WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Multisite: Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (482) Translated (482) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 33
Prio Original string Translation
No site by that name on this system. S’ka sajt me atë emër në këtë sistem. Details
No site by that name on this system.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_NO_BLOG

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Database tables are missing. Mungojnë tabela baze të dhënash. Details
Database tables are missing.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_TABLES_MISSING

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Multisite only works without the port number in the URL. Shumësajtëshi funksionon vetëm pa numrin e portës te URL-ja. Details
Multisite only works without the port number in the URL.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_NO_PORT_NUMBER

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
If you’re still stuck with this message, then check that your database contains the following tables: Po qe se keni ngecur me këtë mesazh, shihni nëse baza juaj e të dhënave përmban tabelat vijuese: Details
If you’re still stuck with this message, then check that your database contains the following tables:
Comment

Not gettexted string WP_I18N_STUCK

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Read the <a target="_blank" href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">bug report</a> page. Some of the guidelines there may help you figure out what went wrong. Lexoni faqen mbi <a target="_blank" href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">njoftim të metash</a>. Disa nga udhëzimet e atjeshme mund t’ju ndihmojnë të gjeni se çfarë shkoi shtrembër. Details
Read the <a target="_blank" href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">bug report</a> page. Some of the guidelines there may help you figure out what went wrong.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_RTFM

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
What do I do now? Ç’të bëj tani? Details
What do I do now?
Comment

Not gettexted string WP_I18N_WHAT_DO_I_DO

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:43:33 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Could not find site <code>%1$s</code>.</strong> Searched for table <code>%2$s</code> in database <code>%3$s</code>. Is that right? <strong>Nuk u gjet dot sajti <code>%1$s</code>.</strong> U kërkua për tabelën <code>%2$s</code> te baza e të dhënave <code>%3$s</code>. Në rregull deri këtu? Details
<strong>Could not find site <code>%1$s</code>.</strong> Searched for table <code>%2$s</code> in database <code>%3$s</code>. Is that right?
Comment

Not gettexted string WP_I18N_NO_SITE_FOUND

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Database tables are missing.</strong> This means that MySQL is not running, WordPress was not installed properly, or someone deleted <code>%s</code>. You really should look at your database now. <strong>Mungojnë tabela baze të dhënash.</strong> Kjo do të thotë që MySQL nuk po xhiron, WordPress-i nuk është instaluar si duhet, ose dikush ka fshirë <code>%s</code>. Vërtet duhet t’u hidhni një sy bazës suaj të dhënave tani. Details
<strong>Database tables are missing.</strong> This means that MySQL is not running, WordPress was not installed properly, or someone deleted <code>%s</code>. You really should look at your database now.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_TABLES_MISSING_LONG

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
If you are the owner of this network please check that MySQL is running properly and all tables are error free. Nëse jeni i zoti i këtij rrjeti, ju lutemi, shihni nëse MySQL xhiron si duhet dhe se s’ka gabime në asnjë nga tabelat. Details
If you are the owner of this network please check that MySQL is running properly and all tables are error free.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_CHECK_MYSQL

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
If your site does not display, please contact the owner of this network. Nëse sajti juaj s’shfaqet, ju lutemi, lidhuni me të zotin e këtij rrjeti. Details
If your site does not display, please contact the owner of this network.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_CONTACT_OWNER

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Error establishing database connection Gabim gjatë vendosjes së lidhjes me bazën e të dhënave Details
Error establishing database connection
Comment

Not gettexted string WP_I18N_FATAL_ERROR

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
No site defined on this host. If you are the owner of this site, please check <a href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">Debugging a WordPress Network</a> for help. S’ka sajt të përkufizuar në këtë strehë. Nëse jeni i zoti i këtij sajti, ju lutemi, për ndihmë shihni te <a href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">Diagnostikim Rrjeti WordPress</a>. Details
No site defined on this host. If you are the owner of this site, please check <a href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">Debugging a WordPress Network</a> for help.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_NO_SITE_DEFINED

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
That site does not exist. Please try <a href="%s">%s</a>. Ky sajt nuk ekziston. Ju lutemi, provoni <a href="%s">%s</a>. Details
That site does not exist. Please try <a href="%s">%s</a>.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_BLOG_DOESNT_EXIST

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<p><em>The site you were looking for, <strong>%s</strong>, does not exist.</em></p> <p><em>Sajti që po kërkonit, <strong>%s</strong>, s’ekziston.</em></p> Details
<p><em>The site you were looking for, <strong>%s</strong>, does not exist.</em></p>
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<p><em>The site you were looking for, <strong>%s</strong> does not exist, but you can create it now!</em></p> <p><em>Sajti që po kërkonit, <strong>%s</strong> s’ekziston, por mund ta krijoni tani!</em></p> Details
<p><em>The site you were looking for, <strong>%s</strong> does not exist, but you can create it now!</em></p>
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-11 09:42:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
1 2 3 33
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as