WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Network Admin: Swedish

1 2 3 21
Filter ↓ Sort ↓ All (315) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Network Nätverk Details

Network

Nätverk

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-01-27 21:03:03 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<a href="https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen" target="_blank">Documentation on the Network Screen</a> <a href="https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen" target="_blank">Dokumentation för Nätverkspanelen</a> Details

<a href="https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen" target="_blank">Documentation on the Network Screen</a>

<a href="https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen" target="_blank">Dokumentation för Nätverkspanelen</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-04-12 22:11:43 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<a href="https://codex.wordpress.org/Create_A_Network" target="_blank">Documentation on Creating a Network</a> <a href="https://codex.wordpress.org/Create_A_Network" target="_blank">Dokumentation för hur man skapar ett nätverk av webbplatser</a> Details

<a href="https://codex.wordpress.org/Create_A_Network" target="_blank">Documentation on Creating a Network</a>

<a href="https://codex.wordpress.org/Create_A_Network" target="_blank">Dokumentation för hur man skapar ett nätverk av webbplatser</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-04-12 22:11:34 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The choice of subdirectory sites is disabled if this setup is more than a month old because of permalink problems with &#8220;/blog/&#8221; from the main site. This disabling will be addressed in a future version. Valet av webbplatser som underkataloger inaktiveras om denna installation är mer än en månad gammal på grund av problem med permalänk &#8221;/blog/&#8221; från den huvudsakliga webbplatsen. Detta är något som kommer att åtgärdas i en framtida version. Details

The choice of subdirectory sites is disabled if this setup is more than a month old because of permalink problems with &#8220;/blog/&#8221; from the main site. This disabling will be addressed in a future version.

Valet av webbplatser som underkataloger inaktiveras om denna installation är mer än en månad gammal på grund av problem med permalänk &#8221;/blog/&#8221; från den huvudsakliga webbplatsen. Detta är något som kommer att åtgärdas i en framtida version.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-01-27 21:03:03 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enabled. This screen, now in the Network Admin navigation menu, will keep an archive of the added code. You can toggle between Network Admin and Site Admin by clicking on the Network Admin or an individual site name under the My Sites dropdown in the Toolbar. När du lägger till denna kod och uppdatera webbläsaren, bör nätverket vara aktiverat. Denna sida som nu återfinns i nätverksadmins navigationsmeny kommer att agera som ett arkiv av den extra koden du behöver. Du kan växla mellan nätverksadmin och webbplatsadmin genom att klicka på Nätverksadmin eller ett enskilt webbplatsnamn i rullgardinsmenyn Mina webbplatser i verktygsfältet. Details

Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enabled. This screen, now in the Network Admin navigation menu, will keep an archive of the added code. You can toggle between Network Admin and Site Admin by clicking on the Network Admin or an individual site name under the My Sites dropdown in the Toolbar.

När du lägger till denna kod och uppdatera webbläsaren, bör nätverket vara aktiverat. Denna sida som nu återfinns i nätverksadmins navigationsmeny kommer att agera som ett arkiv av den extra koden du behöver. Du kan växla mellan nätverksadmin och webbplatsadmin genom att klicka på Nätverksadmin eller ett enskilt webbplatsnamn i rullgardinsmenyn Mina webbplatser i verktygsfältet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-01-27 21:03:03 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add the designated lines of code to wp-config.php (just before <code>/*...stop editing...*/</code>) and <code>.htaccess</code> (replacing the existing WordPress rules). Lägg till angivna rader av kod i wp-config.php (precis innan <code>/* ...sluta redigera här... */</code>) och <code>.htaccess</code> (som ersätter de nuvarande reglerna för WordPress). Details

Add the designated lines of code to wp-config.php (just before <code>/*...stop editing...*/</code>) and <code>.htaccess</code> (replacing the existing WordPress rules).

Lägg till angivna rader av kod i wp-config.php (precis innan <code>/* ...sluta redigera här... */</code>) och <code>.htaccess</code> (som ersätter de nuvarande reglerna för WordPress).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-10-07 21:57:34 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The next screen for Network Setup will give you individually-generated lines of code to add to your wp-config.php and .htaccess files. Make sure the settings of your FTP client make files starting with a dot visible, so that you can find .htaccess; you may have to create this file if it really is not there. Make backup copies of those two files. Nästa sida för nätverk kommer att ge dig individuellt genererade rader kod att lägga till i dina filer wp-config.php och .htaccess. Kontrollera inställningarna i din FTP-klient för att göra filer som börjar med en punkt synliga så att du kan hitta .htaccess. Du kan behöva skapa denna fil om det inte redan finns en. Gör säkerhetskopior av dessa två filer. Details

The next screen for Network Setup will give you individually-generated lines of code to add to your wp-config.php and .htaccess files. Make sure the settings of your FTP client make files starting with a dot visible, so that you can find .htaccess; you may have to create this file if it really is not there. Make backup copies of those two files.

Nästa sida för nätverk kommer att ge dig individuellt genererade rader kod att lägga till i dina filer wp-config.php och .htaccess. Kontrollera inställningarna i din FTP-klient för att göra filer som börjar med en punkt synliga så att du kan hitta .htaccess. Du kan behöva skapa denna fil om det inte redan finns en. Gör säkerhetskopior av dessa två filer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-01-27 21:03:03 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose subdomains or subdirectories; this can only be switched afterwards by reconfiguring your install. Fill out the network details, and click install. If this does not work, you may have to add a wildcard DNS record (for subdomains) or change to another setting in Permalinks (for subdirectories). Välj subdomäner eller undermappar, detta kan bara ändras efteråt genom att man konfigurerar om sin installation. Fyll i nätverksdetaljer, och klicka på installera. Om detta inte fungerar kan du behöva lägga till en jokerpost (*) i DNSen (för subdomäner) eller byta till en annan inställning i permalänkar (för undermappar). Details

Choose subdomains or subdirectories; this can only be switched afterwards by reconfiguring your install. Fill out the network details, and click install. If this does not work, you may have to add a wildcard DNS record (for subdomains) or change to another setting in Permalinks (for subdirectories).

Välj subdomäner eller undermappar, detta kan bara ändras efteråt genom att man konfigurerar om sin installation. Fyll i nätverksdetaljer, och klicka på installera. Om detta inte fungerar kan du behöva lägga till en jokerpost (*) i DNSen (för subdomäner) eller byta till en annan inställning i permalänkar (för undermappar).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-01-27 21:03:04 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This screen allows you to configure a network as having subdomains (<code>site1.example.com</code>) or subdirectories (<code>example.com/site1</code>). Subdomains require wildcard subdomains to be enabled in Apache and DNS records, if your host allows it. Den här sidan tillåter dig att konfigurera ett nätverk att använda subdomäner (<code>sida1.exempel.se</code>) eller undermappar (<code>exempel.se/sida1</code>). Subdomäner kräver att jokerteckenposter konfigureras som subdomäner i Apache- och DNS-poster, om ditt webbhotell tillåter det. Details

This screen allows you to configure a network as having subdomains (<code>site1.example.com</code>) or subdirectories (<code>example.com/site1</code>). Subdomains require wildcard subdomains to be enabled in Apache and DNS records, if your host allows it.

Den här sidan tillåter dig att konfigurera ett nätverk att använda subdomäner (<code>sida1.exempel.se</code>) eller undermappar (<code>exempel.se/sida1</code>). Subdomäner kräver att jokerteckenposter konfigureras som subdomäner i Apache- och DNS-poster, om ditt webbhotell tillåter det.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-01-27 21:03:04 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Create a Network of WordPress Sites Skapa ett nätverk av WordPress-webbplatser Details

Create a Network of WordPress Sites

Skapa ett nätverk av WordPress-webbplatser

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-01-27 21:03:05 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must define the %1$s constant as true in your %2$s file to allow creation of a Network. Du måste sätta konstanten %1$s till true i din %2$s för att tillåta skapande av nätverk. Details

You must define the %1$s constant as true in your %2$s file to allow creation of a Network.

Du måste sätta konstanten %1$s till true i din %2$s för att tillåta skapande av nätverk.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1: WP_ALLOW_MULTISITE 2: wp-config.php
Date added:
2015-11-14 13:52:27 GMT
Translated by:
Mattias Tengblad (DaMsT)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The Network creation panel is not for WordPress MU networks. Panelen för skapande av nätverk är inte för WordPress MU nätverk. Details

The Network creation panel is not for WordPress MU networks.

Panelen för skapande av nätverk är inte för WordPress MU nätverk.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-01-27 21:03:05 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Users deleted. Användare raderade. Details

Users deleted.

Användare raderade.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-04-08 01:42:46 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Users removed from spam. Användare avmarkerade som skräppostare. Details

Users removed from spam.

Användare avmarkerade som skräppostare.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-04-08 01:42:46 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Users marked as spam. Användare markerade för skräppostning. Details

Users marked as spam.

Användare markerade för skräppostning.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-04-08 01:42:46 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 21
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar