WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Network Admin: Welsh

Filter ↓ Sort ↓ All (315) Translated (315) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 21
Prio Original string Translation
Network
Rhwydwaith Details
Network

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-10 20:23:20 UTC
Priority of the original:
normal
<a href="https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen" target="_blank">Documentation on the Network Screen</a>
<a href="https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen" target="_blank">Dogfennaeth ar Sgriniau Rhwydwaith</a> Details
<a href="https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen" target="_blank">Documentation on the Network Screen</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-04-12 22:11:43 UTC
Priority of the original:
normal
<a href="https://codex.wordpress.org/Create_A_Network" target="_blank">Documentation on Creating a Network</a>
<a href="https://codex.wordpress.org/Create_A_Network" target="_blank">Dogfennaeth Creu Rhwydwaith</a> Details
<a href="https://codex.wordpress.org/Create_A_Network" target="_blank">Documentation on Creating a Network</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-04-12 22:11:34 UTC
Priority of the original:
normal
The choice of subdirectory sites is disabled if this setup is more than a month old because of permalink problems with &#8220;/blog/&#8221; from the main site. This disabling will be addressed in a future version.
Mae'r dewis o wefannau is-gyfeiriadur wedi ei anablu os yw'r gosodiad yn fwy na mis oed oherwydd problemau dolenni parhaol gyda &#8220;/blog/&#8221; o'r brif wefan. Bydd yr anablu hwn yn cael sylw yn y dyfodol. Details
The choice of subdirectory sites is disabled if this setup is more than a month old because of permalink problems with &#8220;/blog/&#8221; from the main site. This disabling will be addressed in a future version.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-16 15:02:17 UTC
Priority of the original:
normal
Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enabled. This screen, now in the Network Admin navigation menu, will keep an archive of the added code. You can toggle between Network Admin and Site Admin by clicking on the Network Admin or an individual site name under the My Sites dropdown in the Toolbar.
Unwaith i chi ychwanegu'r cod hwn ac ailgychwyn eich porwr, dylai amlwefan fod wedi ei alluogi. Bydd y sgrin hon, nawr yn newislen symud y Gweinyddwr Rhwydwaith, yn cadw archif o'r cod ychwanegwyd. Mae modd toglo rhwng Gweinyddwr Rhwydwaith a Gweinyddwr Gwefan drwy glicio ar y Gweinyddwr Rhwydwaith neu enw gwefan unigol o dan gwymplen Gwefannau yn y Bar Offer. Details
Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enabled. This screen, now in the Network Admin navigation menu, will keep an archive of the added code. You can toggle between Network Admin and Site Admin by clicking on the Network Admin or an individual site name under the My Sites dropdown in the Toolbar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-16 15:02:17 UTC
Priority of the original:
normal
Add the designated lines of code to wp-config.php (just before <code>/*...stop editing...*/</code>) and <code>.htaccess</code> (replacing the existing WordPress rules).
Ychwanegwch y llinellau penodol o god i wp-config.php (cyn <code>/*...stop editing...*/</code>) a <code>.htaccess</code> (gan gymryd lle rheolau cyfredol WordPress). Details
Add the designated lines of code to wp-config.php (just before <code>/*...stop editing...*/</code>) and <code>.htaccess</code> (replacing the existing WordPress rules).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-12-01 12:24:19 UTC
Priority of the original:
normal
The next screen for Network Setup will give you individually-generated lines of code to add to your wp-config.php and .htaccess files. Make sure the settings of your FTP client make files starting with a dot visible, so that you can find .htaccess; you may have to create this file if it really is not there. Make backup copies of those two files.
Bydd y sgrin nesaf Gosod Rhwydwaith yn cynhyrchu llinellau o god wedi eu cynhyrchu'n unigol i'w hychwanegu at eich ffeiliau wp-config.php a .htaccess. Gwnewch yn siŵr fod gosodiadau eich cleient FTP yn dangos ffeiliau gyda'r dot yn weladwy, fel bod modd canfod .htaccess; efallai y bydd yn rhaid i chi greu'r ffeil os nad yw yna. Gwnewch gopïau wrth gefn o'r ddwy ffeil. Details
The next screen for Network Setup will give you individually-generated lines of code to add to your wp-config.php and .htaccess files. Make sure the settings of your FTP client make files starting with a dot visible, so that you can find .htaccess; you may have to create this file if it really is not there. Make backup copies of those two files.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-16 15:02:17 UTC
Priority of the original:
normal
Choose subdomains or subdirectories; this can only be switched afterwards by reconfiguring your install. Fill out the network details, and click install. If this does not work, you may have to add a wildcard DNS record (for subdomains) or change to another setting in Permalinks (for subdirectories).
Dewiswch is barthau neu isgyfeiriaduron; gall hyn ddim ond cael ei newid yn hwyrach drwy ailffurfweddu eich gosodiad. Llanwch fanylion y rhwydwaith a chlicio gosod. Os nad yw hyn yn gweithio, efallai bydd yn rhaid ychwanegu cofnod wildcard DNS (ar gyfer is barthau) neu newid gosodiadau eraill yn y Dolenni Parhaol (ar gyfer isgyfeiriaduron). Details
Choose subdomains or subdirectories; this can only be switched afterwards by reconfiguring your install. Fill out the network details, and click install. If this does not work, you may have to add a wildcard DNS record (for subdomains) or change to another setting in Permalinks (for subdirectories).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-16 15:02:17 UTC
Priority of the original:
normal
This screen allows you to configure a network as having subdomains (<code>site1.example.com</code>) or subdirectories (<code>example.com/site1</code>). Subdomains require wildcard subdomains to be enabled in Apache and DNS records, if your host allows it.
Mae'r sgrin hon yn caniátau i chi ffurfweddu rhwydwaith fel petai'n meddu ar is barthau (<code>site1.example.com</code>) neu isgyfeiriaduron (<code>example.com/site1</code>). Mae is barthau angen isbarthau wildcard wedi eu galluogi yn Apache a chofnodion DNS, os yw eich gwesteiwr yn caniátau hynny. Details
This screen allows you to configure a network as having subdomains (<code>site1.example.com</code>) or subdirectories (<code>example.com/site1</code>). Subdomains require wildcard subdomains to be enabled in Apache and DNS records, if your host allows it.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-16 15:02:17 UTC
Priority of the original:
normal
Create a Network of WordPress Sites
Creu Rhwydwaith o Wefannau WordPress Details
Create a Network of WordPress Sites

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-16 15:02:17 UTC
Priority of the original:
normal
You must define the %1$s constant as true in your %2$s file to allow creation of a Network.
Mae'n rhaid i chi ddiffinio'r %1$s cyson fel true yn eich ffeil %2$s i ganiatáu creu Rhwydwaith. Details
You must define the %1$s constant as true in your %2$s file to allow creation of a Network.
Comment

1: WP_ALLOW_MULTISITE 2: wp-config.php

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-11-19 15:12:28 UTC
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
The Network creation panel is not for WordPress MU networks.
Nid yw'r panel creu rhwydwaith ar gyfer rhwydweithiau WordPress MU. Details
The Network creation panel is not for WordPress MU networks.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-16 15:02:17 UTC
Priority of the original:
normal
Users deleted.
Defnyddwyr wedi eu dileu. Details
Users deleted.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-16 15:02:20 UTC
Priority of the original:
normal
Users removed from spam.
Defnyddwyr wedi eu tynnu o'r sbam. Details
Users removed from spam.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-16 15:02:20 UTC
Priority of the original:
normal
Users marked as spam.
Defnyddiwr wedi eu marcio fel sbam. Details
Users marked as spam.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2012-04-10 20:23:21 UTC
Priority of the original:
normal
1 2 3 21
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as