New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Twenty Twenty-One: Bulgarian

Filter ↓ Sort ↓ All (162) Translated (21) Untranslated (0) Waiting (151) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (151)
1 2 3 11
Prio Original string Translation
Twenty Twenty-One is a blank canvas for your ideas and it makes the block editor your best brush. With new block patterns, which allow you to create a beautiful layout in a matter of seconds, this theme’s soft colors and eye-catching — yet timeless — design will let your work shine. Take it for a spin! See how Twenty Twenty-One elevates your portfolio, business website, or personal blog.
Priority: high
Тема Двадесет двадесет и едно е бяло платно за вашите идеи и прави редактора на блокове вашата най-добра четка. С новите шаблони на блокове, които ви позволяват да създавате красиво оформление за броени секунди, меките цветове на тази тема и привличащият вниманието - но вечен - дизайн ще направят вашата работа блестяща. Вземете я на работа! Вижте как Двадесет двадесет и едно издига вашето портфолио, бизнес уебсайт или личен блог. Details
Twenty Twenty-One is a blank canvas for your ideas and it makes the block editor your best brush. With new block patterns, which allow you to create a beautiful layout in a matter of seconds, this theme’s soft colors and eye-catching — yet timeless — design will let your work shine. Take it for a spin! See how Twenty Twenty-One elevates your portfolio, business website, or personal blog.
Comment

Description of the theme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
high
Twenty Twenty-One
Priority: high
Двадесет двадесет и едно Details
Twenty Twenty-One
Comment

Theme Name of the theme

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
high
Older <span class="nav-short">posts</span> По-стари <span class="nav-short">публикации</span> Details
Older <span class="nav-short">posts</span>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
Newer <span class="nav-short">posts</span> По-нови <span class="nav-short">публикации</span> Details
Newer <span class="nav-short">posts</span>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
https://wordpress.org/support/article/twenty-twenty-one/#dark-mode-support https://wordpress.org/support/article/twenty-twenty-one/#dark-mode-support Details
https://wordpress.org/support/article/twenty-twenty-one/#dark-mode-support

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
Dark Mode is a device setting. If a visitor to your site requests it, your site will be shown with a dark background and light text. <a href="%s">Learn more about Dark Mode.</a> Тъмният режим е настройка на устройството. Ако посетител на вашия сайт го поиска, вашият сайт ще бъде показан с тъмен фон и светъл текст. <a href="%s">Научете повече за тъмния режим.</a> Details
Dark Mode is a device setting. If a visitor to your site requests it, your site will be shown with a dark background and light text. <a href="%s">Learn more about Dark Mode.</a>
Comment

%s: Twenty Twenty-One support article URL.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
Dark Mode can also be turned on and off with a button that you can find in the bottom corner of the page. Тъмният режим също може да се включва и изключва с бутон, който можете да намерите в долния десен ъгъл на страницата. Details
Dark Mode can also be turned on and off with a button that you can find in the bottom corner of the page.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
This website uses LocalStorage to save the setting when Dark Mode support is turned on or off.<br> LocalStorage is necessary for the setting to work and is only used when a user clicks on the Dark Mode button.<br> No data is saved in the database or transferred. Този уебсайт използва LocalStorage, за да запази настройката, когато поддръжката на тъмния режим е включена или изключена. <br> LocalStorage е необходима, за да работи настройката и се използва само когато потребител кликне върху бутона Dark Mode. <br> Няма запазени данни в базата данни или прехвърлени. Details
This website uses LocalStorage to save the setting when Dark Mode support is turned on or off.<br> LocalStorage is necessary for the setting to work and is only used when a user clicks on the Dark Mode button.<br> No data is saved in the database or transferred.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
Suggested text: Предложен текст: Details
Suggested text:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
Twenty Twenty-One uses LocalStorage when Dark Mode support is enabled. Twenty Twenty-One използва LocalStorage, когато е активирана поддръжката на Dark Mode. Details
Twenty Twenty-One uses LocalStorage when Dark Mode support is enabled.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
Dark Mode support Поддръжка на тъмен режим Details
Dark Mode support

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
Learn more about Dark Mode. Научете повече за тъмния режим. Details
Learn more about Dark Mode.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
To access the Dark Mode settings, select a light background color. За достъп до настройките на тъмния режим изберете светъл цвят на фона. Details
To access the Dark Mode settings, select a light background color.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
Colors & Dark Mode Цветове и тъмен режим Details
Colors & Dark Mode

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
Featured post
Label for sticky posts
Препоръчана публикация Details
Featured post
Context Label for sticky posts
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-03-22 10:05:35 UTC
Translated by:
vanyog
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 11

Export as