New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Welsh

Filter ↓ Sort ↓ All (2,425) Translated (2,425) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4 5 162
Prio Original string Translation
Missing Widgets Teclynnau Coll Details
Missing Widgets

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-03-28 15:54:05 UTC
Priority of the original:
normal
Enabling Accessibility Mode, via Screen Options, allows you to use Add and Edit buttons instead of using drag and drop. Mae galluogi'r Modd Hygyrch, drwy'r Dewisiadau Sgrin, yn caniatáu defnyddio'r botymau Ychwanegu a Golygu yn lle defnyddio llusgo a gollwng. Details
Enabling Accessibility Mode, via Screen Options, allows you to use Add and Edit buttons instead of using drag and drop.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-04 14:11:38 UTC
Priority of the original:
normal
Widgets may be used multiple times. You can give each widget a title, to display on your site, but it’s not required. Mae modd defnyddio teclyn nifer o weithiau. Mae modd rhoi teitl i declyn, i'w ddangos ar wefan, ond does dim rhaid. Details
Widgets may be used multiple times. You can give each widget a title, to display on your site, but it’s not required.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-04 14:11:38 UTC
Priority of the original:
normal
If you want to remove the widget but save its setting for possible future use, just drag it into the Inactive Widgets area. You can add them back anytime from there. This is especially helpful when you switch to a theme with fewer or different widget areas. Os ydych eisiau tynnu'r teclyn ond eisiau cadw'r gosodiadau ar gyfer defnydd yn y dyfodol, llusgwch y teclyn i ardal Teclynnau Anweithredol. Mae modd ychwanegu nhw eto ar unrhyw adeg. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol pan fyddwch yn newid i thema sydd a llai o declynnau neu rhai gwahanol. Details
If you want to remove the widget but save its setting for possible future use, just drag it into the Inactive Widgets area. You can add them back anytime from there. This is especially helpful when you switch to a theme with fewer or different widget areas.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-04 14:11:33 UTC
Last modified:
2012-04-04 14:11:34 UTC
Priority of the original:
normal
Removing and Reusing Tynnu ac Ail Ddefnyddio Details
Removing and Reusing

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-03-28 15:54:12 UTC
Priority of the original:
normal
The Available Widgets section contains all the widgets you can choose from. Once you drag a widget into a sidebar, it will open to allow you to configure its settings. When you are happy with the widget settings, click the Save button and the widget will go live on your site. If you click Delete, it will remove the widget. Mae'r adran Teclynnau Sydd ar Gael yn cynnwys yr holl declynnau y gallwch chi ddewis o'u plith. O lusgo teclyn i'r bar ochr, bydd yn agor er mwyn caniatáu i chi ffurfweddu ei osodiadau. Pan fyddwch yn fodlon ar osodiadau'r teclyn, cliciwch y botwm Cadw a bydd y teclyn yna'n ymddangos yn fyw ar eich gwefan. Gallwch glicio ar Dileu er mwyn cael gwared ar y teclyn. Details
The Available Widgets section contains all the widgets you can choose from. Once you drag a widget into a sidebar, it will open to allow you to configure its settings. When you are happy with the widget settings, click the Save button and the widget will go live on your site. If you click Delete, it will remove the widget.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-08-14 09:57:15 UTC
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
Widgets are independent sections of content that can be placed into any widgetized area provided by your theme (commonly called sidebars). To populate your sidebars/widget areas with individual widgets, drag and drop the title bars into the desired area. By default, only the first widget area is expanded. To populate additional widget areas, click on their title bars to expand them. Mae teclynnau yn adrannau annibynnol o gynnwys y mae modd eu gosod mewn ardal teclynnog sy'n cael eiddarparu gan eich thema (bariau ochr). I lanw'r bariau ochr gyda theclynnau unigol, llysgwch a gollwng y barau teitl i'r ardal ddymunol. O ran rhagosodiad, dim ond yr ardal teclyn cyntaf fydd yn cael eu hymestyn. I lanw ardal teclyn arall, cliciwch ar y barau teitl i'w hymestyn. Details
Widgets are independent sections of content that can be placed into any widgetized area provided by your theme (commonly called sidebars). To populate your sidebars/widget areas with individual widgets, drag and drop the title bars into the desired area. By default, only the first widget area is expanded. To populate additional widget areas, click on their title bars to expand them.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-12 13:22:51 UTC
Priority of the original:
normal
Other users have been removed. Mae defnyddwyr eraill wedi eu tynnu. Details
Other users have been removed.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-12-03 15:46:20 UTC
Priority of the original:
normal
You can't remove the current user. Nid oes modd dileu'r defnyddiwr presennol. Details
You can't remove the current user.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-04 14:11:43 UTC
Priority of the original:
normal
User removed from this site. Defnyddiwr wedi ei dynnu o'r wefan hon. Details
User removed from this site.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-03-28 15:54:23 UTC
Priority of the original:
normal
Other users have been deleted. Mae defnyddwyr eraill wedi eu dileu. Details
Other users have been deleted.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-04-09 00:42:01 UTC
Priority of the original:
normal
You can’t delete the current user. Nid oes modd dileu'r defnyddiwr presennol. Details
You can’t delete the current user.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-03-28 15:54:41 UTC
Priority of the original:
normal
Other user roles have been changed. Mae rolau defnyddwyr eraill wedi eu newid. Details
Other user roles have been changed.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-04-09 00:42:01 UTC
Priority of the original:
normal
The current user’s role must have user editing capabilities. Rhaid i rôl y defnyddiwr presennol gael gallu golygu defnyddwyr. Details
The current user’s role must have user editing capabilities.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-04-09 00:42:01 UTC
Priority of the original:
normal
Changed roles. Rolau wedi newid. Details
Changed roles.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-03-28 15:53:45 UTC
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 162

Export as