment

Do not translate SITENAME, SITEURL; those are placeholders.

References
Warning: The translation appears to be missing the following placeholders: ###SITENAME###, ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:15:52 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Howdy, ### SITENAME ### मा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा मेटाउन तपाईंको अनुरोध पूरा भएको छ। यदि तपाइँसँग कुनै पछ्याउने प्रश्नहरू वा चिन्ताहरू छन् भने, कृपया प्रशासकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सादर, सबै ### मा SITENAME ### ### SITEURL ### Details

Original waiting 1 warning

Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###
Comment

Do not translate SITENAME, SITEURL; those are placeholders.

References
Warning: The translation appears to be missing the following placeholders: ###SITENAME###, ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:15:32 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
Howdy, A request has been made to perform the following action on your account: ###DESCRIPTION### To confirm this, please click on the following link: ###CONFIRM_URL### You can safely ignore and delete this email if you do not want to take this action. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Howdy, तपाईंको खातामा निम्न कार्य प्रदर्शन गर्न अनुरोध गरिएको छ:       ### वर्णन ### यो पुष्टि गर्नको लागि कृपया निम्न लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्: ### CONFIRM_URL ### तपाईं सुरक्षित रूपमा बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ र यो इमेल मेटाउनु हुन्छ भने तपाई चाहनुहुन्न यो कार्य लिनुहोस्। सादर, सबै ### साइट को नाम ### ### SITEURL ### Details

Original waiting 1 warning

Howdy, A request has been made to perform the following action on your account: ###DESCRIPTION### To confirm this, please click on the following link: ###CONFIRM_URL### You can safely ignore and delete this email if you do not want to take this action. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###
Comment

Do not translate DESCRIPTION, CONFIRM_URL, SITENAME, SITEURL: those are placeholders.

References
Warning: The translation appears to be missing the following placeholders: ###DESCRIPTION###, ###CONFIRM_URL###, ###SITENAME###, ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:12:14 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
Howdy, A request has been made to perform the following action on your account: ###DESCRIPTION### To confirm this, please click on the following link: ###CONFIRM_URL### You can safely ignore and delete this email if you do not want to take this action. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Howdy, तपाईंको खातामा निम्न कार्य प्रदर्शन गर्न अनुरोध गरिएको छ:       ### वर्णन ### यो पुष्टि गर्नको लागि कृपया निम्न लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्: ### CONFIRM_URL ### तपाईं सुरक्षित रूपमा बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ र यो इमेल मेटाउनु हुन्छ भने तपाई चाहनुहुन्न यो कार्य लिनुहोस्। सादर, सबै ### मा SITENAME ### ### SITEURL ### Details

Original waiting 1 warning

Howdy, A request has been made to perform the following action on your account: ###DESCRIPTION### To confirm this, please click on the following link: ###CONFIRM_URL### You can safely ignore and delete this email if you do not want to take this action. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###
Comment

Do not translate DESCRIPTION, CONFIRM_URL, SITENAME, SITEURL: those are placeholders.

References
Warning: The translation appears to be missing the following placeholders: ###DESCRIPTION###, ###CONFIRM_URL###, ###SITENAME###, ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:10:26 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar