WordPress.org

Translating WordPress

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Galician

1 2 3 144
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Invalid user ID. O ID de usuario non é válido. Details

Invalid user ID.

O ID de usuario non é válido.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-12-31 14:54:06 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Embeds Contido incrustado Details

Embeds

Contido incrustado

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-12-28 03:37:12 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uploading Files Enviando ficheiros Details

Uploading Files

Enviando ficheiros

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2013-01-19 10:34:58 GMT
Translated by:
pcgaldo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Store uploads in this folder Almacenar os ficheiros cargados neste directorio Details

Store uploads in this folder

Almacenar os ficheiros cargados neste directorio

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-12-28 03:37:12 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default is <code>wp-content/uploads</code> O predeterminado é <code>wp-content/uploads</code> Details

Default is <code>wp-content/uploads</code>

O predeterminado é <code>wp-content/uploads</code>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-12-28 03:37:12 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Full URL path to files Ruta URL completa dos ficheiros Details

Full URL path to files

Ruta URL completa dos ficheiros

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-12-28 03:37:12 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Configuring this is optional. By default, it should be blank. Esta configuración é opcional. Por defecto debería aparecer en branco. Details

Configuring this is optional. By default, it should be blank.

Esta configuración é opcional. Por defecto debería aparecer en branco.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-12-28 03:37:12 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Organize my uploads into month- and year-based folders Organizar as miñas cargas en cartafoles por mes e ano Details

Organize my uploads into month- and year-based folders

Organizar as miñas cargas en cartafoles por mes e ano

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-12-28 03:37:12 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permalink Settings Configuración das ligazóns permanentes Details

Permalink Settings

Configuración das ligazóns permanentes

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-12-28 03:37:12 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permalinks are the permanent URLs to your individual pages and blog posts, as well as your category and tag archives. A permalink is the web address used to link to your content. The URL to each post should be permanent, and never change &#8212; hence the name permalink. As ligazóns permanentes son URLs permanentes para as túas páxinas e artigos do blogue, así como para as categorías e as etiquetas de arquivos. Unha ligazón permanente é o enderezo web utilizado para ligar o teu contido. O URL de cada artigo debe ser sempre o mesmo, permanente, e nunca cambiar; de aí que se chame ligazón permanente. Details

Permalinks are the permanent URLs to your individual pages and blog posts, as well as your category and tag archives. A permalink is the web address used to link to your content. The URL to each post should be permanent, and never change &#8212; hence the name permalink.

As ligazóns permanentes son URLs permanentes para as túas páxinas e artigos do blogue, así como para as categorías e as etiquetas de arquivos. Unha ligazón permanente é o enderezo web utilizado para ligar o teu contido. O URL de cada artigo debe ser sempre o mesmo, permanente, e nunca cambiar; de aí que se chame ligazón permanente.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2013-01-13 23:33:39 GMT
Translated by:
pcgaldo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This screen allows you to choose your default permalink structure. You can choose from common settings or create custom URL structures. Esta pantalla permíteche escoller a estrutura de ligazóns permanentes. Podes escoller entre as máis habituais ou crear unha estrutura de URL personalizada. Details

This screen allows you to choose your default permalink structure. You can choose from common settings or create custom URL structures.

Esta pantalla permíteche escoller a estrutura de ligazóns permanentes. Podes escoller entre as máis habituais ou crear unha estrutura de URL personalizada.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2013-01-13 23:32:17 GMT
Translated by:
pcgaldo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Common Settings Configuracións comúns Details

Common Settings

Configuracións comúns

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2013-01-13 23:26:46 GMT
Translated by:
pcgaldo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Many people choose to use &#8220;pretty permalinks,&#8221; URLs that contain useful information such as the post title rather than generic post ID numbers. You can choose from any of the permalink formats under Common Settings, or can craft your own if you select Custom Structure. Moita xente opta por utilizar &#8220;ligazóns permanentes agradables,&#8221; URLs que conteñen información útil, como o título do artigo en vez dos números xenéricos de ID do artigo. Podes escoller calquera dos formatos de ligazón permanente que hai en Configuracións comúns ou podes construir o teu propio se escolles Estrutura personalizada. Details

Many people choose to use &#8220;pretty permalinks,&#8221; URLs that contain useful information such as the post title rather than generic post ID numbers. You can choose from any of the permalink formats under Common Settings, or can craft your own if you select Custom Structure.

Moita xente opta por utilizar &#8220;ligazóns permanentes agradables,&#8221; URLs que conteñen información útil, como o título do artigo en vez dos números xenéricos de ID do artigo. Podes escoller calquera dos formatos de ligazón permanente que hai en Configuracións comúns ou podes construir o teu propio se escolles Estrutura personalizada.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2013-01-13 23:31:21 GMT
Translated by:
pcgaldo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you pick an option other than Default, your general URL path with structure tags, terms surrounded by <code>%</code>, will also appear in the custom structure field and your path can be further modified there. Se escolles unha opción distinta de «Predeterminado» a túa ruta URL xeral con etiquetas de estrutura, termos entre <code>%</code>, tamén aparecerán no campo de estrutura personalizada e a túa ruta pode ser modificada a partires de aí. Details

If you pick an option other than Default, your general URL path with structure tags, terms surrounded by <code>%</code>, will also appear in the custom structure field and your path can be further modified there.

Se escolles unha opción distinta de «Predeterminado» a túa ruta URL xeral con etiquetas de estrutura, termos entre <code>%</code>, tamén aparecerán no campo de estrutura personalizada e a túa ruta pode ser modificada a partires de aí.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-12-28 03:37:04 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you assign multiple categories or tags to a post, only one can show up in the permalink: the lowest numbered category. This applies if your custom structure includes <code>%category%</code> or <code>%tag%</code>. Cando asignas varias categorías ou etiquetas a un artigo, só se pode amosar unha na ligazón permanente: a categoría de menor número. Isto aplícase se a túa estrutura inclúe <code>%category%</code> ou <code>%tag%</code>. Details

When you assign multiple categories or tags to a post, only one can show up in the permalink: the lowest numbered category. This applies if your custom structure includes <code>%category%</code> or <code>%tag%</code>.

Cando asignas varias categorías ou etiquetas a un artigo, só se pode amosar unha na ligazón permanente: a categoría de menor número. Isto aplícase se a túa estrutura inclúe <code>%category%</code> ou <code>%tag%</code>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2012-12-28 03:37:04 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 144
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as