WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (2,420) Translated (2,420) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (40)
1 2 3
Prio Original string Translation
You can hide/display columns based on your needs and decide how many users to list per screen using the Screen Options tab. V karte Nastavenia zobrazenia môžete skryť/zobraziť stĺpce podľa vašich potrieb a rozhodnúť koľko článkov sa zobrazí v zozname na obrazovke. Details
You can hide/display columns based on your needs and decide how many users to list per screen using the Screen Options tab.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:49:33 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
Enter the email address or username of an existing user on this network to invite them to this site. That person will be sent an email asking them to confirm the invite. Vložte e-mailovú adresu alebo užívateľské meno existujúceho užívateľa. Tejto osobe bude zaslaný e-mail o pozvaní na vašu stránku a so žiadosťou o potvrdenie pozvánky. Details
Enter the email address or username of an existing user on this network to invite them to this site. That person will be sent an email asking them to confirm the invite.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:48:56 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
You can change your password, turn on keyboard shortcuts, change the color scheme of your WordPress administration screens, and turn off the WYSIWYG (Visual) editor, among other things. You can hide the Toolbar (formerly called the Admin Bar) from the front end of your site, however it cannot be disabled on the admin screens. Okrem iného si môžete zmeniť heslo, zapnúť klávesové skratky, zmeniť farebnú schému administračného rozhrania obrazovky WordPress a vypnúť WYSIWYG (vizuálny) editor. Môžete skryť panel nástrojov (predtým administrátorský panel) vo vonkajšej časti vašich stránok, ale nemôže byť skrytý na administrátorských obrazovkách. Details
You can change your password, turn on keyboard shortcuts, change the color scheme of your WordPress administration screens, and turn off the WYSIWYG (Visual) editor, among other things. You can hide the Toolbar (formerly called the Admin Bar) from the front end of your site, however it cannot be disabled on the admin screens.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:44:48 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
Hovering over a row reveals action links: Edit, Delete Permanently, and View. Clicking Edit or on the media file’s name displays a simple screen to edit that individual file’s metadata. Clicking Delete Permanently will delete the file from the media library (as well as from any posts to which it is currently attached). View will take you to the display page for that file. Prejdením kurzorom myši nad riadkom sa vám zobrazia dostupné odkazy s možnosťami spravovania konkrétneho súboru. Máte možnosť vykonať niektorú z činností: Upraviť, Zmazať a Zobraziť. Po kliknutí na Upraviť budete presmerovaný na administračnú stránku určenú na detailné úpravy súboru. Pomocou odkazu Zmazať môžete súbor nenávratne zmazať z Knižnice médií, a tým súčasne tiež z článku, ku ktorému je práve priradený. Pri použití posledného odkazu s názvom Zobraziť dôjde k presmerovaniu na špeciálnu stránku so zobrazením tohto mediálneho súboru na webe. Details
Hovering over a row reveals action links: Edit, Delete Permanently, and View. Clicking Edit or on the media file’s name displays a simple screen to edit that individual file’s metadata. Clicking Delete Permanently will delete the file from the media library (as well as from any posts to which it is currently attached). View will take you to the display page for that file.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:44:11 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
If you want to convert your categories to tags (or vice versa), use the <a href="%s">Categories and Tags Converter</a> available from the Import screen. V prípade, že chcete previesť kategórie na značky (alebo naopak), použite prosím príslušný nástroj s názvom <a href="%s">Konvertor kategórií a značiek</a>, ktorý je dostupný na obrazovke Import. Details
If you want to convert your categories to tags (or vice versa), use the <a href="%s">Categories and Tags Converter</a> available from the Import screen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:39:58 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
The active theme is broken. Reverting to the default theme. Aktívna téma je poškodená. Vracia sa k pôvodnej téme. Details
The active theme is broken. Reverting to the default theme.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:39:15 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
You can create the <code>wp-config.php</code> manually and paste the following text into it. Súbor <code>wp-config.php</code> môžete vytvoriť ručne a skopírovať do neho následujúci text. Details
You can create the <code>wp-config.php</code> manually and paste the following text into it.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:36:54 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this. Toto zmeňte, ak chcete mať spustených viac WordPress inštalácií v jedinej databáze Details
If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:36:50 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
Table Prefix Prefix tabuľky Details
Table Prefix

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:36:47 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
&hellip;and your MySQL password. &hellip;a MySQL heslo. Details
&hellip;and your MySQL password.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:36:38 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
Let&#8217;s go! Poďme na to! Details
Let&#8217;s go!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:36:18 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
Table prefix (if you want to run more than one WordPress in a single database) Prefix tabuľky (ak v jedinej databáze chcete mať viac ako jeden WordPress) Details
Table prefix (if you want to run more than one WordPress in a single database)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:36:09 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
WordPress &rsaquo; Setup Configuration File WordPress &rsaquo; Nastaviť konfiguračný súbor Details
WordPress &rsaquo; Setup Configuration File

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:35:47 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
The file 'wp-config.php' already exists one level above your WordPress installation. If you need to reset any of the configuration items in this file, please delete it first. You may try <a href='install.php'>installing now</a>. Súbor 'wp-config.php' už existuje jednu úroveň nad WordPress inštaláciou. Ak potrebujete resetovať nastavenia v tomto súbore, najskôr ho zmažte. Skúste <a href='install.php'>nainštalovať teraz</a>. Details
The file 'wp-config.php' already exists one level above your WordPress installation. If you need to reset any of the configuration items in this file, please delete it first. You may try <a href='install.php'>installing now</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:35:44 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
The file 'wp-config.php' already exists. If you need to reset any of the configuration items in this file, please delete it first. You may try <a href='%s'>installing now</a>. Súbor 'wp-config.php' už existuje. Ak potrebujete resetovať nastavenia v tomto súbore, najskôr ho zmažte. Skúste <a href='%s'>nainštalovať teraz</a>. Details
The file 'wp-config.php' already exists. If you need to reset any of the configuration items in this file, please delete it first. You may try <a href='%s'>installing now</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:35:42 GMT
Translated by:
Pavol Caban (palicko)
Priority of the original:
normal
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as