WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Norwegian (Bokmål)

Filter ↓ Sort ↓ All (2,420) Translated (2,420) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (896)
1 2 3 60
Prio Original string Translation
Add Widget Legg til widget Details
Add Widget

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:52:31 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
To activate a widget drag it to a sidebar or click on it. To deactivate a widget and delete its settings, drag it back. For å aktivere en widget, dra den til sidekolonnen eller klikk på den. For å deaktivere en widget og slette innstillingene, dra den tilbake. Details
To activate a widget drag it to a sidebar or click on it. To deactivate a widget and delete its settings, drag it back.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:52:30 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Deactivate removing-widget Deaktiver Details
Deactivate
Context removing-widget
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:52:27 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
<a href="https://codex.wordpress.org/Appearance_Widgets_Screen" target="_blank">Documentation on Widgets</a> <a href="https://codex.wordpress.org/Appearance_Widgets_Screen" target="_blank">Dokumentasjon om widgeter</a> Details
<a href="https://codex.wordpress.org/Appearance_Widgets_Screen" target="_blank">Documentation on Widgets</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:48 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
When changing themes, there is often some variation in the number and setup of widget areas/sidebars and sometimes these conflicts make the transition a bit less smooth. If you changed themes and seem to be missing widgets, scroll down on this screen to the Inactive Widgets area, where all of your widgets and their settings will have been saved. Når du endrer temaer er det ofte litt variasjon i antallet og oppsettet med widget-områder, og noen ganger oppstår konflikter som gjør overgangen ikke-fullt-så-smertefri. Hvis du endret temaer og det ser ut til at du mangler noen widgeter, bla ned på siden til Inaktive widgeter, der alle dine widgeter og deres innstillinger blir lagret. Details
When changing themes, there is often some variation in the number and setup of widget areas/sidebars and sometimes these conflicts make the transition a bit less smooth. If you changed themes and seem to be missing widgets, scroll down on this screen to the Inactive Widgets area, where all of your widgets and their settings will have been saved.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:46 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Many themes show some sidebar widgets by default until you edit your sidebars, but they are not automatically displayed in your sidebar management tool. After you make your first widget change, you can re-add the default widgets by adding them from the Available Widgets area. Mange temaer viser widgeter som standard inntil du redigerer sidekolonnene, men de vises ikke automatisk i verktøyet på denne siden. Etter at du har gjort din første widget-endring, kan du legge til standard-widgetene ved å legge dem til fra området med tilgjengelige widgeter. Details
Many themes show some sidebar widgets by default until you edit your sidebars, but they are not automatically displayed in your sidebar management tool. After you make your first widget change, you can re-add the default widgets by adding them from the Available Widgets area.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:42 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Enabling Accessibility Mode, via Screen Options, allows you to use Add and Edit buttons instead of using drag and drop. Når du aktiverer tilgengelighetstilstand via fanen for skjerminnstillinger, kan du bruke Legg til- og og Rediger-knappene istedenfor å bruke dra-og-slipp. Details
Enabling Accessibility Mode, via Screen Options, allows you to use Add and Edit buttons instead of using drag and drop.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:37 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Widgets may be used multiple times. You can give each widget a title, to display on your site, but it&#8217;s not required. Widgeter kan brukes flere ganger. Du kan gi hver enkelt widget en egen tittel som vises på ditt nettsted, men du må ikke. Details
Widgets may be used multiple times. You can give each widget a title, to display on your site, but it&#8217;s not required.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:34 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
If you want to remove the widget but save its setting for possible future use, just drag it into the Inactive Widgets area. You can add them back anytime from there. This is especially helpful when you switch to a theme with fewer or different widget areas. Hvis du vil ta vekk en widget, men lagre innstillingene i tilfelle den skal aktiveres igjen, er det bare å dra widgeten til området med inaktive widgeter. Derifra kan du legge dem tilbake når som helst. Det er spesielt nyttig når du endrer tema til et et med færre eller andre widget-områder. Details
If you want to remove the widget but save its setting for possible future use, just drag it into the Inactive Widgets area. You can add them back anytime from there. This is especially helpful when you switch to a theme with fewer or different widget areas.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:30 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
The Available Widgets section contains all the widgets you can choose from. Once you drag a widget into a sidebar, it will open to allow you to configure its settings. When you are happy with the widget settings, click the Save button and the widget will go live on your site. If you click Delete, it will remove the widget. Seksjonen Tilgjengelige widgeter inneholder alle widgeter du kan velge fra. Når du drar en widget til et sideområde, vil du få muligheten til å tilpasse innstillingene. Når du er fornøyd med widgetinnstillingene, klikker du på Lagre-knappen og widgeten vil vises på nettstedet ditt. Hvis du klikker Slett, vil widgeten bli fjernet. Details
The Available Widgets section contains all the widgets you can choose from. Once you drag a widget into a sidebar, it will open to allow you to configure its settings. When you are happy with the widget settings, click the Save button and the widget will go live on your site. If you click Delete, it will remove the widget.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:24 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Widgets are independent sections of content that can be placed into any widgetized area provided by your theme (commonly called sidebars). To populate your sidebars/widget areas with individual widgets, drag and drop the title bars into the desired area. By default, only the first widget area is expanded. To populate additional widget areas, click on their title bars to expand them. Widgeter er uavhengige seksjoner med innhold som kan plasseres i et widgetområde som bestemmes i temaet (de kalles ofte sidekolonner). For å fylle sidekolonnene/widgetområdene med widgeter, dra og slipp titlene til ønsket område. Som standard vil kun det første widgetområdet være åpnet. For å åpne flere widgetområder, klikk på tittelområdet for å utvide dem. Details
Widgets are independent sections of content that can be placed into any widgetized area provided by your theme (commonly called sidebars). To populate your sidebars/widget areas with individual widgets, drag and drop the title bars into the desired area. By default, only the first widget area is expanded. To populate additional widget areas, click on their title bars to expand them.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:22 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
ID #%1$s: %2$s <strong>You don't have permission to remove this user.</strong> ID #%1$s: %2$s <strong>Du har ikke tillatelse til å fjerne denne brukeren.</strong> Details
ID #%1$s: %2$s <strong>You don't have permission to remove this user.</strong>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:50:38 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
ID #%1$s: %2$s <strong>The current user will not be removed.</strong> ID #%1$s: %2$s <strong>Den nåværende brukeren vil ikke bli fjernet.</strong> Details
ID #%1$s: %2$s <strong>The current user will not be removed.</strong>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:50:36 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
Attribute all content to: Overfør alt innhold til: Details
Attribute all content to:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:50:18 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
ID #%1$s: %2$s ID #%1$s: %2$s Details
ID #%1$s: %2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:50:14 GMT
Translated by:
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Priority of the original:
normal
1 2 3 60
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as