New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of WEN Associate: Nepali

Filter ↓ Sort ↓ All (211) Translated (135) Untranslated (54) Waiting (18) Changes requested (0) Fuzzy (4) Warnings (0)
1 2 3 15
Prio Original string Translation
WEN Themes proudly presents WEN Associate : as an ode to own affiliation with esteemed Associates. Simplicity - as we practice - is upheld with this general-purpose responsive theme with amass of pluggable sections. A must-have for any Associate-, Corporate- or Business-motive oriented showcasing. Based on the evolving in-house responsive starter theme, options are a-many. Code quality, many hooks, convenient Customizer settings, multiple guided sections - all make up to a responsive, easy-to-use theme. Multiple header layout, responsive menu and slider, standard sections, featured content, footer widgets and an overall sturdy package to install and deploy. WEN Associate could be the next closest theme to setting up a perfect Corporate website for your usable purpose. Official Support Forum: https://themepalace.com/support-forum/ Full Demo: https://wenthemes.com/theme-demos/?demo=wen-associate
Priority: high
वेन थेम्स गर्भसाथ प्रस्थुत गर्दछ वेन एसोसिएट: सम्मानित एसोसिएट्स संगको सम्बन्धको समर्पणमा । सरलता - हाम्रो अभ्यासको रूपमा - सामान्य उद्देश्यको रेस्पोन्सिव थेम प्लगेबल वर्गहरुको एकत्रको साथ पुष्टि भएको छ । कुनै एसोसिएट-, कर्पोरेट-, वा व्यवसाय- उद्देश्य उन्मुख प्रदर्शनको लागि एकदम चाहिने । बिकसित इन-हाउस रेस्पोन्सिव स्टार्टर थेमको आधारमा विकल्पहरु धेरै भएको । कोड गुणवत्ता, धेरै हूक्स, सुविधाजनक कस्टमाइजर सेटिङहरू, धेरै निर्देशित वर्गहरु - सबै मिलेर एउटा रेस्पोन्सिव, प्रयोग गर्न सजिलो थेम बनेको छ । धेरै हेडर लेआउट, रेस्पोन्सिव मेनु र स्लाइडर, स्तर वर्गहरु, विशेष सामग्री, फुटर विजेटहरू र स्थापना र चलान गर्न एक समग्र मजबूत प्याकेज । हजुरको कर्पोरेट वेबसाइट सेट अप गर्नको लागि चाहिने नजीकको थेम वेन एसोसिएट हुन सक्छ । Details
WEN Themes proudly presents WEN Associate : as an ode to own affiliation with esteemed Associates. Simplicity - as we practice - is upheld with this general-purpose responsive theme with amass of pluggable sections. A must-have for any Associate-, Corporate- or Business-motive oriented showcasing. Based on the evolving in-house responsive starter theme, options are a-many. Code quality, many hooks, convenient Customizer settings, multiple guided sections - all make up to a responsive, easy-to-use theme. Multiple header layout, responsive menu and slider, standard sections, featured content, footer widgets and an overall sturdy package to install and deploy. WEN Associate could be the next closest theme to setting up a perfect Corporate website for your usable purpose. Official Support Forum: https://themepalace.com/support-forum/ Full Demo: https://wenthemes.com/theme-demos/?demo=wen-associate
Comment

Description of the theme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2015-11-24 15:40:08 UTC
Translated by:
Abiral Neupane (abiralneupane)
Priority of the original:
high
WEN Associate
Priority: high
वेन एसोसिएट Details
WEN Associate
Comment

Theme Name of the theme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-11-23 13:26:33 UTC
Last modified:
2015-11-24 04:22:05 UTC
Translated by:
Abiral Neupane (abiralneupane)
Priority of the original:
high
Orange You have to log in to add a translation. Details
Orange
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Blue You have to log in to add a translation. Details
Blue
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Gray You have to log in to add a translation. Details
Gray
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Black You have to log in to add a translation. Details
Black
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
White You have to log in to add a translation. Details
White
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
XL You have to log in to add a translation. Details
XL
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Huge You have to log in to add a translation. Details
Huge
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
L You have to log in to add a translation. Details
L
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Large You have to log in to add a translation. Details
Large
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
M You have to log in to add a translation. Details
M
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Normal You have to log in to add a translation. Details
Normal
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
S You have to log in to add a translation. Details
S
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Small You have to log in to add a translation. Details
Small
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1 2 3 15

Export as