WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (2,420) Translated (2,420) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (207)
1 2 3 14
Prio Original string Translation
Error in displaying the widget settings form. Pri zobrazovaní formuláru nastavení widgetu došlo k chybe. Details
Error in displaying the widget settings form.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:52:19 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
Select both the sidebar for this widget and the position of the widget in that sidebar. Vyberte, v ktorom bočnom panely a na akej pozícii má byť tento widget umiestnený. Details
Select both the sidebar for this widget and the position of the widget in that sidebar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:52:07 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
Drag widgets here to remove them from the sidebar but keep their settings. Sem presuňte widgety z bočného panelu, ak ich chcete deaktivovať, ale zároveň zachovať ich nastavenia. Details
Drag widgets here to remove them from the sidebar but keep their settings.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:58 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
The theme you are currently using isn&#8217;t widget-aware, meaning that it has no sidebars that you are able to change. For information on making your theme widget-aware, please <a href="https://codex.wordpress.org/Widgetizing_Themes">follow these instructions</a>. Túto správu vidíte preto, lebo téma, ktorú práve používate nepoužíva widgety, čiže a teda neobsahuje postranné panely, ktoré by ste mohli upravovať. Ak vás zaujíma ako môžete tému upraviť tak, aby bola schopná s widgetmi pracovať, nasledujte prosím <a href="https://codex.wordpress.org/Widgetizing_Themes">inštrukcie na tejto stránke [EN]</a>. Details
The theme you are currently using isn&#8217;t widget-aware, meaning that it has no sidebars that you are able to change. For information on making your theme widget-aware, please <a href="https://codex.wordpress.org/Widgetizing_Themes">follow these instructions</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:49 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
Many themes show some sidebar widgets by default until you edit your sidebars, but they are not automatically displayed in your sidebar management tool. After you make your first widget change, you can re-add the default widgets by adding them from the Available Widgets area. Mnohé témy zobrazujú automaticky niektoré predvolené widgety v postrannom panele pokiaľ ho sami neupravíte, ale tieto widgety nie sú automaticky zobrazované v nástroji pre správu bočného panelu. Po tom čo urobíte prvú úpravu widgetov, môžete znovu pridať predvolené widgety zo sekcie "Dostupné widgety". Details
Many themes show some sidebar widgets by default until you edit your sidebars, but they are not automatically displayed in your sidebar management tool. After you make your first widget change, you can re-add the default widgets by adding them from the Available Widgets area.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:42 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
Enabling Accessibility Mode, via Screen Options, allows you to use Add and Edit buttons instead of using drag and drop. Zapnutie Režimu prístupnosti v Nastaveniach obrazovky vám umožní používať tlačidlá "Pridať" a "Upraviť" namiesto metódy ťahaj a pusť. Details
Enabling Accessibility Mode, via Screen Options, allows you to use Add and Edit buttons instead of using drag and drop.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:37 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
If you want to remove the widget but save its setting for possible future use, just drag it into the Inactive Widgets area. You can add them back anytime from there. This is especially helpful when you switch to a theme with fewer or different widget areas. V prípade, že chcete odstránit widget, ale chcete uložiť jeho nastavenia pre budúce použitie, tak ho jednoducho presunte do oblasti "Neaktívne widgety". Hocikedy ich môžete odtiaľ opäť vrátiť. Táto funkcia je obzvlášť nápomocná ak chcete v súčasnosti presedlať na tému, ktorá má menej, alebo odlišné oblasti pre widgety. Details
If you want to remove the widget but save its setting for possible future use, just drag it into the Inactive Widgets area. You can add them back anytime from there. This is especially helpful when you switch to a theme with fewer or different widget areas.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:30 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
You can't remove the current user. Nemôžete odstrániť tohoto užívateľa. Details
You can't remove the current user.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:16 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
You can&#8217;t delete the current user. Nemôžete vymazať tohoto užívateľa. Details
You can&#8217;t delete the current user.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:05 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
Other user roles have been changed. Role ostatných užívateľov boli zmenené. Details
Other user roles have been changed.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:02 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
There are no valid users selected for deletion. Nevybrali ste žiadnych platných užívateľov na odstránenie. Details
There are no valid users selected for deletion.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:50:22 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
Administrators have access to all the administration features. Administrátori majú prístup k všetkým správcovským funkciám. Details
Administrators have access to all the administration features.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:48:22 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
Editors can publish posts, manage posts as well as manage other people&#8217;s posts, etc. Editori môžu publikovať články, spravovať vlastné články aj články ostatných ľudí, atď. Details
Editors can publish posts, manage posts as well as manage other people&#8217;s posts, etc.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:48:19 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
Contributors can write and manage their posts but not publish posts or upload media files. Prispievatelia môžu písať a spravovať ich články, ale nemôžu ich publikovať, alebo nahrávať multimediálne súbory. Details
Contributors can write and manage their posts but not publish posts or upload media files.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:48:14 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
Remember to click the Update Profile button when you are finished. Keď skončíte, nezabudnite kliknúť na tlačidlo "Aktualizovať profil". Details
Remember to click the Update Profile button when you are finished.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:44:58 GMT
Translated by:
pinq09
Priority of the original:
normal
1 2 3 14
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as