Skip to toolbar

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Network Admin: Catalan

1 2 3 18
Filter ↓ Sort ↓ All (256) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
The menu is for editing information specific to individual sites, particularly if the admin area of a site is unavailable. El menú és per editar informació específica de llocs webs individuals, especialment si l'àrea d'administració d'un lloc no és disponible. Details
The menu is for editing information specific to individual sites, particularly if the admin area of a site is unavailable.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:11 GMT
Priority of the original:
normal
You do not have sufficient permissions to edit this site. No teniu permisos suficients per a editar aquest lloc web. Details
You do not have sufficient permissions to edit this site.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:12 GMT
Priority of the original:
normal
<strong>Info</strong> - The domain and path are rarely edited as this can cause the site to not work properly. The Registered date and Last Updated date are displayed. Network admins can mark a site as archived, spam, deleted and mature, to remove from public listings or disable. <strong>Informació</strong> - El domini i el camí poques vegades s'editen ja que poden fer que el lloc web no funcioni correctament. Es mostren la data de registre i la data de la darrera actualització. Els administradors de la xarxa poden marcar un lloc web com arxivat, brossa, suprimit o caducat, per a suprimir-lo dels llistats públics o desactivar-lo. Details
<strong>Info</strong> - The domain and path are rarely edited as this can cause the site to not work properly. The Registered date and Last Updated date are displayed. Network admins can mark a site as archived, spam, deleted and mature, to remove from public listings or disable.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:10 GMT
Priority of the original:
normal
<strong>Users</strong> - This displays the users associated with this site. You can also change their role, reset their password, or remove them from the site. Removing the user from the site does not remove the user from the network. <strong>Usuaris</strong> - Aquesta pantalla mostra els usuaris associats a aquest lloc web. Podeu també canviar els seus rols, reiniciar les seves contrasenyes, o suprimir-los d'aquest lloc web. Suprimir l'usuari del lloc web no el suprimeix de la xarxa. Details
<strong>Users</strong> - This displays the users associated with this site. You can also change their role, reset their password, or remove them from the site. Removing the user from the site does not remove the user from the network.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:10 GMT
Priority of the original:
normal
<strong>Themes</strong> - This area shows themes that are not already enabled across the network. Enabling a theme in this menu makes it accessible to this site. It does not activate the theme, but allows it to show in the site&#8217;s Appearance menu. To enable a theme for the entire network, see the <a href="%s">Network Themes</a> screen. <strong>Temes</strong> - Aquesta àrea mostra els temes que no estan encara actius a la xarxa. En activar un tema en aquest menú es farà accessible per a aquest lloc web. Això no activa el tema, però permet mostrar-lo en el menú Aparença del lloc web. Per a activar el tema per a tota la xarxa, mireu la pantalla <a href="%s">temes de la xarxa</a>. Details
<strong>Themes</strong> - This area shows themes that are not already enabled across the network. Enabling a theme in this menu makes it accessible to this site. It does not activate the theme, but allows it to show in the site&#8217;s Appearance menu. To enable a theme for the entire network, see the <a href="%s">Network Themes</a> screen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:10 GMT
Priority of the original:
normal
<strong>Settings</strong> - This page shows a list of all settings associated with this site. Some are created by WordPress and others are created by plugins you activate. Note that some fields are grayed out and say Serialized Data. You cannot modify these values due to the way the setting is stored in the database. <strong>Opcions</strong> - Aquesta pàgina mostra un llistat de totes les opcions d'aquest lloc web. Algunes les crea el WordPress i altres són creades per les extensions que activeu. Fixeu-vos que alguns camps estan en gris i mostren dades en sèrie. No podeu modificar aquests valors per la forma en què està emmagatzemada la dada a la base de dades. Details
<strong>Settings</strong> - This page shows a list of all settings associated with this site. Some are created by WordPress and others are created by plugins you activate. Note that some fields are grayed out and say Serialized Data. You cannot modify these values due to the way the setting is stored in the database.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:10 GMT
Priority of the original:
normal
<a href="http://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen" target="_blank">Documentation on Site Management</a> <a href="http://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen" target="_blank">Documentació sobre l'administració del lloc web</a> (en anglès) Details
<a href="http://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen" target="_blank">Documentation on Site Management</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:11 GMT
Priority of the original:
normal
Invalid site ID. Identificador del lloc web incorrecte. Details
Invalid site ID.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:10 GMT
Priority of the original:
normal
Edit Site: <a href="%1$s">%2$s</a> Edita el lloc: <a href="%1$s">%2$s</a> Details
Edit Site: <a href="%1$s">%2$s</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:10 GMT
Priority of the original:
normal
Site info updated. S'ha actualitzat la informació del lloc web. Details
Site info updated.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:10 GMT
Priority of the original:
normal
Edit Site: %s Edita el lloc: %s Details

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:10 GMT
Priority of the original:
normal
Info Informació Details

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:10 GMT
Priority of the original:
normal
Update <code>siteurl</code> and <code>home</code> as well. Actualitza <code>la pàgina web</code> i <code>la pàgina principal</code> també. Details
Update <code>siteurl</code> and <code>home</code> as well.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:13 GMT
Priority of the original:
normal
You do not have sufficient permissions to add sites to this network. No teniu permès afegir llocs web a aquesta xarxa. Details
You do not have sufficient permissions to add sites to this network.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:11 GMT
Priority of the original:
normal
If the admin email for the new site does not exist in the database, a new user will also be created. Si l'adreça de correu electrònic de l'administrador no existeix a la base de dades, també es crearà un nou usuari. Details
If the admin email for the new site does not exist in the database, a new user will also be created.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-04 10:24:12 GMT
Priority of the original:
normal
1 2 3 18
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as