WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 4.5.x: Armenian

1 2 3 122
Filter ↓ Sort ↓ All (1,826) Untranslated (61) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Sorry, you are not allowed to view this item. You have to log in to add a translation. Details

Sorry, you are not allowed to view this item.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
A variable mismatch has been detected. You have to log in to add a translation. Details

A variable mismatch has been detected.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
A key value mismatch has been detected. Please follow the link provided in your activation email. You have to log in to add a translation. Details

A key value mismatch has been detected. Please follow the link provided in your activation email.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The query does not contain the correct number of placeholders (%1$d) for the number of arguments passed (%2$d). You have to log in to add a translation. Details

The query does not contain the correct number of placeholders (%1$d) for the number of arguments passed (%2$d).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
translators: 1: number of placeholders, 2: number of arguments passed
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The query only expected one placeholder, but an array of multiple placeholders was sent. You have to log in to add a translation. Details

The query only expected one placeholder, but an array of multiple placeholders was sent.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unsupported value type (%s). You have to log in to add a translation. Details

Unsupported value type (%s).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The site you were looking for, %s, does not exist. Կայք, որը որոնում եք՝ %s, գոյություն չունի։ Details

The site you were looking for, %s, does not exist.

Կայք, որը որոնում եք՝ %s, գոյություն չունի։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: site address
Date added:
2015-11-01 11:15:20 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The site you were looking for, %s, does not exist, but you can create it now! Կայքը, որը դուք փնտրում եք՝ %s, գոյություն չունի, սակայն դուք կարող եք այն ստեղծել հիմա։ Details

The site you were looking for, %s, does not exist, but you can create it now!

Կայքը, որը դուք փնտրում եք՝ %s, գոյություն չունի, սակայն դուք կարող եք այն ստեղծել հիմա։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: site address
Date added:
2015-11-01 11:08:16 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You are logged in already. No need to register again! Դուք արդեն իսկ մուտք եք գործել ձեր հաշիվը։ Կարիք չկա կայքում կրկին գրանցվել։ Details

You are logged in already. No need to register again!

Դուք արդեն իսկ մուտք եք գործել ձեր հաշիվը։ Կարիք չկա կայքում կրկին գրանցվել։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-27 08:46:36 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, new registrations are not allowed at this time. Ներողություն ենք խնդրում, սակայն նոր գրանցումները ժամանակավոր կասեցված են։ Details

Sorry, new registrations are not allowed at this time.

Ներողություն ենք խնդրում, սակայն նոր գրանցումները ժամանակավոր կասեցված են։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-27 08:46:19 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Site registration has been disabled. Նոր կայքերի գրանցումները կասեցված են։ Details

Site registration has been disabled.

Նոր կայքերի գրանցումները կասեցված են։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-27 08:47:04 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User registration has been disabled. Նոր օգտվողների գրանցումները կասեցված են։ Details

User registration has been disabled.

Նոր օգտվողների գրանցումները կասեցված են։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-27 08:49:45 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must first <a href="%s">log in</a>, and then you can create a new site. Նոր կայքը ստեղծելուց առաջ ձեզ անհրաժեշտ է <a href="%s">մուտք գործել</a>ձեր հաշիվը։ Details

You must first <a href="%s">log in</a>, and then you can create a new site.

Նոր կայքը ստեղծելուց առաջ ձեզ անհրաժեշտ է <a href="%s">մուտք գործել</a>ձեր հաշիվը։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-27 08:46:36 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Registration has been disabled. Գրանցումները կասեցվել են։ Details

Registration has been disabled.

Գրանցումները կասեցվել են։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-27 08:49:45 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Greetings Site Administrator! You are currently allowing &#8220;%s&#8221; registrations. To change or disable registration go to your <a href="%s">Options page</a>. Ողջույն, կայքի վարիչ։ Դուք այժմ թույլատրում եք &#8220;%s&#8221; գրանցումները։ Այս կայանքը փոփոխելու համար այցելեք ձեր <a href="%s">Կարգավորումների էջը</a>։ Details

Greetings Site Administrator! You are currently allowing &#8220;%s&#8221; registrations. To change or disable registration go to your <a href="%s">Options page</a>.

Ողջույն, կայքի վարիչ։ Դուք այժմ թույլատրում եք &#8220;%s&#8221; գրանցումները։ Այս կայանքը փոփոխելու համար այցելեք ձեր <a href="%s">Կարգավորումների էջը</a>։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-27 08:46:19 GMT
Translated by:
aaleksanyants
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 122
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar