WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of 3.1.x: Kazakh

1 2 3 212
Filter ↓ Sort ↓ All (3,173) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
There doesn't seem to be a <code>wp-config.php</code> file. I need this before we can get started. Need more help? <a href='http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php'>We got it</a>. You can create a <code>wp-config.php</code> file through a web interface, but this doesn't work for all server setups. The safest way is to manually create the file.</p><p><a href='%ssetup-config.php' class='button'>Create a Configuration File</a> Мұнда <code>wp-config.php</code> файлы жоқ сияқты. Іске қосылу мүмкіндігі болуы алдынан бұл қажет болады. Көбірек көмек керек пе? <a href='http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php'>Бұл мұнда табылады</a>. Ғаламтор тілдесу арқылы <code>wp-config.php</code> файлын жасауыңыз мүмкін, бірақ бұл серевер орнатымы бәрінде жұмыс істемейді. Мұның ең қауіпсіз жолы - файлды қолмен жасау.</p><p><a href='%ssetup-config.php' class='button'>Теңшелім файлын жасау</a> Details
There doesn't seem to be a <code>wp-config.php</code> file. I need this before we can get started. Need more help? <a href='http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php'>We got it</a>. You can create a <code>wp-config.php</code> file through a web interface, but this doesn't work for all server setups. The safest way is to manually create the file.</p><p><a href='%ssetup-config.php' class='button'>Create a Configuration File</a>
Comment

Not gettexted string WP_I18N_NO_CONFIG

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-07-03 08:11:36 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
ltr ltr Details
ltr
Comment

Not gettexted string WP_I18N_TEXT_DIRECTION

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-07-23 11:39:43 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
<strong>ERROR</strong>: "Table Prefix" can only contain numbers, letters, and underscores. <strong>ҚАТЕ</strong>: "Кесте префиксі" құрамында тек сандар, латын әріптері және астыңғы сызықтар болуы мүмкін. Details
<strong>ERROR</strong>: "Table Prefix" can only contain numbers, letters, and underscores.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_BAD_PREFIX

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-06-20 03:13:26 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
Your server is running PHP version %1$s but WordPress requires at least %2$s. Серверіңізде PHP %1$s нобайы жегілуде, бірақ WordPress ең кемінде %2$s қажет етеді. Details
Your server is running PHP version %1$s but WordPress requires at least %2$s.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_OLD_PHP

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-06-03 09:54:58 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
$db->get_row(string query, output type, int offset) -- Output type must be one of: OBJECT, ARRAY_A, ARRAY_N $db->get_row(жолмәндік сауал, шығару түрі, бүтінсандық ығысу) -- Шығару түрі мынаның біреуі болу жөн: OBJECT, ARRAY_A, ARRAY_N Details
$db->get_row(string query, output type, int offset) -- Output type must be one of: OBJECT, ARRAY_A, ARRAY_N
Comment

Not gettexted string WP_I18N_DB_GETROW_ERROR

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-06-28 03:30:03 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
<h1>Error establishing a database connection</h1> <p>This either means that the username and password information in your <code>wp-config.php</code> file is incorrect or we can't contact the database server at <code>%s</code>. This could mean your host's database server is down.</p> <ul> <li>Are you sure you have the correct username and password?</li> <li>Are you sure that you have typed the correct hostname?</li> <li>Are you sure that the database server is running?</li> </ul> <p>If you're unsure what these terms mean you should probably contact your host. If you still need help you can always visit the <a href='http://wordpress.org/support/'>WordPress Support Forums</a>.</p> <h1>Дерекқор қосылымын тағайындау қатесі</h1> <p>Мынаның мағынасы не кіру аты және құпия сөз туралы мәліметтері <code>wp-config.php</code> файлыңызда бұрыс, немесе <code>%s</code> дерекқор сереверіне байланысу мүмкін емес. Демек бұл хостыңыздың дерекқор сервері істен шыққаннан болуы мүмкін.</p> <ul> → <li>Дұрыс кіру атын және құпия сөзін игеруіңізге нақтылысыз ба?</li> → <li>Хост атауын дұрыс тергеніңізге нақтылысыз ба?</li> → <li>Дерекқор сервері жегілп тұрғанына нақтылысыз ба?</li> </ul> <p>Егер бұл ұғымдар мағынасы туралы нақтылы болмасаңыз, хостыңызбен байланысу қажет болуы мүмкін. Егер әлі де көмек керек болса, әрқашан <a href='http://wordpress.org/support/'>WordPress қолдау форумдарына</a> баруыңыз мүмкін.</p> Details
<h1>Error establishing a database connection</h1> <p>This either means that the username and password information in your <code>wp-config.php</code> file is incorrect or we can't contact the database server at <code>%s</code>. This could mean your host's database server is down.</p> <ul> <li>Are you sure you have the correct username and password?</li> <li>Are you sure that you have typed the correct hostname?</li> <li>Are you sure that the database server is running?</li> </ul> <p>If you're unsure what these terms mean you should probably contact your host. If you still need help you can always visit the <a href='http://wordpress.org/support/'>WordPress Support Forums</a>.</p>
Comment

Not gettexted string WP_I18N_DB_CONN_ERROR

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-07-04 05:01:22 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
WordPress database error %1$s for query %2$s WordPress дерекқорының қатесі %1$s, сауалы %2$s Details
WordPress database error %1$s for query %2$s
Comment

Not gettexted string WP_I18N_DB_QUERY_ERROR

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-06-21 23:15:28 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
WordPress database error %1$s for query %2$s made by %3$s WordPress дерекқор қатесі: %1$s; сауал: %2$s; істеген: %3$s Details
WordPress database error %1$s for query %2$s made by %3$s
Comment

Not gettexted string WP_I18N_DB_QUERY_ERROR_FULL

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-06-24 18:39:15 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
<h1>Can&#8217;t select database</h1> <p>We were able to connect to the database server (which means your username and password is okay) but not able to select the <code>%1$s</code> database.</p> <ul> <li>Are you sure it exists?</li> <li>Does the user <code>%2$s</code> have permission to use the <code>%1$s</code> database?</li> <li>On some systems the name of your database is prefixed with your username, so it would be like <code>username_%1$s</code>. Could that be the problem?</li> </ul> <p>If you don't know how to set up a database you should <strong>contact your host</strong>. If all else fails you may find help at the <a href="http://wordpress.org/support/">WordPress Support Forums</a>.</p> <h1>Дерекқор таңдау мүмкін емес</h1> <p>Дерекқор серверіне байланысу мүмкіндігі бар (демек кіру атыңыз және құпия сөзіңіз ретте), бірақ <code>%1$s</code> дерекқорын таңдау мүмкін болмады.</p> <ul> <li>Бұл барына нақтылысыз ба?</li> <li>Пайдаланушы <code>%2$s</code> мұндағы <code>%1$s</code> дерекқорды пайдалану рұқсатын игереді ме?</li> <li>Кейбір жүйелерде дерекқордың атау алдында кіру атыңыздан құрылған перефиксі қойылады, сонымен бұл <code>username_%1$s</code> сияқты болуы мүмкін. Бәлкім, осы мәселе болып жатыр ма?</li> </ul> <p>Егер дерекқорды орнату тәртібін білмесеңіз, <strong>хостыңызбен байланысуыңыз</strong> жөн. Егер басқаның бәрі сәтсіз аяқталса, көмекті <a href="http://wordpress.org/support/">WordPress қолдау форумдарынан</a> табуыңыз мүмкін.</p> Details
<h1>Can&#8217;t select database</h1> <p>We were able to connect to the database server (which means your username and password is okay) but not able to select the <code>%1$s</code> database.</p> <ul> <li>Are you sure it exists?</li> <li>Does the user <code>%2$s</code> have permission to use the <code>%1$s</code> database?</li> <li>On some systems the name of your database is prefixed with your username, so it would be like <code>username_%1$s</code>. Could that be the problem?</li> </ul> <p>If you don't know how to set up a database you should <strong>contact your host</strong>. If all else fails you may find help at the <a href="http://wordpress.org/support/">WordPress Support Forums</a>.</p>
Comment

Not gettexted string WP_I18N_DB_SELECT_DB

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-07-04 04:56:08 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
Invalid database prefix Дерекқордың префиксі жарамсыз Details
Invalid database prefix
Comment

Not gettexted string WP_I18N_DB_BAD_PREFIX

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-06-07 22:02:30 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
One or more database tables are unavailable. The database may need to be <a href="%s">repaired</a>. Біреу не бірнеше дерекқор кестелері қатынаулы емес. Дерекқор <a href="%s">жөнделуді</a> қажет етуі мүмкін. Details
One or more database tables are unavailable. The database may need to be <a href="%s">repaired</a>.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_NO_TABLES

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-06-28 11:35:27 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
<strong>ERROR</strong>: <code>$table_prefix</code> in <code>wp-config.php</code> can only contain numbers, letters, and underscores. <strong>ҚАТЕ</strong>: <code>wp-config.php</code> файлындағы <code>$table_prefix</code> параметрі құрамында тек сандар, латын әріптері және астыңғы сызықтар болуы мүмкін. Details
<strong>ERROR</strong>: <code>$table_prefix</code> in <code>wp-config.php</code> can only contain numbers, letters, and underscores.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_BAD_PREFIX

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-06-20 03:15:35 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute. Жоспарланған қызмет көрсету үшін қысқа мерзімге қатынаулы емес. Кері қайтып минөттен кейін тексеріңіз. Details
Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_MAINT_MSG

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-06-28 08:49:07 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
Maintenance Қызмет көрсету Details
Maintenance
Comment

Not gettexted string WP_I18N_MAINTENANCE

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-06-03 09:40:36 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress. PHP орнатымыңызда WordPress қажет ететін MySQL кеңейтімі жоқ көрінеді. Details
Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.
Comment

Not gettexted string WP_I18N_OLD_MYSQL

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2011-06-28 08:02:09 GMT
Translated by:
westen
Priority of the original:
normal
1 2 3 212
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar