WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Twenty Twenty: Welsh

Filter ↓ Sort ↓ All (144) Translated (144) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4 5 10
Prio Original string Translation
Show author bio Dangos cyflwyniad yr awdur Details
Show author bio

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-08-06 09:22:32 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
View Archive <span aria-hidden="true">&rarr;</span> Gweld yr Archif <span aria-hidden="true">→</span> Details
View Archive <span aria-hidden="true">&rarr;</span>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-08-06 09:22:32 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
The New UMoMA Opens its Doors Theme starter content Mae'r UMoMA Newydd yn Agor ei Ddrysau Details
The New UMoMA Opens its Doors
Context Theme starter content
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-12 09:52:19 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
In A string that is output before one or more categories Yn Details
In
Context A string that is output before one or more categories
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 11:19:39 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
Join the Club Ymunwch â'r Clwb Details
Join the Club

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 11:19:39 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
Members get access to exclusive exhibits and sales. Our memberships cost $99.99 and are billed annually. Mae aelodau'n cael mynediad at arddangosfeydd a gwerthiannau unigryw. Mae ein haelodaeth yn costio $99.99 ac yn cael ei filio bob blwyddyn. Details
Members get access to exclusive exhibits and sales. Our memberships cost $99.99 and are billed annually.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 11:19:39 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
Become a Member and Get Exclusive Offers! Dewch yn Aelod a Chael Gynigion Unigryw! Details
Become a Member and Get Exclusive Offers!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 11:19:39 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
The exhibitions are produced by UMoMA in collaboration with artists and museums around the world and they often attract international attention. UMoMA has received a Special Commendation from the European Museum of the Year, and was among the top candidates for the Swedish Museum of the Year Award as well as for the Council of Europe Museum Prize. Cynhyrchir yr arddangosfeydd gan UMoMA mewn cydweithrediad ag artistiaid ac amgueddfeydd ledled y byd ac maent yn aml yn denu sylw rhyngwladol. Mae UMoMA wedi derbyn Canmoliaeth Arbennig gan Amgueddfa'r Flwyddyn Ewropeaidd, ac roedd ymhlith yr ymgeiswyr gorau ar gyfer Gwobr Amgueddfa'r Flwyddyn Sweden yn ogystal ag ar gyfer Gwobr Amgueddfa Cyngor Ewrop. Details
The exhibitions are produced by UMoMA in collaboration with artists and museums around the world and they often attract international attention. UMoMA has received a Special Commendation from the European Museum of the Year, and was among the top candidates for the Swedish Museum of the Year Award as well as for the Council of Europe Museum Prize.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 11:19:39 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
With seven floors of striking architecture, UMoMA shows exhibitions of international contemporary art, sometimes along with art historical retrospectives. Existential, political and philosophical issues are intrinsic to our programme. As visitor you are invited to guided tours artist talks, lectures, film screenings and other events with free admission Gyda saith llawr o bensaernïaeth drawiadol, mae UMoMA yn dangos arddangosfeydd o gelf gyfoes ryngwladol, weithiau ynghyd ag ôl-weithredol hanesyddol celf. Mae materion dirfodol, gwleidyddol ac athronyddol yn gynhenid i'n rhaglen. Fe'ch gwahoddir fel ymwelydd i deithiau tywys, sgyrsiau gan artistiaid, darlithoedd, dangosiadau ffilm a digwyddiadau eraill gyda mynediad am ddim Details
With seven floors of striking architecture, UMoMA shows exhibitions of international contemporary art, sometimes along with art historical retrospectives. Existential, political and philosophical issues are intrinsic to our programme. As visitor you are invited to guided tours artist talks, lectures, film screenings and other events with free admission

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 11:19:39 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
&#8220;Cyborgs, as the philosopher Donna Haraway established, are not reverent. They do not remember the cosmos.&#8221; &#8220; Nid yw Cyborgs, fel y darganfyddodd yr athronydd Donna Haraway, yn barchus. Nid ydynt yn cofio'r cosmos.&#8221; Details
&#8220;Cyborgs, as the philosopher Donna Haraway established, are not reverent. They do not remember the cosmos.&#8221;

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-08-06 09:22:32 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
From Signac to Matisse O Signac i Matisse Details
From Signac to Matisse

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 11:19:39 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
The Life I Deserve Y Bywyd rwyf yn ei Haeddu Details
The Life I Deserve

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 11:19:39 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
October 1 -- December 1 Hydref 1 - Rhagfyr 1 Details
October 1 -- December 1

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 11:19:39 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
Theatre of Operations Theatr Gweithrediadau Details
Theatre of Operations

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 11:19:39 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
Read More Darllen Rhagor Details

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 11:19:39 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (Gwgan)
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 5 10
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as