WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 4.9.x: Nepali

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All (2,667) Untranslated (1) Waiting (25) Fuzzy (0) Warnings (7)
Prio Original string Translation
Sorry, you are not allowed to view this item. क्षमा गर्नुहोस्, तपाईंलाई यो वस्तु हेर्न अनुमति छैन Details
Sorry, you are not allowed to view this item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:02:17 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
A variable mismatch has been detected. कुञ्जी मान बेमेल पत्ता लगाइएको छ। कृपया तपाईंको सक्रियिकरण इमेलमा प्रदान गरिएको लिंक पछ्याउनुहोस्। Details
A variable mismatch has been detected.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:03:45 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
A variable mismatch has been detected. एक चर बेमेल पत्ता लगाइएको छ। Details
A variable mismatch has been detected.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:04:58 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
A key value mismatch has been detected. Please follow the link provided in your activation email. कुञ्जी मान बेमेल पत्ता लगाइएको छ। कृपया तपाईंको सक्रियिकरण इमेलमा प्रदान गरिएको लिंक पछ्याउनुहोस्। Details
A key value mismatch has been detected. Please follow the link provided in your activation email.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:05:35 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
Howdy, A request has been made to perform the following action on your account: ###DESCRIPTION### To confirm this, please click on the following link: ###CONFIRM_URL### You can safely ignore and delete this email if you do not want to take this action. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Howdy, तपाईंको खातामा निम्न कार्य प्रदर्शन गर्न अनुरोध गरिएको छ:       ### वर्णन ### यो पुष्टि गर्नको लागि कृपया निम्न लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्: ### CONFIRM_URL ### तपाईं सुरक्षित रूपमा बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ र यो इमेल मेटाउनु हुन्छ भने तपाई चाहनुहुन्न यो कार्य लिनुहोस्। सादर, सबै ### मा SITENAME ### ### SITEURL ### Details

Original waiting 1 warning

Howdy, A request has been made to perform the following action on your account: ###DESCRIPTION### To confirm this, please click on the following link: ###CONFIRM_URL### You can safely ignore and delete this email if you do not want to take this action. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###
Comment

Do not translate DESCRIPTION, CONFIRM_URL, SITENAME, SITEURL: those are placeholders.

References
Warning: The translation appears to be missing the following placeholders: ###DESCRIPTION###, ###CONFIRM_URL###, ###SITENAME###, ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:10:26 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
Howdy, A request has been made to perform the following action on your account: ###DESCRIPTION### To confirm this, please click on the following link: ###CONFIRM_URL### You can safely ignore and delete this email if you do not want to take this action. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Howdy, तपाईंको खातामा निम्न कार्य प्रदर्शन गर्न अनुरोध गरिएको छ:       ### वर्णन ### यो पुष्टि गर्नको लागि कृपया निम्न लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्: ### CONFIRM_URL ### तपाईं सुरक्षित रूपमा बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ र यो इमेल मेटाउनु हुन्छ भने तपाई चाहनुहुन्न यो कार्य लिनुहोस्। सादर, सबै ### साइट को नाम ### ### SITEURL ### Details

Original waiting 1 warning

Howdy, A request has been made to perform the following action on your account: ###DESCRIPTION### To confirm this, please click on the following link: ###CONFIRM_URL### You can safely ignore and delete this email if you do not want to take this action. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###
Comment

Do not translate DESCRIPTION, CONFIRM_URL, SITENAME, SITEURL: those are placeholders.

References
Warning: The translation appears to be missing the following placeholders: ###DESCRIPTION###, ###CONFIRM_URL###, ###SITENAME###, ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:12:14 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Howdy, ### SITENAME ### मा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा मेटाउन तपाईंको अनुरोध पूरा भएको छ। यदि तपाइँसँग कुनै पछ्याउने प्रश्नहरू वा चिन्ताहरू छन् भने, कृपया प्रशासकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सादर, सबै ### मा SITENAME ### ### SITEURL ### Details

Original waiting 1 warning

Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###
Comment

Do not translate SITENAME, SITEURL; those are placeholders.

References
Warning: The translation appears to be missing the following placeholders: ###SITENAME###, ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:15:32 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
[%1$s] Action Confirmed: %2$s [%1$s] कार्य पुष्टि भयो: %2$s Details
[%1$s] Action Confirmed: %2$s
Comment

1: Site name. 2: Name of the confirmed action.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:17:13 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
[%s] Erasure Request Fulfilled [%s] अर्जन अनुरोध पूरा भयो Details
[%s] Erasure Request Fulfilled
Comment

%s: Site name.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:18:19 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Howdy, ### SITENAME ### मा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा मेटाउन तपाईंको अनुरोध पूरा भएको छ। यदि तपाइँसँग कुनै पछ्याउने प्रश्नहरू वा चिन्ताहरू छन् भने, कृपया प्रशासकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सादर, सबै ###SITENAME ### ### SITEURL ### Details

Original waiting 1 warning

Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###
Comment

Do not translate SITENAME, SITEURL; those are placeholders.

References
Warning: The translation appears to be missing the following placeholders: ###SITENAME###, ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:15:52 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. For more information, you can also read our privacy policy: ###PRIVACY_POLICY_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL### Howdy, ### SITENAME ### मा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा मेटाउन तपाईंको अनुरोध पूरा भएको छ। यदि तपाइँसँग कुनै पछ्याउने प्रश्नहरू वा चिन्ताहरू छन् भने, कृपया प्रशासकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। थप जानकारीको लागि, तपाईं हाम्रो गोपनीयता नीति पनि पढ्न सक्नुहुन्छ: ### PRIVACY_POLICY_URL ### सादर, सबै ### मा SITENAME ### ### SITEURL ### Details

Original waiting 1 warning

Howdy, Your request to erase your personal data on ###SITENAME### has been completed. If you have any follow-up questions or concerns, please contact the site administrator. For more information, you can also read our privacy policy: ###PRIVACY_POLICY_URL### Regards, All at ###SITENAME### ###SITEURL###
Comment

Do not translate SITENAME, SITEURL, PRIVACY_POLICY_URL; those are placeholders.

References
Warning: The translation appears to be missing the following placeholders: ###SITENAME###, ###PRIVACY_POLICY_URL###, ###SITEURL###

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:20:18 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
[%1$s] Confirm Action: %2$s [%1$s] कार्य निश्चित गर्नुहोस्: %2$s Details
[%1$s] Confirm Action: %2$s
Comment

Privacy data request subject. 1: Site name, 2: Name of the action

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-14 02:13:56 GMT
Translated by:
Raj Shrestha (ShresthaRaaz)
Priority of the original:
normal
Limit result set to users who are considered authors. लेखकहरूलाई विचार गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई सीमित सेट। Details
Limit result set to users who are considered authors.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:25:29 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
The current user can create terms in the %s taxonomy. हालको प्रयोगकर्ताले% s कर शब्दकोषमा सर्तहरू सिर्जना गर्न सक्छ। Details

Original waiting 1 warning

The current user can create terms in the %s taxonomy.
Warning: Missing %s placeholder in translation.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:30:00 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
The current user can create terms in the %s taxonomy. हालको प्रयोगकर्ताले %s कर शब्दकोषमा सर्तहरू सिर्जना गर्न सक्छ। Details
The current user can create terms in the %s taxonomy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-05-11 06:30:13 GMT
Translated by:
10shlok
Priority of the original:
normal
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar