WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Lithuanian

Filter ↓ Sort ↓ All (2,422) Translated (2,422) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (745)
1 2 3 4 5 50
Prio Original string Translation
Because this is a multisite installation, you may add accounts that already exist on the Network by specifying a username or email, and defining a role. For more options, such as specifying a password, you have to be a Network Administrator and use the hover link under an existing user’s name to Edit the user profile under Network Admin > All Users.
Kadangi tai multitinklalapio instaliacija, Jūs galite pridėti paskyras kurios jau egzistuoja tinkle, nurodydami vartotojo vardą arba el.paštą arba pasirinkę rolę. Norėdami matyti daugiau nustatymų, kaip pavyzdžiui slaptažodžių pakeitimą, Jūs turite būti Tinklo administratorius, tuomet puslapyje Tinklo Administravimas > Visi vartotojai, užėję pele virš vartotojo vardo, matysite nuorodą Redaguoti. Details
Because this is a multisite installation, you may add accounts that already exist on the Network by specifying a username or email, and defining a role. For more options, such as specifying a password, you have to be a Network Administrator and use the hover link under an existing user’s name to Edit the user profile under Network Admin > All Users.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 10:07:59 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
Hovering over a row reveals action links: Edit, Delete Permanently, and View. Clicking Edit or on the media file’s name displays a simple screen to edit that individual file’s metadata. Clicking Delete Permanently will delete the file from the media library (as well as from any posts to which it is currently attached). View will take you to the display page for that file.
Užėjus su pele ant konkretaus failo eilutės, bus parodyti galimi veiksmai: Redaguoti, Ištrinti negrįžtamai bei Peržiūrėti. Paspaudus ant Redaguoti arba failo pavadinimo, bus atidarytas paprastas langas, kuriame galėsite pakeisti konkretaus failo meta informaciją. Paspaudus ant Ištrinti negrįžtamai failas bus ištrintas iš Failų saugyklos (taip pat jo neliks visuose įrašuose, su kuriais jis buvo susietas). Peržiūrėti atidarys failo puslapį Jūsų tinklalapyje. Details
Hovering over a row reveals action links: Edit, Delete Permanently, and View. Clicking Edit or on the media file’s name displays a simple screen to edit that individual file’s metadata. Clicking Delete Permanently will delete the file from the media library (as well as from any posts to which it is currently attached). View will take you to the display page for that file.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 10:01:04 UTC
Last modified:
2015-02-05 10:01:05 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
You can filter the list of users by User Role using the text links in the upper left to show All, Administrator, Editor, Author, Contributor, or Subscriber. The default view is to show all users. Unused User Roles are not listed.
Jūs galite filtruoti vartotojų sąrašą pagal jų rolę - matyti visus, administratorius, redaktorius, autorius, kūrėjus ir skaitytojus. Numatytasis vaizdas yra visų vartotojų rodymas. Nenaudojamos rolės nėra rodomos filtravimo pasirinkime. Details
You can filter the list of users by User Role using the text links in the upper left to show All, Administrator, Editor, Author, Contributor, or Subscriber. The default view is to show all users. Unused User Roles are not listed.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 09:01:24 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
New users will receive an email letting them know they’ve been added as a user for your site. This email will also contain their password. Check the box if you don’t want the user to receive a welcome email.
Nauji vartotojai gaus el.laišką, kuriame bus informuojama, kad jie buvo pridėti kaip šio tinklalapio vartotojai. Tame el.laiške bus nurodytas ir jų prisijungimo slaptažodis. Pažymėkite varnele šioje vietoje, jei nenorėtumėte, kad šis vartotojas gautų tokį laišką. Details
New users will receive an email letting them know they’ve been added as a user for your site. This email will also contain their password. Check the box if you don’t want the user to receive a welcome email.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 08:58:33 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
The Categories and Tags Converter link on this screen will take you to the Import screen, where that Converter is one of the plugins you can install. Once that plugin is installed, the Activate Plugin & Run Importer link will take you to a screen where you can choose to convert tags into categories or vice versa.
Kategorijų/Žymų konverterio nuoroda Jus nukels į Importo puslapį, kuriame šis konverteris įdėtas kaip vienas iš įskiepių, kurį galite instaliuoti. Kai šis įskiepis instaliuotas, paspauskite nuorodą "Aktyvuoti įskiepį ir paleisti importavimo įrankį" - bus atidarytas langas, kuriame galėsite pasirinkti konvertuoti žymas į kategorijas arba atvirkščiai. Details
The Categories and Tags Converter link on this screen will take you to the Import screen, where that Converter is one of the plugins you can install. Once that plugin is installed, the Activate Plugin & Run Importer link will take you to a screen where you can choose to convert tags into categories or vice versa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 04:04:07 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
Categories have hierarchy, meaning that you can nest sub-categories. Tags do not have hierarchy and cannot be nested. Sometimes people start out using one on their posts, then later realize that the other would work better for their content.
Kategorijos yra hierarchiškos, tai reiškia, kad jos gali turėti sub-kategorijas. Žymos nėra hierarchiškos ir negali turėti lygių. Kartais įrašuose pradedama naudoti kategorijos, o po to suvokiama, kad žymos būtų tiksliau (arba atvirkščiai). Details
Categories have hierarchy, meaning that you can nest sub-categories. Tags do not have hierarchy and cannot be nested. Sometimes people start out using one on their posts, then later realize that the other would work better for their content.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 04:01:37 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
You have specified this user for deletion:
Jūs nurodėte ištrinti šiuos vartotojus: Details
You have specified this user for deletion:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 02:18:46 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
Hi, You've been invited to join '%1$s' at %2$s with the role of %3$s. Please click the following link to confirm the invite: %4$s
Sveiki, Jūs esate pakviestas prisijungti prie tinklalapio '%1$s' (nuoroda %2$s) kaip %3$s. Paspauskite ant šios nuorodos jei norite priimti pakvietimą: %4$s Details
Hi, You've been invited to join '%1$s' at %2$s with the role of %3$s. Please click the following link to confirm the invite: %4$s
Comment

1: Site name, 2: site URL, 3: role, 4: activation URL

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 01:58:31 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
You can view all posts made by a user by clicking on the number under the Posts column.
Pamatyti visus konkretaus vartotojo įrašus galite spustelėję ant numeriuko stulpelyje Įrašai. Details
You can view all posts made by a user by clicking on the number under the Posts column.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 01:52:53 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
Edit takes you to the editable profile screen for that user. You can also reach that screen by clicking on the username.
Nuoroda "Redaguoti" perkels Jus į vartotojo profilio redagavimo puslapį. Į tą patį puslapį pateksite ir paspaudę ant vartotojo vardo. Details
Edit takes you to the editable profile screen for that user. You can also reach that screen by clicking on the username.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 01:52:07 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
Hovering over a row in the users list will display action links that allow you to manage users. You can perform the following actions:
Užėjus su pele ant konkrečios eilutės vartotojų sąraše, pamatysite nuorodas, kurių pagalba galėsite valdyti vartotojų informaciją. Galėsite atlikti tokius veiksmus: Details
Hovering over a row in the users list will display action links that allow you to manage users. You can perform the following actions:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 01:46:55 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
If a media file has not been attached to any content, you will see that in the Uploaded To column, and can click on Attach to launch a small popup that will allow you to search for existing content and attach the file.
Jei failas nepriskirtas jokiam įrašui, tai matysite stulpelyje "Priskirta prie" bei galėsite paspausti ant nuorodos "Priskirti failą" - tuomet atsiras nedidelis atskiras langas kuriame galėsite surasti reikiamą įrašą ir jam priskirti failą. Details
If a media file has not been attached to any content, you will see that in the Uploaded To column, and can click on Attach to launch a small popup that will allow you to search for existing content and attach the file.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 01:44:33 UTC
Last modified:
2016-03-31 07:27:33 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
You can hide/display columns based on your needs and decide how many users to list per screen using the Screen Options tab.
Naudodami Ekrano nustatymų skiltį, galite slėpti/rodyti stulpelius pagal savo poreikius bei nuspręsti, po kiek vartotojų rodyti viename puslapyje. Details
You can hide/display columns based on your needs and decide how many users to list per screen using the Screen Options tab.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 01:43:31 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
Enter the email address of an existing user on this network to invite them to this site. That person will be sent an email asking them to confirm the invite.
Įveskite šiame tinkle egzistuojančio vartotojo el.pašto adresą, jei norite pakviesti jį į šį tinklalapį. Tam vartotojui bus išsiųstas pakvietimo laiškas, kuriame bus prašoma patvirtinti, kad jis nori priimti pakvietimą. Details
Enter the email address of an existing user on this network to invite them to this site. That person will be sent an email asking them to confirm the invite.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 01:14:10 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
Enter the email address or username of an existing user on this network to invite them to this site. That person will be sent an email asking them to confirm the invite.
Įveskite šiame tinkle egzistuojančio vartotojo el.pašto adresą arba vartotojo vardą, jei norite pakviesti jį į šį tinklalapį. Tam vartotojui bus išsiųstas pakvietimo laiškas, kuriame bus prašoma patvirtinti, kad jis nori priimti pakvietimą. Details
Enter the email address or username of an existing user on this network to invite them to this site. That person will be sent an email asking them to confirm the invite.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-02-05 01:13:28 UTC
Translated by:
Justina (pokeraitis)
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 5 50
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as