WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Swedish

1 2 3 4 5 158
Filter ↓ Sort ↓ All (2,360) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Many themes show some sidebar widgets by default until you edit your sidebars, but they are not automatically displayed in your sidebar management tool. After you make your first widget change, you can re-add the default widgets by adding them from the Available Widgets area. Många teman visar ett par widgetar som standard tills du redigera din sidopaneler, men de visas inte automatiskt i widgethanteraren. När du gör dina första ändringar för widgetfälten så kan du lägga till motsvarande standardwidgets från panelen Tillgängliga widgetar. Details
Many themes show some sidebar widgets by default until you edit your sidebars, but they are not automatically displayed in your sidebar management tool. After you make your first widget change, you can re-add the default widgets by adding them from the Available Widgets area.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 11:09:22 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Missing Widgets Saknade widgetar Details
Missing Widgets

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 11:09:22 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Enabling Accessibility Mode, via Screen Options, allows you to use Add and Edit buttons instead of using drag and drop. Att aktivera kompatibilitetsläge via Panelinställningar tillåter dig att använda knapparna Lägg till och Redigera istället för dra och släpp. Details
Enabling Accessibility Mode, via Screen Options, allows you to use Add and Edit buttons instead of using drag and drop.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-26 21:38:04 GMT
Translated by:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Priority of the original:
normal
Widgets may be used multiple times. You can give each widget a title, to display on your site, but it’s not required. Widgetar kan användas flera gånger. Du kan ange en titel som visas på din sida för varje widget, men det är inte obligatoriskt. Details
Widgets may be used multiple times. You can give each widget a title, to display on your site, but it’s not required.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 11:09:22 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
If you want to remove the widget but save its setting for possible future use, just drag it into the Inactive Widgets area. You can add them back anytime from there. This is especially helpful when you switch to a theme with fewer or different widget areas. Om du vill ta bort widgetar men spara dess inställningar för framtida användning, dra helt enkelt bara widgeten till panelen Inaktiva widgetar. Du kan när som helst återanvända dessa widgetar. Kan vara särskilt användbart när man byter till ett tema med en annan uppsättning widgetar. Details
If you want to remove the widget but save its setting for possible future use, just drag it into the Inactive Widgets area. You can add them back anytime from there. This is especially helpful when you switch to a theme with fewer or different widget areas.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 11:09:22 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Removing and Reusing Borttagning och återanvändning Details
Removing and Reusing

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-11-24 05:18:18 GMT
Translated by:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Priority of the original:
normal
The Available Widgets section contains all the widgets you can choose from. Once you drag a widget into a sidebar, it will open to allow you to configure its settings. When you are happy with the widget settings, click the Save button and the widget will go live on your site. If you click Delete, it will remove the widget. Sektionen Tillgängliga widgetar innehåller alla widgetar som du kan välja mellan. När du drar en widget till en sidopanel så kommer den att öppna för att låta dig konfigurera dess inställningar. När du är nöjd med widgeten inställningarna klickar du på knappen Spara och widget kommer att visas live på din webbplats. Om du klickar Ta bort så tas widgeten bort. Details
The Available Widgets section contains all the widgets you can choose from. Once you drag a widget into a sidebar, it will open to allow you to configure its settings. When you are happy with the widget settings, click the Save button and the widget will go live on your site. If you click Delete, it will remove the widget.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 11:09:22 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Widgets are independent sections of content that can be placed into any widgetized area provided by your theme (commonly called sidebars). To populate your sidebars/widget areas with individual widgets, drag and drop the title bars into the desired area. By default, only the first widget area is expanded. To populate additional widget areas, click on their title bars to expand them. Widgetar är oberoende delar av innehåll som kan placeras i de widgetfält som finns i ditt tema (allmänt kallat sidopanel). För att fylla dina sidopaneler/widgetfält med enskilda widgetar, dra och släpp titellisterna till önskat fält. Som standard så är bara den första widgetfältet utvidgat. Om du vill fylla ytterligare widgetfält, klicka på deras titelrad för att expandera dem. Details
Widgets are independent sections of content that can be placed into any widgetized area provided by your theme (commonly called sidebars). To populate your sidebars/widget areas with individual widgets, drag and drop the title bars into the desired area. By default, only the first widget area is expanded. To populate additional widget areas, click on their title bars to expand them.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 11:09:22 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Other users have been removed. Andra användare har tagits bort. Details
Other users have been removed.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-04-25 23:26:54 GMT
Priority of the original:
normal
You can't remove the current user. Du kan inte radera den nuvarande användaren. Details
You can't remove the current user.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-04-25 23:26:54 GMT
Priority of the original:
normal
User removed from this site. Användaren har tagits bort från den här webbplatsen. Details
User removed from this site.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-01-27 21:01:35 GMT
Priority of the original:
normal
Other users have been deleted. Andra användare har raderats. Details
Other users have been deleted.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-02-17 18:17:04 GMT
Priority of the original:
normal
You can’t delete the current user. Du kan inte radera den nuvarande användaren. Details
You can’t delete the current user.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-02-17 18:17:04 GMT
Priority of the original:
normal
Other user roles have been changed. Andra användares roller har ändrats. Details
Other user roles have been changed.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-02-17 18:17:04 GMT
Priority of the original:
normal
The current user’s role must have user editing capabilities. Den nuvarande användarens roll måste ha rättigheten för att ändra användares rättigheter. Details
The current user’s role must have user editing capabilities.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-02-17 18:17:04 GMT
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 5 158
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar