New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Welsh

Filter ↓ Sort ↓ All (2,425) Translated (2,425) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4 162
Prio Original string Translation
Deactivate
removing-widget
Dadweithredu Details
Deactivate
Context removing-widget
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-03-28 15:54:43 UTC
Priority of the original:
normal
Available Widgets Y Teclynnau Sydd ar Gael Details
Available Widgets

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-08-14 09:56:41 UTC
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
Error in displaying the widget settings form. Gwall wrth arddangos y ffurflen gosodiadau teclyn. Details
Error in displaying the widget settings form.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-04-09 00:42:02 UTC
Priority of the original:
normal
Save Widget Cadw Teclyn Details
Save Widget

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-04-09 00:42:02 UTC
Priority of the original:
normal
Position Safle Details
Position

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-04-09 00:42:02 UTC
Priority of the original:
normal
Select both the sidebar for this widget and the position of the widget in that sidebar. Dewiswch y bar offer ar gyfer y teclyn hwn yn ogystal â safle'r teclyn yn y bar offer hwnnw. Details
Select both the sidebar for this widget and the position of the widget in that sidebar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-04 14:11:52 UTC
Priority of the original:
normal
Widget %s Teclyn %s Details
Widget %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-04-09 00:42:01 UTC
Priority of the original:
normal
Drag widgets here to remove them from the sidebar but keep their settings. Llusgwch declynnau i fan hyn i'w tynnu o'r bar ochr ond cadw eu gosodiadau. Details
Drag widgets here to remove them from the sidebar but keep their settings.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-04 14:11:52 UTC
Last modified:
2012-04-04 14:11:53 UTC
Priority of the original:
normal
Inactive Widgets Teclynnau Anweithredol Details
Inactive Widgets

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2010-04-09 00:42:01 UTC
Priority of the original:
normal
This sidebar is no longer available and does not show anywhere on your site. Remove each of the widgets below to fully remove this inactive sidebar. Nid yw'r bar offer hwn ar gael ac ni fydd yn ymddangos ar eich gwefan. Tynnwch bob un o'r teclynnau isod i dynnu'r bar ochr anweithredol yn llwyr. Details
This sidebar is no longer available and does not show anywhere on your site. Remove each of the widgets below to fully remove this inactive sidebar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-03-28 15:54:21 UTC
Priority of the original:
normal
Inactive Sidebar (not used) Bar Ochr Anweithredol (heb ei ddefnyddio) Details
Inactive Sidebar (not used)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-03-28 15:54:02 UTC
Priority of the original:
normal
The theme you are currently using isn&#8217;t widget-aware, meaning that it has no sidebars that you are able to change. For information on making your theme widget-aware, please <a href="https://codex.wordpress.org/Widgetizing_Themes">follow these instructions</a>. Nid yw'r thema rydych yn ei defnyddio yn addas ar gyfer teclynnau, sy'n golygu nad oes barau ochr y mae modd i chi eu newid. Am wybodaeth ar wneud eich thema'n barod ar gyfer teclynnau dilynwch y cyfarwyddiadau <a href="https://codex.wordpress.org/Widgetizing_Themes">hyn</a>. Details
The theme you are currently using isn&#8217;t widget-aware, meaning that it has no sidebars that you are able to change. For information on making your theme widget-aware, please <a href="https://codex.wordpress.org/Widgetizing_Themes">follow these instructions</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-04-12 21:13:26 UTC
Priority of the original:
normal
<a href="https://codex.wordpress.org/Appearance_Widgets_Screen">Documentation on Widgets</a> <a href="https://codex.wordpress.org/Appearance_Widgets_Screen">Dogfennaeth ar Declynnau</a> Details
<a href="https://codex.wordpress.org/Appearance_Widgets_Screen">Documentation on Widgets</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-11-04 14:42:38 UTC
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
When changing themes, there is often some variation in the number and setup of widget areas/sidebars and sometimes these conflicts make the transition a bit less smooth. If you changed themes and seem to be missing widgets, scroll down on this screen to the Inactive Widgets area, where all of your widgets and their settings will have been saved. Wrth newid themâu, yn aml mae amrywiad yn y nifer a gosodiad o feysydd teclyn /barau ochr ac weithiau mae'r gwrthdaro hyn yn gwneud y trawsnewid bach yn llai llyfn. Os ydych wedi newid thema ac mae Teclynnau Rhyngweithiol ar goll sgroliwch i lawr ar y sgrin i'r man Anweithredol, lle bydd eich holl declynnau a'u gosodiadau wedi eu cadw. Details
When changing themes, there is often some variation in the number and setup of widget areas/sidebars and sometimes these conflicts make the transition a bit less smooth. If you changed themes and seem to be missing widgets, scroll down on this screen to the Inactive Widgets area, where all of your widgets and their settings will have been saved.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-13 08:44:25 UTC
Translated by:
GruffPrys
Priority of the original:
normal
Many themes show some sidebar widgets by default until you edit your sidebars, but they are not automatically displayed in your sidebar management tool. After you make your first widget change, you can re-add the default widgets by adding them from the Available Widgets area. Mae nifer o themâu yn dangos rhai teclynnau bar ochr fel ragosodiad, ond yn peidio'u dangos yn awtomatig yn offeryn rheoli'r bar ochr. Ar ôl newid eich teclyn cyntaf, gallwch ail ychwanegu'r teclynnau rhagosodiedig drwy eu hychwanegu o'r adran Teclynnau Sydd ar Gael. Details
Many themes show some sidebar widgets by default until you edit your sidebars, but they are not automatically displayed in your sidebar management tool. After you make your first widget change, you can re-add the default widgets by adding them from the Available Widgets area.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-04 14:11:33 UTC
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 162

Export as