WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Swedish

1 2 3 160
Filter ↓ Sort ↓ All (2,386) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
https://wordpress.org/support/wordpress-version/version-%s/ https://wordpress.org/support/wordpress-version/version-%s/ Details

https://wordpress.org/support/wordpress-version/version-%s/

https://wordpress.org/support/wordpress-version/version-%s/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: WordPress version
Date added:
2019-03-13 07:29:34 GMT
Translated by:
luciano-croce (Luciano Croce)
Approved by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>Version %s</strong> addressed a security issue. <strong>Version %s</strong> löste ett säkerhetsproblem. Details

<strong>Version %s</strong> addressed a security issue.

<strong>Version %s</strong> löste ett säkerhetsproblem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: WordPress version number
Date added:
2019-03-13 07:52:39 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>Version %s</strong> addressed some security issues. <strong>Version %s</strong> åtgärdar sårbarheter. Details

<strong>Version %s</strong> addressed some security issues.

<strong>Version %s</strong> åtgärdar sårbarheter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: WordPress version number
Date added:
2018-12-17 11:06:44 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A post type mismatch has been detected. Inläggstyp stämmer inte överens. Details

A post type mismatch has been detected.

Inläggstyp stämmer inte överens.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 11:06:42 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, you are not allowed to edit this item. Du har inte behörighet att redigera det här objektet. Details

Sorry, you are not allowed to edit this item.

Du har inte behörighet att redigera det här objektet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 11:06:45 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A post ID mismatch has been detected. Inläggs-ID stämmer inte överens. Details

A post ID mismatch has been detected.

Inläggs-ID stämmer inte överens.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 11:06:42 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>ERROR</strong>: "Table Prefix" can only contain numbers, letters, and underscores. <strong>FEL</strong>: Tabellprefix” får bara bestå av siffror, bokstäver ur engelska alfabetet och understreck. Details

<strong>ERROR</strong>: "Table Prefix" can only contain numbers, letters, and underscores.

<strong>FEL</strong>: Tabellprefix” får bara bestå av siffror, bokstäver ur engelska alfabetet och understreck.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-28 15:41:29 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>ERROR</strong>: "Table Prefix" must not be empty. <strong>FEL</strong>: ”Tabellprefix” får inte vara tomt. Details

<strong>ERROR</strong>: "Table Prefix" must not be empty.

<strong>FEL</strong>: ”Tabellprefix” får inte vara tomt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-28 15:41:29 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>Version %s</strong> addressed one security issue. <strong>Version %s</strong> åtgärdar en sårbarhet. Details

<strong>Version %s</strong> addressed one security issue.

<strong>Version %s</strong> åtgärdar en sårbarhet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 11:06:44 GMT
Translated by:
Tor-Bjorn Fjellner (tobifjellner)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you temporarily make your site&#8217;s root directory writable for us to generate the <code>web.config</code> file automatically, do not forget to revert the permissions after the file has been created. Om du temporärt gör din webbrot skrivbar så kan WordPress att generera filen <code>web.config</code> automatiskt, glöm inte att återställa rättigheterna efter att filen har genererats. Details

If you temporarily make your site&#8217;s root directory writable for us to generate the <code>web.config</code> file automatically, do not forget to revert the permissions after the file has been created.

Om du temporärt gör din webbrot skrivbar så kan WordPress att generera filen <code>web.config</code> automatiskt, glöm inte att återställa rättigheterna efter att filen har genererats.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-03-26 16:32:50 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If your <code>.htaccess</code> file were <a href="http://codex.wordpress.org/Changing_File_Permissions">writable</a>, we could do this automatically, but it isn&#8217;t so these are the mod_rewrite rules you should have in your <code>.htaccess</code> file. Click in the field and press <kbd>CTRL + a</kbd> to select all. Om WordPress hade <a href="http://codex.wordpress.org/Changing_File_Permissions">skrivrättigheter</a> till din <code>.htaccess</code> skulle vi kunna genomföra det här automatiskt, men det är inte möjligt för tillfället. Det här är de mod_rewrite-regler som du borde ha i din <code>.htaccess</code>-fil. Klicka i fältet och tryck <kbd>CTRL + a</kbd> för att markera allt. Details

If your <code>.htaccess</code> file were <a href="http://codex.wordpress.org/Changing_File_Permissions">writable</a>, we could do this automatically, but it isn&#8217;t so these are the mod_rewrite rules you should have in your <code>.htaccess</code> file. Click in the field and press <kbd>CTRL + a</kbd> to select all.

Om WordPress hade <a href="http://codex.wordpress.org/Changing_File_Permissions">skrivrättigheter</a> till din <code>.htaccess</code> skulle vi kunna genomföra det här automatiskt, men det är inte möjligt för tillfället. Det här är de mod_rewrite-regler som du borde ha i din <code>.htaccess</code>-fil. Klicka i fältet och tryck <kbd>CTRL + a</kbd> för att markera allt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-25 16:13:07 GMT
Translated by:
Mattias Tengblad (DaMsT)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reading Settings Läsinställningar Details

Reading Settings

Läsinställningar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-03-26 16:32:50 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The <a href="http://codex.wordpress.org/Glossary#Character_set">character encoding</a> of your site (UTF-8 is recommended) <a href="http://codex.wordpress.org/Glossary#Character_set">Teckenkodningen</a> för din webbplats (UTF-8 är rekommenderat) Details

The <a href="http://codex.wordpress.org/Glossary#Character_set">character encoding</a> of your site (UTF-8 is recommended)

<a href="http://codex.wordpress.org/Glossary#Character_set">Teckenkodningen</a> för din webbplats (UTF-8 är rekommenderat)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-03-26 16:32:24 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This screen contains the settings that affect the display of your content. Den här sidan innehåller de inställningar som påverkar visningen av ditt innehåll. Details

This screen contains the settings that affect the display of your content.

Den här sidan innehåller de inställningar som påverkar visningen av ditt innehåll.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-03-26 16:32:39 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can choose what&#8217;s displayed on the front page of your site. It can be posts in reverse chronological order (classic blog), or a fixed/static page. To set a static home page, you first need to create two <a href="%s">Pages</a>. One will become the front page, and the other will be where your posts are displayed. Du kan välja vad som ska visas på startsidan av din webbplats. Det kan vara inlägg i omvänd kronologisk ordning (klassisk blogg) eller en statisk sida. För att ange en statisk startsida så behöver du första skapa två <a href="%s">sidor</a>. En kommer att bli startsidan och den andra kommer att vara sidan som visar dina inlägg. Details

You can choose what&#8217;s displayed on the front page of your site. It can be posts in reverse chronological order (classic blog), or a fixed/static page. To set a static home page, you first need to create two <a href="%s">Pages</a>. One will become the front page, and the other will be where your posts are displayed.

Du kan välja vad som ska visas på startsidan av din webbplats. Det kan vara inlägg i omvänd kronologisk ordning (klassisk blogg) eller en statisk sida. För att ange en statisk startsida så behöver du första skapa två <a href="%s">sidor</a>. En kommer att bli startsidan och den andra kommer att vara sidan som visar dina inlägg.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-03-26 16:32:38 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 160
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar