WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (2,425) Translated (2,425) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 162
Prio Original string Translation
XML Error: %1$s at line %2$s Lỗi XML: %1$s tại dòng %2$s Details
XML Error: %1$s at line %2$s
Comment

1: error message, 2: line number

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-22 09:14:35 GMT
Translated by:
thongnguyenminh
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
https://wordpress.org/support/wordpress-version/version-%s/ https://wordpress.org/support/wordpress-version/version-%s/ Details
https://wordpress.org/support/wordpress-version/version-%s/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-17 08:00:13 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
A post type mismatch has been detected. Post type được xác định không hợp lệ. Details
A post type mismatch has been detected.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-17 08:00:33 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
A post ID mismatch has been detected. Post ID không hợp lệ được tìm thấy. Details
A post ID mismatch has been detected.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-17 08:00:47 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
<strong>ERROR</strong>: "Table Prefix" can only contain numbers, letters, and underscores. <strong>LỖI</strong>: "Prefix của bảng" chỉ có thể chứa số, chữ cái, và dấu gạch dưới. Details
<strong>ERROR</strong>: "Table Prefix" can only contain numbers, letters, and underscores.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-17 08:01:12 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
<strong>ERROR</strong>: "Table Prefix" must not be empty. <strong>ERROR</strong>: "Tiền tố bảng" không được để trống. Details
<strong>ERROR</strong>: "Table Prefix" must not be empty.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-17 08:01:23 GMT
Translated by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
http://ma.tt/ http://ma.tt/ Details
http://ma.tt/
Comment

Author URI of the plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-01-15 09:48:32 GMT
Translated by:
cuongnm
Priority of the original:
normal
Matt Mullenweg Matt Mullenweg Details
Matt Mullenweg
Comment

Author of the plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-01-15 09:48:28 GMT
Translated by:
cuongnm
Priority of the original:
normal
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page. Đây không chỉ là một gói mở rộng, nó tượng trưng cho hy vọng và lòng nhiệt thành của một thế hệ được tổng kết bằng hai từ trong bài hát được biết đến nhiều nhất nhờ Louis Armstrong: Chào, Dolly. Sau khi kích hoạt bạn sẽ nhìn thấy lời bài hát <cite>Chào, Dolly</cite> hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên bên phải màn hình quản trị của bạn. Details
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Comment

Description of the plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-01-15 09:48:21 GMT
Translated by:
cuongnm
Priority of the original:
normal
http://wordpress.org/plugins/hello-dolly/ http://wordpress.org/plugins/hello-dolly/ Details
http://wordpress.org/plugins/hello-dolly/
Comment

Plugin URI of the plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-01-07 10:16:25 GMT
Translated by:
cuongnm
Priority of the original:
normal
Hello Dolly Chào Dolly Details
Hello Dolly
Comment

Plugin Name of the plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-01-15 09:45:15 GMT
Translated by:
cuongnm
Priority of the original:
normal
Add Widget Thêm Details
Add Widget

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-24 15:07:44 GMT
Translated by:
Anh Tran (rilwis)
Priority of the original:
normal
This will clear all items from the inactive widgets list. You will not be able to restore any customizations. Hành động này sẽ xóa tất cả các mục trong danh sách các widgets không hoạt động. Bạn sẽ không thể khôi phục. Details
This will clear all items from the inactive widgets list. You will not be able to restore any customizations.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-31 10:21:33 GMT
Translated by:
Luân Thiên (luanthien97)
Priority of the original:
normal
Clear Inactive Widgets Loại bỏ những Widgets không được kích hoạt Details
Clear Inactive Widgets

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-12-31 10:12:25 GMT
Translated by:
Luân Thiên (luanthien97)
Priority of the original:
normal
To activate a widget drag it to a sidebar or click on it. To deactivate a widget and delete its settings, drag it back. Để kích hoạt một công cụ hiển thị nội dung bổ xung, kéo công cụ đó vào một hộp chứa nội dung hoặc bấm chuột vào công cụ đó. Để hủy kích hoạt, kéo công cụ đó ra khỏi hộp chứa. Details
To activate a widget drag it to a sidebar or click on it. To deactivate a widget and delete its settings, drag it back.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-31 01:54:27 GMT
Translated by:
Thong Tran (thongta)
Priority of the original:
normal
1 2 3 162
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as